Lexus IS300h: Uchylanie i opuszczanie okna dachowego

  1. Uchylanie okna dachowego*
  2. Opuszczanie okna dachowego*

*: W celu zatrzymania okna dachowego w częściowo uchylonej pozycji przełącznik należy lekko nacisnąć po dowolnej stronie.

Uchylanie i opuszczanie okna dachowego


Elektryczne sterowanie oknem dachowym działa, gdy

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ON.

Elektryczne sterowanie oknem dachowym po wyłączeniu hybrydowego układu napędowego

Elektryczne sterowanie oknem dachowym działa przez około 45 sekund po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY lub po jego wyłączeniu. Jednak przestaje działać z chwilą otwarcia przednich drzwi.

Funkcja bezpieczeństwa

W przypadku przyciśnięcia czegokolwiek pomiędzy oknem dachowym a jego ramą, podczas operacji zamykania z pozycji odsuniętej bądś uchylonej, okno zatrzymuje się i lekko cofa.

Zasłona okna dachowego

Zasłonę okna dachowego można otwierać i zamykać ręcznie. Jednakże przy otwieraniu okna dachowego zasłona odsuwa się wraz z nim automatycznie.

Działanie okna dachowego połączone z zamykaniem drzwi

*: Ustawienia te muszą być dostosowane do potrzeb użytkownika w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub w innym specjalistycznym warsztacie.

Gdy okno dachowe nie zamyka się w prawidłowy sposób

Wykonać następujące czynności:

  1. Należy zatrzymać pojazd.
  2. Nacisnąć i przytrzymać przełącznik "CLOSE".*1

Okno dachowe zostanie zamknięte, ponownie otwarte i nastąpi przerwa wynosząca około 10 sekund.*2 Następnie okno zamknie się ponownie, uchyli i nastąpi przerwa wynosząca około 1 sekundę. Na koniec okno to opuści się, otworzy i zamknie.

  1. Sprawdzić, aby się upewnić, że okno dachowe jest całkowicie zamknię- te i następnie zwolnić wyłącznik.
  1. Należy zatrzymać pojazd.
  2. Nacisnąć i przytrzymać wyłącznik "UP"*1, aż okno dachowe przemieści się do pozycji uchylonej i zatrzyma.
  3. Zwolnić wyłącznik "UP" jeden raz, a następnie nacisnąć i ponownie przytrzymać wyłącznik "UP".*1 W pozycji uchylonej nastąpi przerwa w działaniu okna dachowego wynosząca około 10 sekund.*2 Następnie zostanie ono nieco wyregulowane i nastąpi przerwa działania przez około 1 sekundę. Na koniec okno to opuści się, otworzy i zamknie.
  4. Sprawdzić, aby się upewnić, że okno dachowe jest całkowicie zamknię- te i następnie zwolnić wyłącznik.

*1: Jeśli wyłącznik zostanie zwolniony w niewłaściwym czasie, czynności nale ży wykonać od początku.

*2: Jeśli wyłącznik zostanie zwolniony po wspomnianych 10 sekundach przerwy, działanie automatyczne będzie wyłączone. W tej sytuacji należy nacisnąć i przytrzymać wyłącznik "CLOSE" lub "UP" i okno dachowe uchyli się i nastąpi przerwa działania przez około 1 sekundę. Następnie okno to opuści się, otworzy i zamknie. Sprawdzić, aby się upewnić, że okno dachowe jest całkowicie zamknięte i następnie zwolnić wyłącznik.

Jeżeli w dalszym ciągu, po prawidłowym wykonaniu powyższych działań, okno dachowe nie zamyka się całkowicie, należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Sygnał ostrzegawczy otwartego okna dachowego

Kiedy przycisk rozruchu jest wyłączony i drzwi kierowcy są otwarte wraz z otwartym oknem dachowym, rozlegnie się sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zespole wskaśników pokazywany będzie komunikat.

Ustawienia własne

Można zmienić ustawienia (np. działanie połączone z zamykaniem drzwi).


Należy stosować następujące środki ostrożności.

Nieprawidłowe postępowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

Otwieranie okna dachowego

Zamykanie okna dachowego

Funkcja bezpieczeństwa

Otwieranie i zamykanie

Otwarcie okna dachowego* W celu zredukowania szumu przepływającego powietrza okno dachowe zatrzyma się tuż przed całkowitym otwarciem. Cał ...

Jazda

...

Zobacz tez:

Poprzez bieg wsteczny
Przycisk lusterka zewnętrznego po stronie kierowcy Przycisk lusterka zewnętrznego po stronie pasażera Przycisk ustawiania Przycisk pamięci M Upewnić się, że pojazd stoi w miejscu. Przekręcić kluczyk w stacyjce w położ ...

Blokowanie i odblokowywanie drzwi bocznych od wewnątrz
Przyciski centralnego zamka Blokują wszystkie drzwi Odblokowują wszystkie drzwi Wewnętrzne przyciski blokady drzwi Blokują drzwi Odblokowują drzwi Przednie drzwi można otworzyć przez poci& ...

Dźwignia zmiany biegów
Wskazówka  Nigdy nie włączać biegu bez uprzedniego wciśnięcia pedału sprzęgła.   Wskazówka  W celu włączenia biegów 5 i 6 należy dźwignię zmiany biegów d ...

Categorie