Mercedes-Benz CLA-Class: SilnikKomunikaty na wyświetlaczu

Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania

Dolać
płyn chłodzący patrz instr. obsługi

Poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski.

Unikać dłuższych jazd z niewystarczającą ilością płynu chłodzącego w układzie chłodzenia silnika. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

Uzupełnić płyn chłodzący, przestrzegając wskazówek.

Jeśli płyn chłodzący musi być częściej uzupełniany:

Udać się do fachowego serwisu i zlecić kontrolę układu chłodzenia silnika.

Silnik wentylatora jest uszkodzony.

Dojechać do najbliższego fachowego serwisu bez przekraczania temperatury płynu chłodzącego 120 C.

Unikać dużego obciążania silnika (np. jazdy pod górę) oraz jazdy z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem.

Płyn
chłodzący: zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik

Zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

OSTRZEŻENIE

Nie należy jechać z przegrzanym silnikiem. Jazda z przegrzanym silnikiem może prowadzić do zapłonu płynów, które w wyniku nieszczelności lub rozlania przedostały się do komory silnika.

Para z przegrzanego silnika może poza tym spowodować ciężkie poparzenia, nawet jeśli otwarta zostanie tylko pokrywa komory silnika.

Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.

Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Odczekać, aż silnik ostygnie.

Sprawdzić, czy dopływ powietrza do chłodnicy silnika następuje bez przeszkód (np. powodowanych zamarzniętym błotem pośniegowym).

Dopiero gdy komunikat zniknie z wyświetlacza i temperatura płynu chłodzącego spadnie poniżej 120 C, ponownie włączyć silnik. W przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu.

Obserwować wskaźnik temperatury płynu chłodzącego.

Jeżeli temperatura ponownie wzrośnie:

Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu.

Przy zwykłej eksploatacji pojazdu i zachowaniu zgodnego z zaleceniami stężenia środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu temperatura płynu chłodzącego może wzrastać do 120 C.

patrz
instr. obsługi

Akumulator nie jest ładowany.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Możliwe przyczyny:

  • uszkodzony alternator

  • zerwany pasek klinowy

  • uszkodzony układ elektroniczny

Nie jechać dalej. W przeciwnym razie dojdzie do przegrzania silnika.

Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.

Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Skontaktować się z fachowym serwisem.

Zatrzymać
pojazd patrz instr. obsługi

Akumulator nie jest ładowany i osiągnął zbyt niski poziom naładowania.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.

Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Przestrzegać wskazówek dla komunikatu na wyświetlaczu patrz instr. obsługi .

Skontaktować się z fachowym serwisem.

Przy
tankowaniu sprawdzić poziom oleju silnikowego

Poziom oleju silnikowego obniżył się poniżej oznaczenia minimum.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Unikać dłuższych jazd z niewystarczającą ilością oleju silnikowego. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

Sprawdzić poziom oleju silnikowego najpóźniej podczas następnego tankowania.

W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy.

Jeżeli występuje konieczność częstego uzupełniania oleju silnikowego:

Udać się do fachowego serwisu i zlecić kontrolę silnika.

Informacje na temat zatwierdzonych olejów silnikowych są dostępne we wszystkich Autoryzowanych Stacjach Obsługi oraz w Internecie pod adresem

Przy
tankowaniu dolać 1 l oleju silnikowego

Poziom oleju silnikowego obniżył się poniżej oznaczenia minimum.

Unikać dłuższych jazd z niewystarczającą ilością oleju silnikowego. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

Sprawdzić poziom oleju silnikowego najpóźniej podczas następnego tankowania.

W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy.

Jeżeli występuje konieczność częstego uzupełniania oleju silnikowego:

Udać się do fachowego serwisu i zlecić kontrolę silnika.

Informacje na temat zatwierdzonych olejów silnikowych są dostępne we wszystkich Autoryzowanych Stacjach Obsługi oraz w Internecie pod adresem

Poziom
oleju silnik.: zatrzymać się, wyłączyć silnik

Poziom oleju silnikowego jest zbyt niski. W przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu.

Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.

Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Sprawdzić poziom oleju silnikowego.

W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy.

Rezerwa
paliwa

Poziom paliwa osiągnął rezerwę.

Po spadku poziomu paliwa poniżej rezerwy funkcje ogrzewania postojowego są wyłączone.

Zatankować na najbliższej stacji paliw.

W zbiorniku znajduje się mało paliwa.

Ogrzewanie postojowe jest wyłączone.

Zatankować pojazd na najbliższej stacji paliw.

Wymienić
filtr powietrza

Pojazd z silnikiem wysokoprężnym: filtr powietrza jest zanieczyszczony w stopniu wymagającym wymiany.

Udać się do fachowego serwisu.

Oczyścić
filtr paliwa

Pojazd z silnikiem wysokoprężnym: w filtrze paliwa znajduje się woda. Woda musi zostać spuszczona.

Udać się do fachowego serwisu

Światła

Info  Pojazdy z diodami LED w reflektorach: Komunikat pojawia się na wyświetlaczu tylko w razie awarii wszystki ...

Układy ułatwiające jazdę

Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania Attention Assist: Odpocznij! ATTENTION ASSIST stwierdził na pods ...

Zobacz tez:

Prowadzenie liniami manewrowymi
Obraz pokazywany na ekranie Linie obrysowe samochodu Wskazują ślad obrysu samochodu podczas cofania na wprost. Ich rozstaw jest większy od rzeczywistej szerokości samochodu. Linie manewrowe Pokazują tor o n ...

Opis
S y s t e m Start-Stop może p o m a g a ć o s z c z ę d z i ć p a l i w o i z m n i e j s z y ć wydzielanie się C 0 2 . Wtrybie Start-Stop, silnik w stojącym samochodzie zostaje automat y c z n i e wył&# ...

Ekran ustawień dświęku
Przejście do ekranu "Ustawienia audio": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Audio" Zmiana ustawień dświęku Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemi ...

Categorie