Lexus IS300h: Prowadzenie samochodu

Lexus IS300h –> Jazda –> Przed rozpoczęciem jazdy –> Prowadzenie samochodu

W celu zapewnienia bezpiecznej jazdy należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami:

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Jazda

 1. Naciskając pedał hamulca zasadniczego, ustawić dśwignię przekładni napędowej w położenie D.
 2. Zwolnić hamulec postojowy.
 3. Stopniowo zwolnić pedał hamulca zasadniczego i powoli nacisnąć pedał przyspieszenia, zwiększając prędkość samochodu.

Zatrzymywanie

 1. Z dśwignią przekładni napędowej w położeniu D nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
 2. W razie potrzeby uruchomić hamulec postojowy.

  Wprzypadku zatrzymania samochodu na dłuższy czas przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie P.

Parkowanie

 1. Z dśwignią przekładni napędowej w położeniu D nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
 2. Uruchomić hamulec postojowy ( S. 235) i przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie P ( S. 226).

  W przypadku parkowania na pochyłości, w razie potrzeby, podłożyć kliny blokujące pod koła samochodu.

 3. Przyciskiem rozruchu wyłączyć układ hybrydowy.
 4. Po upewnieniu się, że kluczyk elektroniczny został zabrany z samochodu, zablokować drzwi samochodu.

Ruszanie na pochyłości

 1. Upewniając się, że uruchomiony jest hamulec postojowy, przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie D.
 2. Powoli nacisnąć pedał przyspieszenia.
 3. Zwolnić hamulec postojowy.

Przy ruszaniu na pochyłości

Włączy się funkcja wspomagania ruszania na pochyłości.

Ekonomiczny sposób jazdy

Należy pamiętać, że samochód z napędem hybrydowym podobny jest do samochodu z napędem konwencjonalnym i istotne jest, aby unikać stylu jazdy wymagającego gwałtownego przyspieszania itp.

Prowadzenie samochodu w deszczu

Ograniczenie mocy wyjściowej hybrydowego układu napędowego (Układ pierwszeństwa hamulca)

Ograniczenie gwałtownego ruszania (Układ kontroli ruszania)

Jeżeli wykonana zostanie wymieniona poniżej nienaturalna czynność, moc wyjściowa silnika może zostać ograniczona

Jeżeli uruchomiony został układ kontroli ruszania, wyjechanie samochodem z błota lub grząskiego śniegu może być utrudnione. W takiej sytuacji, aby wyłączyć układ kontroli ruszania, należy wyłączyć układ kontroli napędu (TRC) ( S. 354). Ułatwi to uwolnienie samochodu.

Docieranie samochodu Lexus

Przestrzeganie poniższych zaleceń pozwoli wydłużyć trwałość samochodu.

Przez pierwsze 300 km: Unikać gwałtownego hamowania.

Przez pierwsze 800 km: Nie holować przyczepy.

Przez pierwsze 1000 km:

Hamulec postojowy typu bębnowego

W samochodzie tym zastosowany jest bębnowy mechanizm hamulca postojowego.

Tego typu rozwiązanie wymaga okresowego - oraz każdorazowo po wymianie szczęk i/lub bębnów hamulcowych - docierania okładzin ciernych.

Czynność tę należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexus lub innemu specjalistycznemu warsztatowi

Planując wyjazd samochodem za granicę

Należy zastosować się do lokalnych przepisów określających zasady dopuszczania pojazdów do ruchu oraz upewnić się, czy w danym kraju dostępne jest odpowiednie paliwo.


Należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Przy uruchamianiu samochodu

Należy zawsze trzymać stopę na pedale hamulca zasadniczego, gdy świeci się lampka kontrolna stanu gotowości "READY". Zapobiegnie to powolnemu przemieszczaniu się samochodu.

Podczas jazdy

Nie należy rozpoczynać jazdy bez uprzedniego zapoznania się z położeniem pedałów hamulca zasadniczego i przyspieszenia, aby nie doszło do naciśnięcia niewłaściwego pedału.

Kierowca powinien zwracać szczególną uwagę na pieszych, kiedy pojazd napędzany jest tylko silnikiem elektrycznym (trakcyjnym). Ponieważ nie słychać odgłosów pracy silnika, piesi mogą nieprawidłowo oceniać ruch pojazdu.

Nie przejeżdżać ani nie zatrzymywać się w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Układ wydechowy oraz gazy wylotowe mogą osiągać wysokie temperatury. Wysoka temperatura w połączeniu ze znajdującymi się w pobliżu materiałami łatwopalnymi może doprowadzić do ich zapalenia się.

Nie należy wyłączać hybrydowego układu napędowego podczas jazdy. Wyłączenie hybrydowego układu napędowego nie spowoduje utraty możliwości kierowania czy hamowania, ale przestanie działać wspomaganie w układzie kierowniczym. Obracanie kierownicą wymagać będzie większej siły niż zwykle, dlatego też należy zwolnić i zatrzymać samochód w miarę szybko i bezpiecznie.

W nagłych wypadkach, gdy zatrzymanie samochodu w normalny sposób nie jest możliwe

Podczas jazdy w dół ze wzniesienia należy wykorzystywać hamowanie silnikiem (zredukować bieg) do utrzymywania bezpiecznej prędkości jazdy.

