Lexus IS300h: Włączanie świateł drogowych

Włączanie świateł drogowych


  1. Wcelu włączenia świateł drogowych należy przy włączonych światłach mijania odepchnąć od siebie dśwignię wyłącznika.

    Wcelu wyłączenia świateł drogowych należy pociągnąć dśwignię z powrotem do siebie w położenie środkowe.

  2. Światła drogowe można też włączyć jednorazowo, pociągając dśwignię przełącznika do siebie i zwalniając ją.

    W ten sposób można błyskać światłami drogowymi zarówno przy włączonych, jak i wyłączonych światłach mijania.

Opis działania

Poszczególne światła włącza się, obracając końcówkę dświgni przełącznika. Włączone przednie i ...

Funkcja "Follow Me Home"

Światła główne i przednie światła pozycyjne można włączyć na 30 sekund, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wył ...

Zobacz tez:

Wskazówki ogólne
Układ DISTRONIC PLUS reguluje prędkość i automatycznie utrzymuje odległość od pojazdu poprzedzającego. Rejestracja pojazdów odbywa się za pomocą czujników radarowych. Układ DISTRONIC PLUS hamuje samoczynnie, jeśl ...

Obsługa wiadomości
Po zarejestrowaniu telefonu komórkowego Bluetooth obsługującego profil MAP można odczytywać wiadomości e-mail/SMS/MMS i odpowiadać na nie, wykonując następujące czynności: Odczytywanie wiado ...

Ładowanie zmieniacza płyt
UWAGI Nie wkładaj więcej niż jednej płyty do każdej kieszeni. Pokrywa powinna być zamknięta, gdy magazyn jest zamontowany Wskazówka: Urządzenie akceptuje wyłącznie standardowe płyty CD. Umiejscowieni ...

Categorie