Lexus IS300h: Wyłącznik poduszki powietrznej

Lexus IS300h –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Zasady bezpiecznej eksploatacji –> Wyłącznik poduszki powietrznej

Wyłącznik ten powoduje wyłączenie działania czołowej poduszki powietrznej i dolnej poduszki powietrznej pasażera przy przednim fotelu pasażera.

Z funkcji wyłączania poduszki powietrznej należy korzystać tylko w przypadku mocowania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera obok kierowcy.

  1. Lampka kontrolna "PASSENGER AIR BAG"

Świecąca się lampka "ON" sygnalizuje, że poduszka powietrzna pasa żera jest włączona. (Tylko wtedy, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ON).

Wyłącznik poduszki powietrznej


  1. Wyłącznik poduszki powietrznej

Wyłączanie czołowej poduszki powietrznej i dolnej poduszki powietrznej pasażera przy przednim fotelu pasażera

Wyłączanie czołowej poduszki powietrznej i dolnej poduszki powietrznej pasażera przy przednim fotelu pasażera


Włożyć mechaniczny kluczyk w otwór bębenka wyłącznika i obrócić do pozycji OFF.

Lampka kontrolna trybu "OFF" zacznie się świecić (Tylko wtedy, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ON).

Sygnalizacja stanu poduszki powietrznej pasażera przez wskaśnik "PASSENGER AIR BAG"

Niżej wyszczególnione objawy mogą oznaczać wystąpienie usterki w układzie.

Należy wtedy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.


Podczas mocowania fotelika dziecięcego

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest mocowanie fotelika dziecięcego na tylnym fotelu samochodu. Jeżeli nie jest to możliwe, fotelik można umieścić na przednim fotelu pasażera pod warunkiem wyłączenia znajdującej się przy nim poduszki powietrznej.

W przypadku pozostawienia niewyłączonej poduszki powietrznej, w razie jej odpalenia (napełnienia), dziecku grożą poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć.

Jeżeli na przednim fotelu pasażera nie jest zamocowany fotelik dziecięcy

Upewnić się, czy poduszka powietrzna jest ustawiona jako włączona.

Jeżeli poduszka powietrzna pozostaje wyłączona, w razie wypadku nie nastąpi jej odpalenie, a pasażer zajmujący przedni fotel zostanie narażony na powa żne obrażenia ciała, a nawet śmierć.

Warunki napełnienia poduszek powietrznych (boczne poduszki i kurtynypowietrzne)

Boczne poduszki i kurtyny powietrzne zostaną odpalone, gdy siła kolizji przekroczy określoną wartość progową (odpowiadającą poprzecznemu uderzeniu w kabinę przez ...

Pokrywa silnika z mechanizmem podnoszącym

W przypadku zderzenia czołowego z pieszym system pokrywy silnika z mechanizmem podnoszącym uniesie tylną część pokrywy, aby ograniczyć moż ...

Zobacz tez:

Obciążenie środowiska
Podczas konstruowania, dobierania materiałowi produkcji nowego Audi decydującą rolę odgrywała ochrona środowiska: Konstrukcja umożliwiająca regenerację połączenia łatwe do zdemontowan ...

Zmiana ustawień wyświetlania grafiki okładki
Aby wyświetlić ekran ustawień okładek w inny sposób, należy wybrać "Ustawienia okładek" na ekranie menu systemu audio. Włączanie/wyłączanie wyświetlania grafiki okładki w ...

Uruchamianie samochodu kluczykiem zastępczym
Rys. 23 Przedni schowek: nasadka do kluczyka zastępczego Rys. 24 Wkładanie kluczyka zastępczego w nasadkę Wyjąć nasadkę kluczyka zastępczego z przedniego schowka => rys. 23. Kluczyk zastęp ...

Categorie