Lexus IS300h: Ręczne włączanie i wyłączanie świateł drogowych

Przełączenie na światła mijania

Przełączenie na światła mijania


Pociągając dśwignię do siebie, przestawić ją w pierwotne poło- żenie.

Lampka kontrolna funkcji automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych przestanie się świecić.

Należy wychylić dśwignię w kierunku od siebie, aby włączyć ponownie układ automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych.

Przełączenie na światła drogowe

Przełączenie na światła drogowe


Nacisnąć włącznik automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych.

Lampka kontrolna funkcji automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych przestanie się świecić i zaświeci się lampka kontrolna świateł drogowych.

Aby włączyć ponownie układ automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych, należy nacisnąć wyłącznik.

Warunki, w których działa automatyczne włączanie i wyłączanie świateł drogowych

Gdy spełnione są wszystkie następujące warunki, następuje samoczynne włączenie świateł drogowych (po około 1 sekundzie):

Jeżeli spełniony zostanie którykolwiek z poniższych warunków, światła drogowe zostaną automatycznie wyłączone:

Informacje dotyczące możliwości detekcyjnych czujnika optycznego

W poniższych sytuacjach światła drogowe mogą nie zostać automatycznie wyłączone:

Światła drogowe mogą zostać wyłączone, jeżeli układ rozpozna pojazd z włączonymi światłami przeciwmgielnymi i wyłączonymi światłami głównymi.

Oświetlenie domów, oświetlenie ulic, światła sygnalizacji drogowej, podświetlane tablice reklamowe lub znaki drogowe oraz inne przedmioty odbijające światło mogą powodować przełączenie świateł drogowych na światła mijania lub utrzymywać włączone światła mijania.

Następujące czynniki mogą wpływać na czas reakcji włączania lub wyłączania świateł drogowych:

Światła drogowe mogą włączać się i wyłączać w sposób nieoczekiwany.

Rowery lub inne małe pojazdy mogą nie zostać wykryte.

W następujących sytuacjach układ może nie być w stanie prawidłowo rejestrować intensywności zewnętrznego oświetlenia i pozostawić stale włączone światła mijania, reagować naprzemiennym włączaniem i wyłączaniem świateł drogowych lub oślepiać przechodniów, lub inne pojazdy. W takiej sytuacji należy ręcznie przełączać pomiędzy światłami drogowymi i światłami mijania.

Włączanie funkcji automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych

Gdy przełącznik świateł jest w pozycji   lub , nacisnąć dśwignię przełącznika do przodu. Nacisną&# ...

Wyłącznik świateł przeciwmgielnych

Światła przeciwmgielne zapewniają doskonałą widoczność w trudnych warunkach drogowych, np. podczas deszczu lub mgły. Tylne światł ...

Zobacz tez:

Radioodtwarzacz Sony
Działanie Wybierz urządzenie USB jako źródło dźwięku, kilka razy naciskając przycisk CD/AUX, aż na wyświetlaczu pojawi się USB. Po pierwszym podłączeniu urządzenia USB automatycznie rozpocznie się odtwarzanie pierwszego utworu w ...

Obsługa techniczna
Wymagania dotyczące obsługi technicznej Niezbędnym warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej jazdy jest codzienna dbałość o samochód oraz regularnie wykonywane przeglądy okresowe i konserwacje. Poniżej pod ...

Dźwignia zmiany biegów
Wskazówka  Nigdy nie włączać biegu bez uprzedniego wciśnięcia pedału sprzęgła.   Wskazówka  W celu włączenia biegów 5 i 6 należy dźwignię zmiany biegów d ...

Categorie