Lexus IS300h: System zabezpieczenia bagażu


Należy stosować następujące środki ostrożności. Nieprawidłowe postępowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

Podczas składania oparć tylnych foteli

Po przywróceniu pionowego położenia oparć tylnych foteli

Składanie oparć tylnych foteli

Sprawdzić, czy dśwignia systemu zabezpieczenia bagażu w bagażniku znajduje się w położeniu odblokowania. Pociągną ...

Pamięć ustawień do jazdy

Funkcja ta automatycznie dostosowuje ustawienia przedniego fotela, kierownicy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych zgodnie z zapami ętanymi wartościami lub w celu ...

Zobacz tez:

Doładowanie akumulatora
OSTRZEŻENIE Opisana procedura doładowania akumulatora podana jest wyłącznie w celu informacyjnym. Aby to wykonać zwrócić się do ASO Fiata. Zaleca się doładowywać akumulator wolno prąd ...

Wykonywanie naprawy
Rys. 240 Wykonywanie naprawy Przygotowania Samochód z uszkodzoną oponą ustawić możliwie daleko od przejeżdżających samochodów. Włączyć hamulec parkowania, aby zabezpieczy ...

Opony z właściwościami awaryjnymi (MOExtended)
Opony typu MOExtended (z właściwościami awaryjnymi) umożliwiają dalszą jazdę również po całkowitej stracie ciśnienia w jednej lub w kilku oponach. Z systemu MOExtended można korzystać tylko w połączeniu ...

Categorie