Lexus IS300h: System zabezpieczenia bagażu


Należy stosować następujące środki ostrożności. Nieprawidłowe postępowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

Podczas składania oparć tylnych foteli

Po przywróceniu pionowego położenia oparć tylnych foteli

Składanie oparć tylnych foteli

Sprawdzić, czy dśwignia systemu zabezpieczenia bagażu w bagażniku znajduje się w położeniu odblokowania. Pociągną ...

Pamięć ustawień do jazdy

Funkcja ta automatycznie dostosowuje ustawienia przedniego fotela, kierownicy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych zgodnie z zapami ętanymi wartościami lub w celu ...

Zobacz tez:

Wskazówki ogólne
Ochrona środowiska Puste opakowania i zużyte materiały należy utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.   Wskazówka  Do czyszczenia elementów pojazd ...

Ustawienia wyświetlacza
Dostępne ustawienia umożliwiają regulację kontrastu i jasności ekranu. Możliwe jest również wyłączenie wyświetlacza. Ekran ustawień wyświetlacza Przejście do ekranu "Wyś ...

Odwracana podtoga bagażnika
Brudne i mokre przedmioty można przewozić w odwracanej podłodze bagażnika. Rys. 89 Bagażnik: podłoga bagażnika Rys. 90 Bagażnik: odwracana podłoga bagażnika Obracanie wykładziny baga& ...

Categorie