Lexus IS300h: Zmiana zaprogramowanej prędkości

Aby zmienić zaprogramowaną prędkość, należy wychylać dśwignię do momentu wyświetlenia odpowiedniej prędkości.

Zmiana zaprogramowanej prędkości


  1. Zwiększanie prędkości
  2. Zmniejszanie prędkości

Precyzyjna zmiana prędkości: Krótko wychylić dśwignię w odpowiednim kierunku.

Duża zmiana prędkości: Przytrzymać dśwignię w pozycji wychylonej w odpowiednim kierunku, aby zmienić prędkość i zwolnić ją, gdy żądana prędkość zostanie osiągni ęta.

Wtrybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu zaprogramowaną prędkość można zwiększyć lub zmniejszyć w następujący sposób:

Precyzyjna zmiana prędkości: Każde wychylenie dświgni zmieni prędkość o około 5 km/h*1 lub 8 km/h*2.

Duża zmiana prędkości: Zmiana prędkości o około 5 km/h*1 lub 8 km/h*2 podczas przytrzymywania dświgni

W trybie utrzymywania prędkości jazdy ( S. 301) zaprogramowaną prędkość można zwiększyć lub zmniejszyć w następujący sposób:

Precyzyjna zmiana prędkości: Każde wychylenie dświgni zmieni prędkość o około 1 km/h*1 lub 1,6 km/h*2.

Duża zmiana prędkości: Zaprogramowana prędkość będzie się zwiększać lub zmniejszać w sposób ciągły aż do zwolnienia dświgni.

*1: Gdy prędkość jazdy wyświetlana jest w "km/h"

*2: Gdy prędkość jazdy wyświetlana jest w "MPH"

Zaprogramowanie prędkości jazdy (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)

Przyciskiem "ON-OFF" włączyć układ automatycznego utrzymywania prędkości jazdy. Zaświeci się lampka kontrolna aktywnej kontroli ...

Zmiana odstępu od poprzedzającego pojazdu (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)

Odstęp od poprzedzającego pojazdu można zmienić, naciskając przycisk w następujący sposób: Duży Średni Mały ...

Zobacz tez:

Przednie zagłówki
Ustawić zagłówki w taki sposób, aby górna krawędź znajdowała się na możliwie jednej linii z górną częścią głowy. Rys. 60 Przednie siedzenie: ustawianie zag& ...

Wskazówki ogólne
Elektronicznie sterowany układ amortyzacji stale reaguje na zmieniające się warunki jazdy. Zwiększa to zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort jazdy. Charakterystyka działania zawieszenia jest regulowana dla każdego koła ...

Jazda z DISTRONIC PLUS
Ruszanie i jazda Pojazd może również ruszyć, nawet jeśli znajduje się przed nierozpoznaną przeszkodą lub stoi przesunięty względem innego pojazdu. Pojazd nie hamuje wtedy automatycznie. Należy zawsze być gotowy ...

Categorie