Lexus IS300h: Sterownik systemu audio z ekranem

Lexus IS300h –> System audio  z ekranem –> Podstawowe czynności –> System audio z ekranem –> Sterownik systemu audio z ekranem

Przy użyciu sterownika systemu audio z ekranem można sterować systemem audio, systemem zdalnej obsługi telefonu komórkowego itp.

  1. Wyświetlanie ekranu "èródło" lub ekranu głównego systemu audio
  2. Wyświetlanie ekranu "MENU"
  3. Przycisk powrotu

Powrót do poprzedniego ekranu

  1. Obrót lub przesunięcie sterownika umożliwia dokonanie wyboru funkcji i numeru.

Sterownik systemu audio z ekranem


Aby wyświetlić lewą lub prawą część ekranu, należy przesunąć sterownik.

Naciśnięcie go umożliwia przejście do ustawień wybranej funkcji i numeru.

Używanie sterownika systemu audio z ekranem

  1. Wybór: Należy obrócić lub przesunąć sterownik.
  2. Potwierdzenie: Należy nacisnąć sterownik.

Używanie sterownika systemu audio z ekranem


Podstawowa obsługa ekranu

Po wyświetleniu listy należy wyszukać odpowiednią pozycję przy użyciu właściwego przycisku.

  1. Obracając sterownik można wybrać pozycję z listy.
  2. Powrót do poprzedniego ekranu.
  3. Jeżeli możliwe jest przesunię- cie sterownika w lewo celem wyświetlenia dodatkowego tekstu na ekranie, zaświeci się wskaśnik.
  4. Jeżeli możliwe jest przesunięcie sterownika w prawo celem wyświetlenia dodatkowego tekstu na ekranie, zaświeci się wskaśnik.

Podstawowa obsługa ekranu


Przyciski sterujące systemu audio z ekranem

Poniższa ilustracja dotyczy wersji z kierownicą po lewej stronie. W wersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków i ich kształty ...

Wprowadzanie znaków

Tryb wprowadzania danych Litery i cyfry wprowadzane są przy użyciu ekranu. Obracając sterownik, należy wybrać żądany znak, a nast ę ...

Zobacz tez:

Zasady używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Przepisy regulujące stosowanie łańcuchów przeciwpoślizgowych na koła są różne w zależności od regionu i typu drogi, co należy sprawdzić przed ich założeniem. Zasady u&# ...

Włączanie funkcji automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych
Gdy przełącznik świateł jest w pozycji   lub , nacisnąć dśwignię przełącznika do przodu. Nacisnąć włącznik funkcji automatycznego włączania i ...

Zestawienie elementów funkcyjnych
Podczas jazdy na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu, która ma oznaczone pasy ruchu białymi lub żółtymi liniami, układ ten ostrzega kierowc ę, gdy samochód zjeżdża z pasa ruchu, i wspomaga ...

Categorie