Lexus IS300h: Ustawienia własne

Lexus IS300h –> Informacje techniczne –> Ustawienia własne

Funkcje podlegające zmianie ustawień

Różnorodne elektronicznie sterowane funkcje w tym samochodzie mają możliwość zmiany ustawień niektórych parametrów. Ustawienia tych funkcji mogą być zmieniane za pomocą przełączników sterujących zespołu wskaśników, zdalnego sterownika dotykowego albo sterownika systemu audio z ekranem lub w dowolnej autoryzowanej stacji obsługi Lexusa, lub innym specjalistycznym warsztacie.

Funkcje podlegające zmianie ustawień

Zmiany ustawień należy dokonywać, gdy samochód jest zaparkowany w bezpiecznym miejscu i dśwignia przekładni napędowej ustawiona jest w położeniu P.

Zmiany wprowadzane za pomocą zdalnego sterownika dotykowego albo sterownika systemu audio z ekranem (w niektórych wersjach)

Wersje wyposażone w zdalny sterownik dotykowy

  1. Nacisnąć przycisk "MENU" zdalnego sterownika dotykowego.
  2. Na ekranie "Menu" wybrać  
    i wybrać   .

Mogą być zmieniane różne ustawienia. W celu otrzymania szczegółowych informacji, które ustawienia można zmieniać, prosimy zapoznać się z listą ustawień.

  1. Nacisnąć przycisk "MENU" w sterowniku systemu audio z ekranem.
  2. Na ekranie "MENU" wybrać "Konfiguracja" i wybrać "Samochód".

    Mogą być zmieniane różne ustawienia. W celu otrzymania szczegółowych informacji, które ustawienia można zmieniać, prosimy zapoznać się z listą ustawień.

Wprowadzanie zmian ustawień za pomocą przełączników sterujących zespołu wskaśników

Funkcje podlegające zmianie ustawień

Niektóre ustawienia są sprzężone z innymi i wraz z nimi ulegają zmianie.

Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

  1. Wersje wyposażone w zdalny sterownik dotykowy lub sterownik systemu audio z ekranem: Ustawienia, które można zmieniać z użyciem zdalnego sterownika dotykowego lub sterownika systemu audio z ekranem
  2. Ustawienia, które można zmieniać przez autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub inny specjalistyczny warsztat.

Wyjaśnienia symboli: O = Dostępne, - = Niedostępne

Wskaśniki, liczniki i wyświetlacz wielofunkcyjny

Wskaśniki, liczniki i wyświetlacz wielofunkcyjny


*1: Ustawienie standardowe jest zależne od tego na jaki rynek przeznaczony jest samochód.

*2: Z wyjątkiem wersji F SPORT

Zamykanie drzwi

Zamykanie drzwi


System elektronicznego kluczyka i układ bezprzewodowego zdalnego sterowania

System elektronicznego kluczyka i układ bezprzewodowego zdalnego sterowania


System elektronicznego kluczyka

System elektronicznego kluczyka


*: W niektórych wersjach

Układ bezprzewodowego zdalnego sterowania

Układ bezprzewodowego zdalnego sterowania


Pamięć ustawień do jazdy*

Pamięć ustawień do jazdy*


*: W niektórych wersjach

Zewnętrzne lusterka wsteczne

Zewnętrzne lusterka wsteczne


*: W niektórych wersjach

Elektryczne sterowanie szyb

Elektryczne sterowanie szyb


Okno dachowe*

Okno dachowe*


*: W niektórych wersjach

Dśwignia przełącznika kierunkowskazów

Dśwignia przełącznika kierunkowskazów


*1: Po cyklu migania kierunkowskazów podczas skrętu w lewo lub w prawo, w chwili gdy funkcja ta jest wyłączona i dśwignia przełącznika kierunkowskazów zostanie przestawiona do pozycji pierwszej w kierunku migającej lampki, można wybrać takie ustawienie, by kierunkowskazy migały albo były wyłączone.

