Lexus IS300h: Regulacja

Przełącznik sterujący przesuwa kierownicę w następujących kierunkach:

Kierownica regulowana elektrycznie


  1. W górę
  2. W d ó
  3. Do kierowcy
  4. Od kierowcy

Kierownica regulowana ręcznie

  1. Przytrzymać kierownicę i popchnąć dśwignię ku dołowi.

Kierownica regulowana ręcznie


  1. Wyregulować kierownicę do idealnego położenia, poruszając nią poziomo i pionowo.

Kierownica regulowana ręcznie


Po przeprowadzeniu regulacji pociągnąć dśwignię w górę, aby zabezpieczyć kierownicę.

Kierownica

...

Sygnał dświękowy

Aby włączyć sygnał dświękowy, należy nacisnąć na symbol lub w jego bliskim sąsiedztwie. Kierownica może być regu ...

Zobacz tez:

Nagrzewanie silnika zaraz po uruchomieniu (wersje benzynowe i diesel)
Procedura jest następująca: ruszać spokojnie, utrzymywać średnie obroty silnika, unikać gwałtownych przyśpieszeń; podczas pierwszych kilometrów unikać maksymalnych obciąże&# ...

Wtaczanie/wytaczanie
Rys. 126 Dzwignia kierunkowskazow: przycisk systemu lane assist Rys . 127 Przednia szyba okno waierkowe kamery system lane assist Lampki kontrolne G o t o w o ś ć ostrzegania: lampka kontrolna świeci się, kiedy system ...

Ogrzewanie kabiny
Procedura jest następująca: obrócić całkowicie w prawo (wskaśnik w sektorze czerwonym) pokrętło C; obrócić pokrętło E na wymaganą prędkość; ustawić pok ...

Categorie