Mercedes-Benz CLA-Class: Ponowne uruchomienie układu ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

Mercedes-Benz CLA-Class –> Obręcze kół i opony –> Ciśnienie w oponach –> Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach –> Ponowne uruchomienie układu ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

Uruchomić ponownie układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach, jeśli

Przed ponownym uruchomieniem należy upewnić się, że ciśnienie we wszystkich czterech oponach dla danej sytuacji jest prawidłowo ustawione. Wartość zalecanego ciśnienia w oponach znajduje się w tabeli z wartościami ciśnienia w oponach na pokrywie wlewu paliwa.

Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach może ostrzegać w niezawodny sposób, jeśli ciśnienie w oponach jest prawidłowo ustawione. Jeśli ciśnienie nie zostało ustawione prawidłowo, monitorowana jest ta nieprawidłowa wartość.

Należy uwzględnić wskazówki dotyczące ciśnienia w oponach.

Kluczyk w stacyjce musi być przekręcony w położenie 2.

Za pomocą
lub na
kierownicy wybrać menu Serwis .

Za pomocą
lub wybrać
Ciśnienie w oponach .

Nacisnąć .

  • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Monitorowanie ciśnienia w oponach aktywne Restart przez OK .

    W celu potwierdzenia ponownego uruchomienia:

    Nacisnąć .

  • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Ciśnienie w oponach teraz OK? .

    Za pomocą
    lub wybrać
    Tak .

    Nacisnąć .

  • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Monitorowanie ciśnienia w oponach ponownie uruchomione .

    Po krótkim czasie układ rozpocznie monitorowanie ciśnienia ustawionego we wszystkich czterech oponach.

    W celu przerwania ponownego uruchomienia:

    Nacisnąć .

    Lub

    Jeśli pojawi się komunikat Ciśnienie w oponach teraz OK? , za pomocą lub
    wybrać
    Anuluj .

    Nacisnąć .

  • Wartości ciśnienia w oponach zapisane podczas ostatniego uruchomienia są nadal monitorowane.

      Ważne zasady bezpieczeństwa

      Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach ostrzega kierowcę o nieprawidłowo ustawionym ciśnieniu w oponach. Należy uwzględnić wskazówki dotyczące z ...

      Kontrola ciśnienia w oponach

      ...

      Zobacz tez:

      Środki bezpieczeństwa
      OSTRZEŻENIA Zakończ napełnianie zbiornika po drugim zatrzymaniu dyszy dystrybutora. Dalsze dolanie paliwa może spowodować jego przelanie się. Rozlane paliwo mogłoby stanowić zagrożenie dla innych użytkowników ...

      Regulacja ustawienia
      Naciskając przycisk, wybrać lusterko, które ma być regulowane. Lewe Prawe Ponowne naciśnięcie tego samego przycisku, spowoduje jego ustawienie w położeniu neutralnym. Naciskają ...

      Myjnia samochodowa
      OSTRZEŻENIE Po myciu pojazdu zmniejsza się skuteczność hamowania. Istnieje ryzyko wypadku! Po myciu pojazdu hamować ostrożnie, uwzględniając sytuację na drodze, aż pojazd odzyska pełną skuteczność ...

    • Categorie