Ford Mondeo: Zasady działania

OSTRZEŻENIA
 • Układ ten nie jest układem ostrzegającym o zagrożeniu kolizją ani systemem jej zapobiegającym.

  Do ostrzegania o zagrożeniu kolizją oraz do zmniejszania ryzyka kolizji służy oddzielna funkcja ostrzegania o przeszkodzie z przodu pojazdu. Patrz Funkcja ostrzeżenia o przeszkodzie z przodu pojazdu . Musisz zainterweniować, jeśli układ nie wykrywa pojazdu z przodu.

 • Podczas jazdy jesteś odpowiedzialny za zachowanie prawidłowego dystansu i prędkości, nawet wówczas, gdy stosowany jest adaptacyjny układ kontroli prędkości. Musisz zawsze zwracać uwagę na warunki drogowe i interweniować, gdy adaptacyjny układ kontroli prędkości nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub właściwego dystansu.
 • System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy.
 • Układ nie hamuje pojazdu w przypadku obecności na drodze wolno poruszających się lub nieruchomych pojazdów, pieszych i innych obiektów, ani pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka lub przecinających drogę w poprzek.

 

UWAGI
 • Korzystaj z adaptacyjnego układu kontroli prędkości jedynie wtedy, gdy warunki są sprzyjające, na przykład na autostradach lub głównych drogach, gdzie ruch pojazdów jest jednostajny i swobodny.
 • Nie stosuj w warunkach słabej widoczności, szczególnie we mgle, przy silnych opadach deszczu, opadach gęstej mżawki lub śniegu.
 • Nie stosuj na oblodzonej lub śliskiej nawierzchni.
 • Nie należy korzystać z układu podczas wjeżdżania na autostradę lub opuszczania jej.
 • Czujnik radaru ma ograniczone pole zasięgu. W pewnych sytuacjach może wykryć inny pojazd niż należałoby się spodziewać lub nie wykryć żadnego pojazdu.

Wskazówka: Gdy adaptacyjny układ kontroli prędkości jest włączony, można usłyszeć nietypowe dźwięki podczas automatycznego hamowania. Jest to zjawiskiem normalnym i jest spowodowane przez układ automatycznego hamowania.

Wskazówka: Przód pojazdu musi być wolny od brudu, metalowych znaczków lub innych obiektów, nie należy tam również umieszczać przednich elementów ochronnych pojazdu ani dodatkowych świateł, które mogłyby zakłócać działanie czujnika. Układ ten pomaga utrzymać odstęp od poprzedzającego pojazdu lub stałą prędkość jazdy, jeśli z przodu nie ma wolniej poruszającego się pojazdu. Układ ma za zadanie wspomaganie prowadzenia pojazdu w przypadku, gdy podąża on za innymi pojazdami poruszającymi się po tym samym pasie i w tym samym kierunku.

Działanie układu polega na wykorzystaniu czujnika radaru, który wysyła wiązkę fal bezpośrednio przed pojazdem. Wiązka ta wykryje obecność każdego pojazdu znajdującego się z przodu w zasięgu systemu.

Czujnik radaru jest zamontowany za przednią kratą wlotu powietrza.

Problemy z wiązką wykrywania

Problemy z wiązką wykrywania


Problemy z wykrywaniem mogą wystąpić:

W takich wypadkach układ może zahamować pojazd z opóźnieniem lub nieoczekiwanie. Należy zachować ostrożność i w razie potrzeby interweniować.

Automatyczne hamowanie z układem ACC

OSTRZEŻENIA
 • W przypadku wyemitowania ostrzeżenia musisz niezwłocznie podjąć odpowiednie działania, gdyż hamowanie przez adaptacyjny układ kontroli prędkości nie będzie wystarczające do zachowania bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu.
 • W niektórych przypadkach może nie być ostrzeżenia lub może być ono opóźnione. Należy zawsze korzystać z hamulców w razie potrzeby.
 • Podczas podążania za poprzedzającym pojazdem adaptacyjny układ kontroli prędkości nie zwolni automatycznie pojazdu do całkowitego zatrzymania.

Układ automatycznie hamuje pojazd w razie potrzeby, aby utrzymać stałą odległość między Twoim pojazdem a pojazdem wykrywanym z przodu.

Wydajność tego hamowania jest ograniczona do około 30% całkowitej wydajności hamowania ręcznego w celu zapewnienia płynnej i wygodnej jazdy.

Jeżeli zaistnieje konieczność silniejszego zahamowania pojazdu i nie zainterweniujesz hamując ręcznie, włączy się alarm, a w zestawie wskaźników zostanie wyświetlony symbol ostrzegawczy.

Adaptacyjny układ kontroli prędkości (ACC)

...

Korzystanie z adaptacyjnego układu kontroli prędkości

Do sterowania układem służą elementy sterowania na kierownicy. ...

Zobacz tez:

Włączanie biegu wstecznego R
Wskazówka  Automatyczną skrzynię biegów należy przełączać w położenie R tylko podczas postoju pojazdu. Gdy skrzynia biegów znajduje się w położeniu D ...

Komunikaty niesprawności
jeżeli po włączeniu, albo przy aktywnej sygnalizacji podczas parkowania, przez kilka sekund słychać dźwięk ciągły i dioda w przycisku Pm* miga, w systemie wystąpiła niesprawność. Usun ...

Programowanie pilota zdalnego sterowania
Możesz zaprogramować maksymalnie osiem pilotów zdalnego sterowania dla Twojego pojazdu (łącznie z tymi, które były dostarczone z pojazdem). Programowanie nowego pilota zdalnego sterowania  Włóż kluczyk do włącznika zapłonu. ...

Categorie