Lexus IS300h: Tryb jazdy z napędem elektrycznym

Lexus IS300h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Tryb jazdy z napędem elektrycznym

W trybie jazdy z napędem elektrycznym do napędu pojazdu wykorzystywany jest silnik elektryczny (trakcyjny) zasilany akumulatorem trakcyjnym.

Tryb ten umożliwia jazdę w osiedlach mieszkaniowych wczesnym rankiem lub póśną nocą albo po krytych parkingach itp. bez obaw o hałas i emisje gazowe.

Włączanie/wyłączanie trybu jazdy z napędem elektrycznym

Tryb jazdy z napędem elektrycznym


Kiedy włączony jest tryb jazdy z nap ędem elektrycznym, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetlone będzie "EV MODE". Naciśnięcie wyłącznika, gdy pojazd znajduje się w trybie jazdy z napędem elektrycznym, spowoduje przywrócenie normalnego trybu jazdy (z użyciem silnika spalinowego i silnika elektrycznego [trakcyjnego]).

Typ A: Z wyjątkiem wersji F SPORT

Typ B: Wersje F SPORT

Sytuacje, w których tryb jazdy z napędem elektrycznym nie może być uruchamiany

Uruchamianie trybu jazdy z napędem elektrycznym może nie być możliwe w następujących sytuacjach. Jeśli tryb ten nie może być uruchomiony, w kabinie samochodu rozlegnie się sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat.

Przełączanie do trybu jazdy z napędem elektrycznym, gdy silnik spalinowy jest zimny

Jeżeli hybrydowy układ napędowy zostanie uruchomiony, w chwili gdy silnik spalinowy jest zimny, silnik ten zostanie po krótkiej chwili uruchomiony automatycznie w celu umożliwienia jego rozgrzania. W tym przypadku nie będzie możliwe przełączenie do trybu jazdy z napędem elektrycznym.

Po uruchomieniu hybrydowego układu napędowego i zaświeceniu się lampki kontrolnej "READY" należy nacisnąć wyłącznik trybu jazdy z napędem elektrycznym "EV MODE", zanim silnik spalinowy zostanie uruchomiony.

Automatyczne anulowanie trybu jazdy z napędem elektrycznym

Podczas jazdy w trybie z napędem elektrycznym silnik spalinowy może zostać ponownie uruchomiony automatycznie w następujących sytuacjach. Gdy tryb jazdy z napędem elektrycznym jest anulowany, w kabinie samochodu rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i lampka kontrolna trybu jazdy z napędem elektrycznym będzie migać, a następnie zgaśnie.

Kiedy możliwe jest wcześniejsze poinformowanie kierowcy o automatycznym anulowaniu działania, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się ekran wcześniejszego powiadomienia.

Możliwa odległość do przebycia podczas jazdy w trybie jazdy z napędem elektrycznym

Odległość możliwa do przebycia podczas jazdy w trybie jazdy z napędem elektrycznym wynosi od kilkuset metrów do około 2 km. Jednakże, w zależności od stanu pojazdu, istnieją sytuacje, kiedy tryb jazdy z napędem elektrycznym nie może być użyty.

(Odległość możliwa do przebycia zależy od poziomu naładowania akumulatora hybrydowego [akumulatora trakcyjnego] i warunków jazdy.)

Zużycie paliwa

Hybrydowy układ napędowy zaprojektowany został tak, by podczas normalnej jazdy (z użyciem silnika o zapłonie iskrowym i silnika elektrycznego [trakcyjnego]) możliwe było uzyskanie najniższego zużycia paliwa. Jazda z napędem elektrycznym, prowadzona poza koniecznym zakresem, może wpłynąć na zwiększenie zużycia paliwa.


Ostrożna jazda

Podczas jazdy z napędem elektrycznym należy zwracać szczególną uwagę na obszar wokół pojazdu. Ponieważ nie słychać odgłosów pracy silnika, piesi, rowerzyści, inne osoby i kierowcy innych pojazdów mogą nie być świadome, iż samochód rusza z miejsca lub zbliża się do nich, zatem podczas jazdy należy zachować zwiększoną ostrożność.

Wyłączanie hybrydowego układu napędowego, gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu innym niż P

Jeżeli hybrydowy układ napędowy został wyłączony, a dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu innym ni& ...

Przekładnia hybrydowego układu napędowego

...

Zobacz tez:

Zaczep do holowania przyczepy
Podczas holowania przyczepy, t y l n e czujniki sygnalizacji podczas parkowania, po w ł ą c z e n i u w s t e c z n e g o biegu, albo po naciśnięciu przycisku . nie z o s t a n ą uaktywnione. W przypadku zaczepu do holowa ...

Automatyczne składanie i rozkładanie lusterek zewnętrznych
Jeśli funkcja "składanie lusterek zewnętrznych po zablokowaniu zamków" została uruchomiona poprzez komputer pokładowy, lusterka zewnętrzne składają się automatycznie po zablokowaniu pojazdu z zewnątrz ...

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia korzysta z czujnika radarowego i czujnika optycznego w celu rozpoznawania pojazdów i pieszych*1 znajdujących się przed samochodem. W przypadku wykrycia dużego prawdopod ...

Categorie