*2: Kierunkowskazy będą migać, jeśli dśwignia przełącznika kierunkowskazów zostanie przestawiona do pozycji pierwszej w kierunku migającej lampki.

*3: Kierunkowskazy będą wyłączone, jeśli dśwignia przełącznika kierunkowskazów zostanie przestawiona do pozycji pierwszej w kierunku migającej lampki.

Automatyczne włączanie świateł

Automatyczne włączanie świateł


Wspomaganie parkowania z czujnikami odległości Lexus*1

Wspomaganie parkowania z czujnikami odległości Lexus*1


*1: W niektórych wersjach

*2: Kiedy działa układ wspomagania parkowania z czujnikami odległości Lexus.

Przełącznik trybu jazdy

Przełącznik trybu jazdy


*: W niektórych wersjach

Automatycznie sterowany układ klimatyzacji

Automatycznie sterowany układ klimatyzacji


Podgrzewanie foteli*

Podgrzewanie foteli*


*: W niektórych wersjach

Oświetlenie

Oświetlenie


Indywidualizacja ustawień pojazdu

Kiedy włączone są funkcje automatycznego blokowania drzwi z wykrywaniem prędkości oraz podłączone automatyczne blokowanie drzwi z wykrywaniem położenia dświgni przekładni napędowej, blokowanie drzwi działa w następujący sposób.

Kiedy system elektronicznego kluczyka jest wyłączony, funkcja odblokowania przy wsiadaniu do samochodu nie może być indywidualnie ustawiana.

Kiedy drzwi pozostają zamknięte po ich odblokowaniu i zadziała funkcja automatycznego blokowania drzwi, uruchamiana zegarem odliczania czasu, sygnały generowane będą zgodnie z ustawieniami funkcji głośności sygnału dświękowego w kabinie i sygnału działania (światła awaryjne).

Niektóre ustawienia mogą zostać zmienione za pomocą przycisków lub ekranu systemu audio. Jeżeli ustawienia zostaną zmienione za pomocą przycisku, zmiana na ekranie systemu audio będzie widoczna dopiero po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego, a następnie ponownie stanu ON.


Podczas przeprowadzania indywidualizacji ustawień

Ponieważ podczas przeprowadzania indywidualizacji ustawień hybrydowy układ napędowy powinien być włączony, samochód musi być zaparkowany w miejscu zapewniającym odpowiednią wentylację. W zamkniętej przestrzeni, np. w garażu, mogą gromadzić się spaliny zawierające trujący tlenek węgla (CO), przedostając się również do wnętrza samochodu. Grozi to śmiercią lub poważnym zagrożeniem dla zdrowia.


Podczas przeprowadzania indywidualizacji ustawień

Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora 12-woltowego, należy upewnić się, że hybrydowy układ napędowy jest włączony.

Informacje dotyczące paliwa

Na obszarze Unii Europejskiej: Należy stosować wyłącznie benzynę bezołowiową zgodną z europejską normą EN228. Optymalną ...

Funkcje wymagające kalibracji

Po podłączeniu akumulatora 12-woltowego, który został odłączony w celu wymiany bądś wykonania czynności serwisowych, konieczna jest ...

Zobacz tez:

Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania
Rys. 94 Pilot zdalnego sterowania: otwieranie pokrywy Przesunąć pokrywę w kierunku strzałki. Włożyć nową baterię, ze znakiem "+" skierowanym w górę. Przesunąć pokry ...

Nastawianie centralnego zamka
Kierowca może wybrać w radiu tub w systemie MMI*, które drzwi zostanę odblokowane centralnym zamkiem. Wybrać: przycisk funkcji [CAR) > Zentralverriegelung > Einzelturentriegelung. W menu Oddzielne odblokowan ...

Homologacje
OŚWIADCZENIE FCC/INDUSTRY CANADA Niniejsze urządzenie spełnia wymagania przedstawione w rozdziale 15. Przepisów FCC (Federalnej Komisji Łączności). Używanie urządzenia jest dozwolone pod dwoma poniższymi warunkami: (1) urządzenie ...

Categorie