Mercedes-Benz CLA-Class: Działanie funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera

Mercedes-Benz CLA-Class –> Bezpieczeństwo –> Bezpieczeństwo pasażerów –> Automatyczne wyłączanie poduszki powietrznej pasażera –> Działanie funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera

Działanie funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera


  1. Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON
  2. Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF

Na podstawie lampek kontrolnych można rozpoznać, czy poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona lub aktywna.

System wykonuje autotest.

Lampki kontrolne PASSENGER AIR BAG OFF oraz PASSENGER AIR BAG ON muszą się równocześnie świecić przez około sześć sekund.

Następnie lampki kontrolne sygnalizują status poduszki powietrznej pasażera.

Jeśli status poduszki powietrznej pasażera zmieni się podczas jazdy, w zestawie wskaźników wyświetlany jest komunikat dotyczący poduszki powietrznej. W przypadku zajętego fotela pasażera należy stale zwracać uwagę na lampki kontrolne PASSENGER AIR BAG ON i PASSENGER AIR BAG OFF. Przed oraz podczas jazdy należy zwracać uwagę na prawidłowy status poduszki powietrznej pasażera.

Jeżeli fotel pasażera jest zajęty, osoba na nim siedząca musi

Jeśli pasażer nie przestrzega powyższych zasad, może to mieć wpływ na działanie funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera, np. ponieważ pasażer

Poduszka powietrzna pasażera w wyniku takiego lub podobnego działania może zostać błędnie wyłączona. W tym przypadku lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się stale. W takiej sytuacji w razie wypadku nie dojdzie do aktywacji poduszki powietrznej pasażera.

OSTRZEŻENIE

Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się, poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. W razie wypadku nie dochodzi do jej aktywacji i nie może zapewnić przewidzianej ochrony. Osoba siedząca na fotelu pasażera może stykać się np. w elementami wnętrza pojazdu, w szczególności jeśli siedzi zbyt blisko tablicy rozdzielczej. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

W przypadku zajętego fotela należy zawsze upewnić się, że

  • klasyfikacja osoby siedzącej na fotelu pasażera jest prawidłowa i poduszka powietrzna pasażera odpowiednio do osoby siedzącej na fotelu pasażera jest wyłączona lub włączona

  • fotel pasażera jest przestawiony maksymalnie do tyłu

  • pasażer siedzi prawidłowo.

Przed oraz podczas jazdy należy zwracać uwagę na prawidłowy status poduszki powietrznej pasażera.

 

OSTRZEŻENIE

Jeśli na fotelu pasażera zabezpieczone jest dziecko w foteliku dziecięcym skierowanym tyłem do kierunku jazdy i lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON świeci się, w razie wypadku może dojść do aktywacji poduszki powietrznej pasażera. Dziecko może zostać uderzone poduszką powietrzną. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

W takim przypadku należy upewnić się, że poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. Lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF musi się świecić.

Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF pozostaje wyłączona i/ lub lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON świeci się, na fotelu pasażera nie montować fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale "Problemy z funkcją automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera".

OSTRZEŻENIE

Jeśli na fotelu pasażera jest przewożone dziecko w foteliku dziecięcym zwróconym przodem do kierunku jazdy i fotel jest ustawiony zbyt blisko tablicy rozdzielczej, w razie wypadku dziecko może

  • np. zetknąć się z elementami wyposażenia wnętrza pojazdu, gdy lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się

  • zostać uderzone poduszką powietrzną, gdy lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON świeci się.

Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Przesunąć fotel pasażera maksymalnie do tyłu i całkowicie obniżyć głębokość poduszki fotela. Należy przy tym stale zwracać uwagę na prawidłowy przebieg pasa bezpieczeństwa od wylotu pasa bezpieczeństwa do prowadnicy pasa bezpieczeństwa w foteliku dziecięcym. Taśma pasa bezpieczeństwa musi przebiegać od wylotu pasa bezpieczeństwa do przodu i do dołu. W razie potrzeby ustawić odpowiednio wylot pasa bezpieczeństwa oraz fotel pasażera. Należy zawsze przestrzegać również informacji na temat odpowiedniego montażu fotelika dziecięcego zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji montażu producenta fotelika.

Gdy funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera stwierdzi, że

Ale również w przypadku dziecka zabezpieczonego w foteliku dziecięcym skierowanym tyłem do kierunku jazdy, lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON może świecić się stale po autoteście systemu. Sygnalizuje to włączenie poduszki powietrznej pasażera. Wynik klasyfikacji zależy m.in. od fotelika dziecięcego i postury dziecka. W takim przypadku fotelik dziecięcy należy montować na odpowiednim fotelu tylnym.

Przesunąć fotel pasażera maksymalnie do tyłu. Należy zawsze przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Fotelik dziecięcy na fotelu pasażera" oraz "Odpowiedni montaż fotelika dziecięcego". Alternatywnie fotelik dziecięcy można montować na odpowiednim fotelu tylnym.

Jeśli w pojeździe przewożone jest dziecko, należy koniecznie przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Dziecko w pojeździe".

Jeśli występuje usterka funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera, równocześnie świecą się lampka ostrzegawcza układu zabiegającego przed skutkami wypadków w zestawie wskaźników oraz
lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG. W takim przypadku poduszka powietrzna jest wyłączona i nie zostanie aktywowana w razie wypadku. W takiej sytuacji należy zlecić niezwłoczne sprawdzenie systemu w fachowym serwisie. Należy skontaktować się z ASO Mercedes-Benz. Naprawę fotela pasażera zlecać wyłącznie w ASO Mercedes-Benz.

Jeśli fotel pasażera, pokrowiec lub tapicerka są uszkodzone, należy zlecić wykonanie koniecznych prac w ASO Mercedes-Benz.

Ze względów bezpieczeństwa firma Mercedes-Benz zaleca stosowanie wyłącznie fotelików dziecięcych sprawdzonych i dopuszczonych przez Mercedes-Benz w połączeniu z funkcją automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera.

Wprowadzenie

W celu rozpoznania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera klasyfikuje osobę siedzącą na f ...

Autotest systemu

NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli po autoteście systemu nie świecą się obie lampki kontrolne PASSENGER AIR BAG OFF i PASSENGER AIR BAG ON, system ma usterkę. ...

Zobacz tez:

Czynności wstępne
Rys. 266 Zaślepka reflektora przeciwmgłowego Rys. 267 Śruby mocujące reflektora przeciwmgłowego Opisana została wymiana żarówki w prawym reflektorze przeciwmgłowym (wymianę żar&oacut ...

Pojazdy bez funkcji otwierania pojazdu bez kluczyka
Alarm obwodowy Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi kluczykiem i włączając zapłon prawidłowo zakodowanym kluczykiem lub odryglowując drzwi lub pokrywę bagażnika za pomocą zdalnego sterowania. Alarm pierwszej kate ...

Ważne informacje dotyczące obciążenia przyczepy
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy i dopuszczalny nacisk na hak holowniczy Masa całkowita przyczepy Masa własna przyczepy powi ększona o masę przewożonego ładunku nie może przekraczać ok ...

Categorie