Nadmierne wykorzystywanie hamulców może doprowadzić do ich przegrzania i utraty skuteczności


Należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Podczas jazdy na śliskiej nawierzchni

Podczas przestawiania dświgni przekładni napędowej

Wrazie usłyszenia charakterystycznego odgłosu sygnalizatorów granicznego zużycia klocków hamulcowych:

Jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie i wymianę klocków hamulcowych. Zaniechanie tego grozi uszkodzeniem tarcz hamulcowych.

Wysoka sprawność hamowania uzyskiwana jest dzięki podwyższonej ścieralności okładzin ciernych i tarcz hamulcowych. Te ostatnie mogą zużywać się szybciej niż w przypadku tradycyjnych hamulców tarczowych. Z tego powodu przy zmianie klocków hamulcowych zalecany jest pomiar grubości tarcz hamulcowych.

Przekroczenie granicznego zużycia klocków lub tarcz hamulcowych stwarza poważne zagrożenie.

Należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Kiedy pojazd jest zatrzymany

Po zaparkowaniu samochodu

Nie należy pozostawiać okularów, zapalniczek, pojemników aerozolowych ani puszek z napojami we wnętrzu samochodu pozostawionego w upalny dzień, w miejscu silnie nasłonecznionym.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi następującymi konsekwencjami:

Nie należy pozostawiać zapalniczek w samochodzie. Jeżeli zapalniczka znajduje się w schowku lub na podłodze, może zostać przypadkowo zapalona podczas wkładania bagażu lub regulacji ustawienia fotela, powodując pożar.

Do szyby przedniej i innych szyb samochodu nie należy mocować żadnych elementów samoprzylepnych, a na desce rozdzielczej nie należy umieszczać żadnych pojemników, na przykład odświeżaczy powietrza. Przedmioty takie mogą zadziałać jak soczewki i spowodować pożar w samochodzie.

Nie pozostawiać otwartych drzwi lub szyb, jeżeli zakrzywiona szyba pokryta jest metalizowaną folią, w szczególności srebrzystą. Odbijanie i skupianie przez szyb ę promieni słonecznych może spowodować pożar w samochodzie.

Po zaparkowaniu należy zawsze uruchomić hamulec postojowy, przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie P, wyłączyć hybrydowy układ napędowy i zamknąć samochód.

Nie pozostawiać bez nadzoru samochodu, gdy świeci się lampka kontrolna stanu gotowości "READY".

Gdy samochód zaparkowany jest z wybranym położeniem P dświgni przekładni napędowej, ale hamulec postojowy nie jest uruchomiony, może on zacząć się przemieszczać i doprowadzić do wypadku.

Gdy hybrydowy układ napędowy pracuje, a także bezpośrednio po jego wy- łączeniu, nie należy dotykać elementów układu wydechowego.

Grozi to oparzeniem.

Należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Drzemka w samochodzie

Hybrydowy układ napędowy powinien być zawsze wyłączony. W przeciwnym wypadku przypadkowe poruszenie dświgni przekładni napędowej lub naciśnięcie pedału przyspieszenia może doprowadzić do wypadku lub może dojść do pożaru na skutek przegrzania hybrydowego układu napędowego.

Ponadto w przypadku postoju w miejscu słabo wentylowanym do wnętrza samochodu mogą przedostawać się gazy spalinowe i w rezultacie może dojść do śmierci lub poważnego zagrożenia dla zdrowia.

Hamowanie


Podczas jazdy

Parkowanie samochodu

Należy zawsze uruchomić hamulec postojowy i przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie P. Wprzeciwnym wypadku samochód może niespodziewanie przemieścić się, szczególnie w razie przypadkowego naciśnięcia pedału przyspieszenia.

Unikać ryzyka uszkodzenia samochodu

W razie przebicia opony podczas jazdy

Wrazie przebicia lub uszkodzenia opony mogą wystąpić niżej wyszczególnione objawy. Wtakiej sytuacji należy, mocno trzymając kierownicę i powoli naciskając pedał hamulca zasadniczego, doprowadzić do zatrzymania samochodu.

Po natknięciu się na zalaną drogę

Nie należy jechać po zalanej drodze bezpośrednio po obfitym deszczu itp.

Może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń samochodu.

Przed rozpoczęciem jazdy

...

Przewożenie ładunku i bagażu

Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpiecznego rozłożenia ładunku, jego objętości i masy. Czego nie w ...

Zobacz tez:

Opony zimowe
Używać opon zimowych o tych samych wymiarach, jak te w które wyposażony jest samochód. ASO Fiataudzieli Wam porad w wyborze opon najbardziej odpowiednich do zamontowania w samochodzie. Odnośnie typu opon zimo ...

Mycie samochodu
Im dłużej na zewnętrznej powierzchni nadwozia pozostają resztki owadów, odchody ptaków, żywica drzew, kurz uliczny i pyprzemysłowy, plamy ze smoły, cząsteczki sadzy, sól po posypywaniu ...

Sterowanie
A: pokrętło dystrybucji powietrza; B: przycisk włączenia/wyłączenia sprężarki klimatyzacji; C: pokrętło regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza zimnego/ciepłego); D: przycisk akt ...

Categorie