Lexus IS300h: Wybieranie zakresów przełożeń w położeniu S dświgni przekładni napędowej

Lexus IS300h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przekładnia hybrydowego układu napędowego –> Wybieranie zakresów przełożeń w położeniu S dświgni przekładni napędowej

Aby wejść w tryb S, należy ustawić dśwignię przekładni napędowej w położeniu S. Zakresy przełożeń mogą być wybierane za pomocą dświgni przekładni napędowej albo przełączników dświgniowych, umożliwiających jazdę w dogodnym dla kierowcy zakresie przełożeń.

Zakresy przełożeń mogą być wybierane za pomocą dświgni przekładni napędowej albo przełączników dświgniowych "-" i "+".

Wybieranie zakresów przełożeń w położeniu S dświgni przekładni napędowej


  1. Zmiana zakresu na wyższy
  2. Zmiana zakresu na niższy

Wybrany zakres przełożeń, od S1 do S6, zostanie wyświetlony w zespole wskaśników.

Początkowy zakres przełożeń trybu S jest ustawiany automatycznie w położeniu S2, S3, S4 lub S5, stosownie do prędkości pojazdu.

Zakresy przełożeń i ich funkcje

Naciśnięcie przełącznika dświgniowego "-", gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu D

Zakres przełożeń obniżany jest do zakresu dostosowującego siłę hamowania silnikiem do warunków jazdy.

Automatyczne wyłączanie wyboru zakresu przełożeń przy wybranym poło- żeniu D

W następujących sytuacjach nastąpi automatyczne wyłączanie wyboru zakresu przełożeń przy wybranym położeniu D:

Blokada redukcji biegu z sygnalizacją ostrzegawczą

Ze względów bezpieczeństwa w niektórych sytuacjach redukcja przełożenia może nie być możliwa mimo odpowiedniego poruszenia dśwignią przekładni napędowej lub przełącznikiem dświgniowym w kierownicy. (Rozlegnie się dwukrotny sygnał ostrzegawczy.)

Automatyczne wyłączanie zimowego trybu jazdy

Zimowy tryb jazdy jest wyłączany automatycznie, jeżeli po jeśdzie w trybie zimowym przycisk rozruchu zostanie ustawiony w stan wyłączony.

Jazda z automatycznym utrzymywaniem prędkości jazdy lub aktywną kontrolą prędkości jazdy

Pomimo wykonania poniższych czynności mających na celu hamowanie silnikiem nie będzie ono możliwe, ponieważ nie zostało włączone automatyczne utrzymywanie prędkości jazdy albo aktywna kontrola prędkości jazdy .

Ograniczenie gwałtownego ruszania (Układ kontroli ruszania)

Jeżeli wykonana zostanie wymieniona poniżej nienaturalna czynność, moc wyjściowa silnika może zostać ograniczona.

Blokada dświgni

Blokada dświgni przekładni napędowej zabezpiecza przed przypadkową zmianą położenia podczas uruchamiania.

Przestawienie dświgni przekładni napędowej z położenia P możliwe jest, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ON i wciśnięty jest pedał hamulca.

Gdy nie można przestawić dświgni przekładni napędowej z położenia P

Należy sprawdzić, czy wciśnięty jest pedał hamulca.

Jeżeli mimo naciśnięcia pedału hamulca dśwignia przekładni napędowej pozostaje unieruchomiona, mogła wystąpić awaria mechanizmu blokady dświgni.

Samochód wymaga natychmiastowego sprawdzenia w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztacie.

Poniżej opisano sposób postępowania, umożliwiający awaryjne przestawienie dświgni.

Zwalnianie blokady dświgni:

  1. Uruchomić hamulec postojowy.
  2. Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.
  3. Nacisnąć pedał hamulca.
  4. Podważyć osłonę płaskim śrubokrętem lub innym podobnym narzędziem.

W celu uniknięcia uszkodzenia osłony owinąć końcówkę śrubokręta szmatką.

  1. Nacisnąć przycisk kasowania blokady dświgni przekładni napędowej.

Naciskając przycisk, można przestawić dśwignię.Podczas jazdy na śliskiej nawierzchni

Nie przyspieszać ani nie redukować przełożenia w sposób raptowny, poniewa ż może to spowodować poślizg samochodu i ustawienie bokiem do kierunku jazdy albo obracanie się kół w miejscu.

Aby uniknąć wypadku podczas zwalniania blokady dświgni

Przed naciśnięciem przycisku kasowania blokady dświgni przekładni napędowej należy upewnić się, że uruchomiony jest hamulec postojowy i wciśnięty jest pedał hamulca.

Jeżeli przypadkowo zostanie wciśnięty pedał przyspieszenia zamiast pedału hamulca, gdy naciśnięty jest przycisk kasowania blokady, i dśwignia zostanie przestawiona z położenia P, samochód może nagle ruszyć i doprowadzić do wypadku powodującego śmierć lub poważne obrażenia.


Ładowanie akumulatora trakcyjnego

Jeżeli dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu N, akumulator trakcyjny nie będzie ładowany nawet wtedy, gdy silnik pracuje. Jeżeli zatem pojazd zostanie pozostawiony przez dłuższy czas z dśwignią przekładni napędowej w położeniu N, akumulator trakcyjny ulegnie rozładowaniu i w rezultacie pojazd nie da się uruchomić.

Wybieranie zakresów przełożeń w położeniu D dświgni przekładni napędowej

Aby prowadzić jazdę z użyciem wyboru tymczasowego zakresu przeło- żenia, należy użyć przełącznika dświgniowego "-" znajduj&# ...

Dśwignia przełącznika kierunkowskazów

Opis działania Dśwignia powraca do swojego pierwotnego położenia natychmiast po jej użyciu. Skręt w prawo Zmiana pasa ruchu w prawo (cz& ...

Zobacz tez:

Ładowanie bagażu
Elementy bagażu muszę być ułożone bezpiecznie. Rys. 74 Ciężkie przed mioty należy kłaść możliwie daleko do przodu Aby zachować dobre własności jazdy, należy przestr ...

Funkcja awaryjnego hamowania
W przypadku, kiedy zwykłe naciśnięcie hamulca jest nieskuteczne albo zablokowane. Aby w sytuacji awaryjnej zahamować samochód przy użyciu hamulca parkowania, należy pociągnąć przycisk i prz ...

Regulacja wysokości pasa
Za pomocą regulacji wysokości pasa można dostosować ułożenie trójpunktowego pasa bezpieczeństwa w pobliżu barku, odpowiednio do wielkości ciała. Rys. 183 Regulacja wysokości pasa na ...

Categorie