Lexus IS300h: Prowadzenie liniami kursowymi

Obraz pokazywany na ekranie

Obraz pokazywany na ekranie


 1. Linia wyznaczająca środek samochodu Wskazuje przybliżony środek samochodu na poziomie podłoża.
 2. Linie obrysowe samochodu

Wskazują ślad obrysu samochodu podczas cofania na wprost.

Ich rozstaw jest większy od rzeczywistej szerokości samochodu.

Pokrywają się z liniami kursowymi, gdy kierownica ustawiona jest do jazdy na wprost.

 1. Linie kursowe

Pokazują przybliżony kierunek, gdy skręcona jest kierownica.

 1. Linia dystansowa

Linia przemieszcza się wraz z liniami kursowymi w odniesieniu do ustawienia kierownicy. Wskazuje pozycję na poziomie podłoża w odległości około 0,5 m (czerwona) i około 1 m (żółta) za krawędzią tylnego zderzaka.

 1. Linia dystansowa

Wskazuje pozycję na poziomie podłoża w odległości około 0,5 m (niebieska) za krawędzią tylnego zderzaka.

Parkowanie

W przypadku parkowania na wolnym miejscu w odwrotnym kierunku niż w opisie poniżej należy wykonywać manewry stanowiące lustrzane odbicie opisanych czynności.

Przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie R.

Ustawić kierownicę tak, aby linie kursowe znajdowały się w obszarze planowanego miejsca zaparkowania i ostroż- nie cofać.

Parkowanie


 1. Miejsce parkingowe
 2. Linie kursowe
 3. Jeżeli tył samochodu znajduje się w obszarze planowanego miejsca, obrócić kierownicą tak, aby dystans pomiędzy liniami obrysowymi samochodu a liniami wyznaczającymi miejsce parkingowe był w przybliżeniu równy z obydwu stron.

Parkowanie


 1. Linie obrysowe samochodu
 2. Jeżeli linie obrysowe samochodu i linie wyznaczające miejsce parkingowe są równoległe, ustawić kierownicę do jazdy na wprost, powoli cofać aż do całkowitego zajęcia miejsca parkingowego.
 3. Zatrzymać samochód we właściwym miejscu i zakończyć manewr parkowania.

Przełączanie trybu wyświetlania

Gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu innym niż R, tryb wyświetlania można przełączyć według ...

Prowadzenie liniami manewrowymi

Obraz pokazywany na ekranie Linie obrysowe samochodu Wskazują ślad obrysu samochodu podczas cofania na wprost. Ich rozstaw jest większy od rzeczywistej s ...

Zobacz tez:

Oświetlenie wewnętrzne z przodu
Na oświetlenie wewnętrzne składa się lampka wewnętrzna i światło do czytania dla kierowcy i dla pasażera. Rys. 46 Tapicerka dachu: oświetlenie wewnętrzne z przodu (A) Oświetlenie wewn ...

Wymiana piór przednich wycieraczek
Położenie serwisowe nastawia się w radiu tub w systemie MMI*. Rys. 55 Zdejmowanie pióra wycieraczki Położenie serwisowe Wyłączyć wycieraczki szyby (położenie (0) => strona 54, ry ...

Kluczyki nieaktywne
Wszystkie kluczyki pozostawione wewnątrz pojazdu ulegną dezaktywacji po jego zaryglowaniu. Nieaktywnym kluczykiem nie można włączyć zapłonu ani uruchomić silnika. Aby móc ponownie użyć tych kluczyków biernych, należy je aktywow ...

Categorie