Lexus IS300h: Używanie kluczyka mechanicznego

Lexus IS300h –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Informacje podstawowe –> Używanie kluczyka mechanicznego

W celu wyjęcia mechanicznego kluczyka należy nacisnąć przycisk zwalniający i wyciągnąć kluczyk.

Używanie kluczyka mechanicznego


Kluczyk ten można włożyć do zamka tylko w odpowiedniej pozycji, ponieważ ma on rowki wyłącznie po jednej stronie ostrza. W razie trudności z włożeniem kluczyka do zamka należy spróbować wsunąć jego ostrze w odwrotnej pozycji.

Po użyciu mechanicznego kluczyka należy go włożyć do obudowy elektronicznego kluczyka. Mechaniczny kluczyk należy przechowywać razem z elektronicznym kluczykiem.

Mechaniczny kluczyk jest potrzebny w przypadku rozładowania baterii elektronicznego kluczyka lub w przypadku nieprawidłowego działania funkcji dostępu do samochodu.

Karta klucz (w niektórych wersjach)

Gdy konieczne jest pozostawienie kluczyka osobie odstawiającej samochód na parking

W zależności od potrzeb ustawić układ zabezpieczenia bagażu ( S. 153) i zablokować dostęp do schowka w desce rozdzielczej ( S. 485).

Wyjąć kluczyk mechaniczny z oprawy i pozostawić osobie odstawiającej samochód na parking tylko elektroniczny kluczyk.

Gdy zostanie zgubiony mechaniczny kluczyk do samochodu

Nowy oryginalny kluczyk Lexusa może zostać wykonany w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztacie na podstawie głównego lub innego kluczyka pochodzącego z tego samochodu oraz nabitego numeru kodowego, odczytanego z dołączonej do kluczyków płytki. Płytkę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, np. w portfelu, nigdy w samochodzie.

Podczas podróży lotniczej

W przypadku zabrania elektronicznego kluczyka na pokład samolotu nie wolno naciskać żadnych jego przycisków. Jeżeli kluczyk przechowywany jest w bagażu, należy go odpowiednio zabezpieczyć przed ryzykiem przypadkowego naciśnię- cia któregokolwiek z jego przycisków. Naciśnięcie przycisku kluczyka powoduje emisję fal radiowych, które mogą zakłócić działanie urządzeń pokładowych samolotu.

Słaba bateria w elektronicznym kluczyku

Standardowa trwałość baterii wynosi 1 do 2 lat. (Trwałość baterii karty klucza wynosi około 1,5 roku.)

Jeśli bateria jest rozładowana, po zatrzymaniu hybrydowego układu napę- dowego w kabinie pojazdu rozlegnie się dświęk alarmu.

Ponieważ elektroniczny kluczyk zawsze odbiera fale radiowe, bateria rozładowuje się, nawet jeśli kluczyk ten nie jest używany. Na pogorszenie stanu baterii w elektronicznym kluczyku wskazują następujące objawy. Gdy zachodzi potrzeba, należy dokonać wymiany baterii.

Aby uniknąć poważnego pogorszenia działania elektronicznego kluczyka, nie należy pozostawiać go w pobliżu obiektów emitujących silne pola elektromagnetyczne w odległości mniejszej niż 1 m:

Wymiana baterii

Potwierdzanie rejestracji numeru kodowego kluczyka

Numery kodowe kluczyków już zarejestrowanych w samochodzie mogą być potwierdzane. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapytać w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztacie.

Jeśli zostanie użyty niewłaściwy kluczyk

Bębenek zamka drzwiowego będzie obracał się swobodnie, aby izolować mechanizm wewnętrzny.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia kluczyka

Noszenie elektronicznego kluczyka przy sobie

Elektroniczny kluczyk należy przechowywać w odległości co najmniej 10 cm od włączonych urządzeń elektrycznych. Fale radiowe emitowane przez te urządzenia mogą powodować nieprawidłowe działanie kluczyka elektronicznego znajdującego się w odległości mniejszej niż 10 cm.

W przypadku problemów z systemem elektronicznego kluczyka lub innych problemów związanych z kluczykami

Należy dostarczyć samochód wraz ze wszystkimi kluczykami elektronicznymi, razem z kartą kluczem, do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

W przypadku zgubienia elektronicznego kluczyka

W przypadku zgubienia kluczyka ryzyko kradzieży samochodu znaczenie wzrasta. W takim przypadku należy natychmiast dostarczyć samochód wraz ze wszystkimi pozostałymi kluczykami oraz kartą kluczem do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

Posługiwanie się kartą kluczem

Jeżeli pokrywa baterii jest często zdejmowana, może ona ulec poluzowaniu.

Podczas instalacji baterii należy upewnić się, czy kierunek umieszczania baterii jest prawidłowy.

Zainstalowanie baterii w niewłaściwym kierunku może spowodować szybkie rozładowanie tej baterii.

Powierzchnia karty klucza może ulec uszkodzeniu lub jej powłoka ulegnie złuszczeniu w sytuacjach następujących:

Pilot bezprzewodowego zdalnego sterowania

Blokuje drzwi Zamyka okna i okno dachowe* Odblokowuje drzwi Otwiera okna boczne i okno dachowe* Otwiera pokrywę bagażnika *: Ustawienia te muszą ...

Otwieranie, zamykanie i blokowanie drzwi oraz pokrywy bagażnika

...

Zobacz tez:

Ponowne uruchomienie układu ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach
Uruchomić ponownie układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach, jeśli ciśnienie w oponach zostało zmienione koła lub opony zostały zmienione ...

Wskazanie czasu zegarowego/daty
Rys. 4 Zestaw wskaźników: czas zegarowy i data Zegar kwarcowy Datę, czas zegarowy, format czasu i daty można nastawić w radiu, lub w systemie MMI*. Więcej informacji na ten temat można znaleźć in ...

Co należy wiedzieć?
Utrzymanie zdolności akumulatora do rozruchu silnika ma najwyższy priorytet. Na krótkich odcinkach jazdy, w ruchu miejskim i w zimnych porach roku akumulator jest silnie obciążony. Potrzebna jest duża ilość ...

Categorie