Mercedes-Benz CLA-Class: Wartości ciśnienia w oponach

Mercedes-Benz CLA-Class –> Obręcze kół i opony –> Ciśnienie w oponach –> Wartości ciśnienia w oponach

OSTRZEŻENIE

Zbyt niskie lub wysokie ciśnienie w oponach wiąże się z następującymi zagrożeniami:

  • Opony mogą pęknąć, szczególnie w przypadku dużego obciążenia i prędkości.

  • Opony mogą ulec nadmiernemu i/ lub nierównomiernemu zużyciu, co może wpływać bardzo negatywnie na przyczepność.

  • Reakcje pojazdu podczas jazdy i hamowania mogą być mocno pogorszone.

Istnieje ryzyko wypadku!

Należy przestrzegać zalecanych ciśnień powietrza w oponach i kontrolować ciśnienie we wszystkich oponach, włącznie z kołem zapasowym,

  • co najmniej co 2 tygodnie

  • po zmianie obciążenia

  • przed dłuższą jazdą

  • w przypadku zmiany warunków eksploatacji, np. jazda w terenie.

Jeśli to konieczne skorygować ciśnienie w oponach.

 

OSTRZEŻENIE

Montaż niewłaściwych akcesoriów na zaworach opony może prowadzić do ich przeciążenia i uszkodzenia, co może spowodować spadek ciśnienia. Niektóre układy kontroli ciśnienia w oponach, oferowane do montażu pofabrycznego, mogą powodować stałe otwarcie zaworu. Może to być dodatkową przyczyną spadku ciśnienia w oponach. Istnieje ryzyko wypadku!

Na zaworach opon wolno montować tylko kapturki seryjne lub dopuszczone przez firmę Daimler AG dla danego pojazdu.

 

OSTRZEŻENIE

Ponowny spadek ciśnienia w oponach może być spowodowany uszkodzeniem koła, zaworu lub opony. Zbyt niskie ciśnienie w oponie może spowodować jej uszkodzenie. Istnieje ryzyko wypadku!

  • Sprawdzić, czy w oponie znajdują się ciała obce.

  • Sprawdzić szczelność opony i zaworu.

Jeśli nie da się usunąć usterki, należy skontaktować się z fachowym serwisem.

 

Ochrona środowiska

Ciśnienie w oponach należy kontrolować regularnie, co najmniej co 14 dni.

Wartość zalecanego ciśnienia w oponach w różnych trybach eksploatacji znajduje się w tabeli z wartościami ciśnienia w oponach na pokrywie wlewu paliwa.

Jazda z dojazdowym kołem zapasowym: Informacje na temat jazdy z dojazdowym kołem zapasowym znajdują się we wskazówkach ogólnych w rozdziale "Dojazdowe koło zapasowe".

Jazda z przyczepą: Obowiązuje maksymalna wartość dla osi tylnej podana w tabeli z ciśnieniami w oponach na pokrywie wlewu paliwa.

Dodatkowo w tabeli z wartościami ciśnienia w oponach mogą być podane różne wartości ciśnienia dla różnych stanów obciążenia. Są one oznaczone w tabeli poprzez różną liczbę osób i bagażu. Faktyczna liczba miejsc siedzących może być przy tym inna - informacje na ten temat znajdują się w dokumentach pojazdu.

Jeśli rozmiar opon nie jest podany, ciśnienie podane w tabeli z wartościami ciśnienia w oponach dotyczy wszystkich opon dopuszczonych dla danego pojazdu.

Wartości ciśnienia w oponach


Jeśli przed wartością ciśnienia podano rozmiar opon, wartość obowiązuje tylko w przypadku opon o tym rozmiarze.

Do kontroli ciśnienia w oponach należy używać odpowiedniego manometru do opon. Ocena wartości ciśnienia w oponie na podstawie jej wyglądu nie jest możliwa. W pojeździe wyposażonym w elektroniczny układ kontroli ciśnienia w oponach można wartości ciśnienia w oponach sprawdzać również poprzez komputer pokładowy.

Ciśnienie w ogumieniu należy korygować zawsze przy zimnych oponach.

Opony są zimne,

Temperatura opon zmienia się w zależności od temperatury otoczenia, prędkości jazdy oraz obciążenia opon i proporcjonalnie do tego zmienia się ciśnienie w oponach: na każde 10 C o ok. 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi). Należy to wziąć pod uwagę, w przypadku kontroli ciśnienia w oponach, gdy opony są rozgrzane. Ciśnienie w oponach należy korygować tylko, jeśli jest ono za niskie dla aktualnego trybu eksploatacji.

Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie

Wartości ciśnienia w oponach podane dla niewielkiego obciążenia pojazdu są minimalnymi wartościami, zapewniającymi komfort jazdy.

Można również stosować wyższe wartości, przewidziane dla zwiększonego obciążenia pojazdu. Są one dopuszczalne i korzystne z technicznego punktu widzenia.

Ciśnienie w oponach

...

Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

...

Zobacz tez:

Deska rozdzielcza
Obecność i rozmieszczenie sterowań, wskaśników i sygnalizatorów może być różne w zależności od wersji. 1. Kratka boczna wylotu powietrza  2. Dźwignia lewa: steruje & ...

Hamulce
W trakcie ingerencji ABS: Nadal silnie wciskać pedał hamulca, aż do ustąpienia sytuacji wymagającej hamowania. W przypadku konieczności pełnego hamowania: Wcisnąć pedał hamulca z maksymalną siłą. Gdy ...

Wskaźnik przełączania biegów
Wskazanie może być pomocne, aby oszczędzać paliwo. Rys. 14 Wyświetlacz: wskaźnik przełączania biegów Wskaźnik przełączania biegów można włączyć lub wył ...

Categorie