Lexus IS300h: Zmiana zaprogramowanej prędkości

Aby zmienić zaprogramowaną prędkość, należy wychylać dśwignię do momentu wyświetlenia odpowiedniej prędkości.

Zmiana zaprogramowanej prędkości


  1. Zwiększanie prędkości
  2. Zmniejszanie prędkości

Precyzyjna zmiana prędkości: Krótko wychylić dśwignię w odpowiednim kierunku.

Duża zmiana prędkości: Przytrzymać dśwignię w pozycji wychylonej w odpowiednim kierunku, aby zmienić prędkość i zwolnić ją, gdy żądana prędkość zostanie osiągni ęta.

Wtrybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu zaprogramowaną prędkość można zwiększyć lub zmniejszyć w następujący sposób:

Precyzyjna zmiana prędkości: Każde wychylenie dświgni zmieni prędkość o około 5 km/h*1 lub 8 km/h*2.

Duża zmiana prędkości: Zmiana prędkości o około 5 km/h*1 lub 8 km/h*2 podczas przytrzymywania dświgni

W trybie utrzymywania prędkości jazdy ( S. 301) zaprogramowaną prędkość można zwiększyć lub zmniejszyć w następujący sposób:

Precyzyjna zmiana prędkości: Każde wychylenie dświgni zmieni prędkość o około 1 km/h*1 lub 1,6 km/h*2.

Duża zmiana prędkości: Zaprogramowana prędkość będzie się zwiększać lub zmniejszać w sposób ciągły aż do zwolnienia dświgni.

*1: Gdy prędkość jazdy wyświetlana jest w "km/h"

*2: Gdy prędkość jazdy wyświetlana jest w "MPH"

Zaprogramowanie prędkości jazdy (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)

Przyciskiem "ON-OFF" włączyć układ automatycznego utrzymywania prędkości jazdy. Zaświeci się lampka kontrolna aktywnej kontroli ...

Zmiana odstępu od poprzedzającego pojazdu (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)

Odstęp od poprzedzającego pojazdu można zmienić, naciskając przycisk w następujący sposób: Duży Średni Mały ...

Zobacz tez:

Regulacja wysokości górnego mocowania pasa bezpieczeństwa (przednich foteli)
Przesunąć punkt mocowania pasów bezpieczeństwa w dół, równocześnie wciskając przycisk zwalniający blokadę. Przesunąć punkt mocowania pasów bezpieczeńs ...

Przed jazdą
Niżej wymienione czynności należy wykonywać w zależności od warunków pogodowych: Nie należy próbować na siłę opuszczać zamarzniętej szyby bocznej ani uruchamiać prz ...

Siedzenie przednie regulowane elektrycznie (gdzie przewidziano)
Regulacja jest możliwa z kluczykiem w wyłączniku zapłonu w pozycji ON lub w ciągu 1 minuty z kluczykiem w wyłączniku zapłonu w położenie OFF i wyj ętym lub przez 3 minuty po otwarciu drzwi. ...

Categorie