Lexus IS300h: Regulacja

Przełącznik sterujący przesuwa kierownicę w następujących kierunkach:

Kierownica regulowana elektrycznie


  1. W górę
  2. W d ó
  3. Do kierowcy
  4. Od kierowcy

Kierownica regulowana ręcznie

  1. Przytrzymać kierownicę i popchnąć dśwignię ku dołowi.

Kierownica regulowana ręcznie


  1. Wyregulować kierownicę do idealnego położenia, poruszając nią poziomo i pionowo.

Kierownica regulowana ręcznie


Po przeprowadzeniu regulacji pociągnąć dśwignię w górę, aby zabezpieczyć kierownicę.

Kierownica

...

Sygnał dświękowy

Aby włączyć sygnał dświękowy, należy nacisnąć na symbol lub w jego bliskim sąsiedztwie. Kierownica może być regu ...

Zobacz tez:

Ważne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE W przypadku braku terminowych przeglądów technicznych lub zaniechania koniecznych napraw może dojść do zakłóceń lub zaniku działania układów pojazdu. Istnieje ryzyko wypadku! Wymagane p ...

Kierunek obrotów
Opony o oznaczonym kierunku obrotów mają dodatkowe zalety, np. w odniesieniu do aquaplaningu. W celu wykorzystania tych właściwości opony muszą być zamontowane zgodnie z przewidzianym kierunkiem obrotów. ...

Obszary detekcji funkcji RCTA
Obszary, w których mogą być wykrywane pojazdy, wyszczególniono poniżej. Sygnał akustyczny może ostrzegać kierowcę o obecności pojazdów nadjeżdżających z dużą ...

Categorie