Lexus IS300h: Parkowanie samochodu

*: Dśwignia przekładni napędowej będzie zablokowana podczas próby jej przestawienia z położenia P, gdy nie jest wciśnięty pedał hamulca. Jeżeli jednak dśwignia może zostać przestawiona, może oznaczać to uszkodzenie jej blokady. Należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Przed jazdą

Niżej wymienione czynności należy wykonywać w zależności od warunków pogodowych: Nie należy próbować na siłę op ...

Dobór łańcuchów przeciwpoślizgowych

Z wyjątkiem wersji z kołami 18-calowymi Podczas montażu łańcuchów przeciwpoślizgowych należy prawidłowo dopasować ich roz ...

Zobacz tez:

Strefa identyfikacyjna
Rys. 133 Wygląd schematyczny : Strefa identyfikacyjna czujników Informacja Szerokość pasa ruchu nie jest mierzona przez system side assist, (nak system zakłada stałą szerokość pasa ruchu. Ta szero ...

Zamknińcie
Procedura jest następująca: przytrzymując jedną ręką pokrywę komory silnika, drugą ręką wyjąć podpórk ę C z gniazda E i zamocować ją odpowiednio w urząd ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
Zastosowane w dalszych opisach pojęcie "okno dachowe" odnosi się do panoramicznego okna dachowego. OSTRZEŻENIE Podczas otwierania i zamykania okna dachowego istnieje ryzyko zakleszczenia części ciała w obszarze ruchu okna. Ist ...

Categorie