Mercedes-Benz CLA-Class: Układy ułatwiające jazdę


Komunikaty na wyświetlaczu

Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania

Attention
Assist: Odpocznij!

ATTENTION ASSIST stwierdził na podstawie określonych kryteriów zmęczenie lub rosnącą nieuwagę kierowcy. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

W razie potrzeby przerwać jazdę.

Dłuższe jazdy powinny być regularnie przerywane, aby kierowca należycie odpoczął.

Attention
Assist nieaktywny

ATTENTION ASSIST ma awarię.

Udać się do fachowego serwisu.

Wył.

Funkcja HOLD jest wyłączona. Pojazd wpadł w poślizg.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Włączyć później ponownie funkcję HOLD.

Funkcja HOLD jest wyłączona. W przypadku maksymalnie wciśniętego pedału hamulca warunek włączenia nie jest spełniony.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Sprawdzić warunki włączenia funkcji HOLD.

Asystent pasa ruchu chwilowo niedostępny patrz instr. obsługi

Asystent pasa ruchu jest wyłączony i tymczasowo niedostępny.

Możliwe przyczyny:

 • Szyba przednia w polu widzenia kamery jest zabrudzona.

 • Widoczność jest zakłócona w wyniku silnych opadów lub mgły.

 • Przez dłuższy czas nie ma oznaczeń pasa ruchu.

 • Oznaczenia pasa ruchu są starte, nie odróżniają się wystarczająco od nawierzchni lub są pokryte np. brudem lub śniegiem.

Jeśli powyższe przyczyny nie mają miejsca, komunikat znika z wyświetlacza.

Asystent pasa ruchu jest ponownie dostępny.

Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:

Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.

Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Oczyścić szybę przednią.

Asystent pasa ruchu nieaktywny

Asystent pasa ruchu jest uszkodzony.

Udać się do fachowego serwisu.

Asystent kąta martwego niedostępny patrz instr. obsługi

Asystent kąta martwego jest chwilowo niedostępny.

Możliwe przyczyny:

 • Czujniki radarowe są chwilowo niedostępne, np. z powodu promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu stacji telewizyjnych i radiowych lub innych źródeł promieniowania.

 • Czujniki radarowe wykraczają poza zakres temperatury roboczej.

Dodatkowo w lusterkach zewnętrznych świecą się żółte lampki kontrolne .

Jeśli powyższe przyczyny nie mają miejsca, komunikat znika z wyświetlacza.

Asystent kąta martwego jest ponownie dostępny.

Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:

Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.

Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Uruchomić ponownie silnik.

As. martwego kąta w tr. jazdy z przyczep. niedostępny patrz instr. obsługi

Asystent kąta martwego jest wyłączony podczas jazdy z przyczepą.

Pomiędzy pojazdem a przyczepą występuje połączenie elektryczne.

Potwierdzić komunikat na wyświetlaczu za pomocą na kierownicy.

Asystent kąta martwego nieaktywny

Asystent kąta martwego jest uszkodzony.

Dodatkowo w lusterkach zewnętrznych świecą się żółte lampki kontrolne .

Udać się do fachowego serwisu.

Funkcja asystenta parkowania przerwana

Pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty i otwarte są drzwi kierowcy.

Powtórzyć proces parkowania z zapiętym pasem bezpieczeństwa i zamkniętymi drzwiami kierowcy.

Podczas aktywnego skrętu kierowca dotknął przypadkowo kierownicy wielofunkcyjnej.

Podczas aktywnego skrętu zwracać uwagę, aby nie dotknąć kierownicy wielofunkcyjnej.

Pojazd wpadł w poślizg, miała miejsce ingerencja ESP.

Skorzystać ponownie później z aktywnego asystenta parkowania.

Asystent parkowania nieaktywny

Kierowca wykonał akurat bardzo wiele manewrów lub prób parkowania.

Po ok. dziesięciu minutach można ponownie skorzystać z aktywnego asystenta parkowania.

Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.

Wyłączyć silnik i uruchomić go ponownie.

Jeśli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym nadal pojawia się komunikat:

Udać się do fachowego serwisu.

Układ PARKTRONIC jest uszkodzony.

Udać się do fachowego serwisu.

Funkcja asystenta parkowania zakończona

Pojazd jest ustawiony w pozycji docelowej. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Komunikat znika automatycznie z wyświetlacza.

Asystent znaków drogowych chwilowo niedostępny patrz instr. obsługi

Asystent znaków drogowych jest chwilowo niedostępny.

Możliwe przyczyny:

 • Szyba przednia w polu widzenia kamery jest zabrudzona.

 • Widoczność jest zakłócona w wyniku silnych opadów lub mgły.

Oczyścić szybę przednią.

Jeśli układ rozpozna pełną dostępność kamery, komunikat znika z wyświetlacza.

