Lexus IS300h: Ważne informacje dotyczące obciążenia przyczepy

Lexus IS300h –> Jazda –> Przed rozpoczęciem jazdy –> Holowanie przyczepy (wersje z przystosowaniem do holowania przyczepy) –> Ważne informacje dotyczące obciążenia przyczepy

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy i dopuszczalny nacisk na hak holowniczy

  1. Masa całkowita przyczepy

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy i dopuszczalny nacisk na hak holowniczy


Masa własna przyczepy powi ększona o masę przewożonego ładunku nie może przekraczać określonej dla tego samochodu wartości maksymalnej.

Przekroczenie tej masy jest niebezpieczne. ( S. 644) Zalecane jest stosowanie stabilizatora ciernego lub ciernego urządzenia sprzęgającego (dodatkowe urządzenie wspomagające).

  1. Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy

Ładunek w przyczepie powinien być tak rozłożony, aby nacisk na hak holowniczy przekraczał 25 kG lub 4% dopuszczalnej masy całkowitej holowanej przyczepy. Nacisk ten nie może jednak przekraczać określonej dla tego samochodu wartości maksymalnej.

Tabliczka informacyjna (znamionowa)

Typ A

Typ A


Typ B

Typ B


  1. Dopuszczalna masa całkowita samochodu

Suma masy własnej samochodu, masy kierowcy, pasażerów i bagażu, masy haka holowniczego oraz nacisku na hak nie może przekraczać o więcej niż 100 kg dopuszczalnej masy całkowitej samochodu. Przekroczenie tej masy jest niebezpieczne.

  1. Dopuszczalny nacisk tylnej osi

Nacisk tylnej osi nie może przekraczać wartości dopuszczalnej o więcej niż 15%. Przekroczenie tej masy jest niebezpieczne.

Dopuszczalne obciążenie samochodu w czasie holowania przyczepy ustalone zostało dla poziomu morza. Należy pamiętać, że na dużych wysokościach moc silnika ulega obniżeniu i w związku z tym wartość dopuszczalnego obciążenia przyczepą jest mniejsza.


W razie przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej samochodu lub dopuszczalnego nacisku osi jezdnej

Nieprzestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do wypadku drogowego i w rezultacie do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Holowanie przyczepy (wersje z przystosowaniem do holowania przyczepy)

Obciążenie holowaną przyczepą ma negatywny wpływ na własności jezdne, zachowanie się samochodu na drodze oraz jego trwałość, ...

Położenie haka holowniczego/wspornika oraz kuli zaczepu

436 mm 475 mm 476 mm 502 mm 520 mm 560 mm 622 mm 307 mm 318 mm 342 mm 394 mm 704 mm 1138 mm 58 mm 53 mm 42 mm 34 mm 6 mm 11 mm ...

Zobacz tez:

Lista komunikatów ostrzegawczych i sygnałów ostrzegawczych
Komunikat ostrzegawczy Opis/Znaczenie Sygnalizuje wysokie ryzyko zderzenia czołowego lub dzia- łanie przedkolizyjnego automatycznego hamowania. Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.Nal ...

Opis
Samochód można centralnie odblokować/zablokować. Istnieją następujące możliwości: Kluczyk z pilotem => strona 35. Uchwyty drzwi w samochodzie z komfortowymi kluczykami* => strona 35. Cyl ...

Korzystanie z ostrzeżeń dla kierowcy
Włączanie i wyłączanie układu Wskazówka: Stan układu pozostaje niezmieniony w kolejnych cyklach zapłonu. Układ można wyłączyć za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz Wyświetlacze informacyjne . Po włączeniu układ oblic ...

Categorie