Lexus IS300h: Pilot bezprzewodowego zdalnego sterowania

Lexus IS300h –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Informacje podstawowe –> Pilot bezprzewodowego zdalnego sterowania

  1. Blokuje drzwi
  2. Zamyka okna i okno dachowe*
  3. Odblokowuje drzwi
  4. Otwiera okna boczne i okno dachowe*
  5. Otwiera pokrywę bagażnika

Pilot bezprzewodowego zdalnego sterowania


*: Ustawienia te muszą być dostosowane do potrzeb użytkownika w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztacie.

Informacje podstawowe

Kluczyki W pojeśdzie stosowane są następujące rodzaje kluczyków. Elektroniczne kluczyki Umożliwiają obsługę systemu elek ...

Używanie kluczyka mechanicznego

W celu wyjęcia mechanicznego kluczyka należy nacisnąć przycisk zwalniający i wyciągnąć kluczyk. Kluczyk ten można włoż ...

Zobacz tez:

Korzystanie z zestawu do napraw opon
OSTRZEŻENIA Sprężone powietrze może mieć właściwości wybuchowe lub napędowe. Nigdy nie pozostawiaj zestawu do napraw opon bez dozoru podczas użycia.   UWAGA Nie pozwalaj, aby spr ...

Warto wiedzieć
Info  Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie modele, elementy wyposażenia seryjnego i dodatkowego Państwa pojazdu, które były dostępne w chwili zakończenia redakcji tej instrukcji. W wersja ...

Kontrola poziomu oleju miarką
OSTRZEŻENIE Niektóre elementy w komorze silnika, np. silnik, chłodnica i elementy układu wydechowego, mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury. Wykonywanie czynności w komorze silnika wiąże się z niebezpiecz ...

Categorie