Asystent znaków drogowych jest ponownie dostępny.

Asystent znaków drogowych nieaktywny

Asystent znaków drogowych jest uszkodzony.

Udać się do fachowego serwisu.

DISTRONIC PLUS wył.

Układ DISTRONIC PLUS został wyłączony.

W przypadku wyłączenia zainicjowanego przez kierowcę rozbrzmiewa dodatkowo sygnał ostrzegawczy.

DISTRONIC PLUS ponownie dostępny Układ DISTRONIC PLUS jest ponownie gotowy do działania po krótkiej niedostępności. Można teraz ponownie włączyć układ DISTRONIC PLUS.
DISTRONIC PLUS chwilowo niedostępny patrz instr. obsługi

Układ DISTRONIC PLUS jest tymczasowo niedostępny.

Możliwe przyczyny:

 • Czujniki radarowe są chwilowo niedostępne, np. z powodu promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu stacji telewizyjnych i radiowych lub innych źródeł promieniowania.

 • System przekracza dopuszczalny zakres temperatury roboczej.

 • Napięcie w instalacji elektrycznej jest za niskie.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Jeśli powyższe przyczyny nie mają miejsca, komunikat znika z wyświetlacza.

Układ DISTRONIC PLUS jest ponownie dostępny.

Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:

Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.

Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Uruchomić ponownie silnik.

DISTRONIC PLUS nieaktywny

Układ DISTRONIC PLUS jest uszkodzony. Awarię może mieć także adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Udać się do fachowego serwisu.

DISTRONIC PLUS w trybie biernym

Nastąpiło wciśnięcie pedału gazu. Układ DISTRONIC PLUS przełączył się na tryb bierny.

Zdjąć nogę z pedału gazu

DISTRONIC PLUS --- km/h

Jeden z warunków włączenia układu DISTRONIC PLUS nie jest spełniony.

Sprawdzić warunki konieczne do włączenia układu DISTRONIC PLUS.

DISTRONIC PLUS i SPEEDTRONIC nieaktywne

DISTRONIC PLUS i SPEEDTRONIC są uszkodzone. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Udać się do fachowego serwisu.

TEMPOMAT i SPEEDTRONIC nieaktywne

TEMPOMAT i SPEEDTRONIC są uszkodzone.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Udać się do fachowego serwisu.

SPEEDTRONIC w trybie biernym

Gdy pedał gazu zostanie wciśnięty poza punkt oporu (kick-down), SPEEDTRONIC jest przełączany na tryb bierny.

Ograniczenie prędkości nie jest aktywne.

Bez kick-down jechać wolniej od zapisanej prędkości.

Nastąpi ponowne wywołanie ostatnio zapisanej prędkości.

Lub

Ustawić nową prędkość.

Gdy komunikat zniknie z wyświetlacza, ograniczenie prędkości jest aktywne.

TEMPOMAT --- km/h
 • Jeden z warunków włączenia tempomatu nie jest spełniony.

  Nastąpiła np. próba wprowadzenia do pamięci prędkości niższej niż 30 km/h.

 • ESP jest wyłączony. Żółta lampka ostrzegawcza ESP OFF świeci się.

Jeśli pozwala na to sytuacja, przyspieszyć do prędkości powyżej 30 km/h i zapisać prędkość w pamięci.

Lub

Sprawdzić warunki włączania tempomatu.

Lub

Włączyć ponownie układ ESP.

120 km/h! Maksymalna prędkość przekroczona

Tylko w niektórych krajach: nastąpiło przekroczenie maksymalnie dozwolonej prędkości.

Dodatkowo na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat 120 km/h! .

Zmniejszyć prędkość.

Silnik

Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania Dolać płyn chłodzący patrz instr. obsługi Poziom płynu chł ...

Opony

Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania Ciśnienie w oponach: sprawdzić opony Układ ostrzegania o spadku ci ...

Zobacz tez:

Wprowadzenie
Komputer samochodowy dostarcza informacji o drodze i zużyciu paliwa. Rys. 10 Komputer samochodowy: średnie zużycie paliwa Komputer samochodowy analizuje następujące informacje, które kolejno mogą się ...

Fotelik dziecięcy
W przypadku zamontowania fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy na środkowym fotelu z tyłu, podłokietnik tylny musi być złożony do oporu. Należy koniecznie przestrzegać zakresu zastosowania fotelik ...

Blokady otwierania drzwi przez dzieci
OSTRZEŻENIE Gdy włączone są blokady otwierania drzwi przez dzieci, drzwi tych nie można otworzyć od środka. Ręczne blokady otwierania drzwi przez dzieci Wskazówka: W pojazdach z funkcją otwierania pojazdu bez kluczy ...

Categorie