Lexus IS300h: System zabezpieczenia bagażu


Należy stosować następujące środki ostrożności. Nieprawidłowe postępowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

Podczas składania oparć tylnych foteli

Po przywróceniu pionowego położenia oparć tylnych foteli

Składanie oparć tylnych foteli

Sprawdzić, czy dśwignia systemu zabezpieczenia bagażu w bagażniku znajduje się w położeniu odblokowania. Pociągną ...

Pamięć ustawień do jazdy

Funkcja ta automatycznie dostosowuje ustawienia przedniego fotela, kierownicy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych zgodnie z zapami ętanymi wartościami lub w celu ...

Zobacz tez:

Płyn chłodzący
Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Jeśli środek zapobiegający zamarzaniu przedostanie się na gorące elementy w komorze silnika, może się zapalić. Istnieje ryzyko pożaru i obrażeń! Przed wl ...

Światła
Info  Pojazdy z diodami LED w reflektorach: Komunikat pojawia się na wyświetlaczu tylko w razie awarii wszystkich diod świetlnych danego światła.   ...

Lampki ostrzegawcze i kontrolne
Lampki ostrzegawcze i kontrolne w zespole wskaśników oraz na panelu w środkowej konsoli informują kierowcę o stanie określonych urządzeń i podzespołów samochodu. W celu objaśnienia na za ...

Categorie