Mercedes-Benz CLA-Class: Sposób działania

W razie zderzenia moduł sterujący układem zabezpieczającym przed skutkami wypadków analizuje istotne dane fizyczne takie, jak

Na podstawie tej oceny moduł sterujący układem zabezpieczającym przed skutkami wypadków aktywuje w razie zderzenia czołowego lub uderzenia w tył pojazdu napinacze pasów bezpieczeństwa.

Napinacz pasa bezpieczeństwa może zostać aktywowany tylko, gdy

Napinacze pasów bezpieczeństwa foteli z tyłu są aktywowane niezależnie od tego, czy pasy są zapięte, czy nie.

Jeśli moduł sterujący układem zabezpieczającym przed skutkami wypadków rozpozna groźniejszą skalę wypadku, w określonych sytuacjach zderzenia czołowego niezależnie od siebie aktywowane są dalsze elementy układu zabezpieczającego przed skutkami wypadków:

W pojazdach z funkcją automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera: w zależności od osoby siedzącej na fotelu pasażera poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona lub włączona. Tylko gdy lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON świeci się, poduszka powietrzna pasażera zostanie aktywowana w razie wypadku. Należy przestrzegać informacji na temat lampek kontrolnych PASSENGER AIR BAG.

Pojazd jest wyposażony w dwustopniowe przednie poduszki powietrzne. Po aktywacji pierwszego stopnia działania przednia poduszka powietrzna zostaje napełniona częściowo, zmniejszając w ten sposób ryzyko obrażeń. Jeśli w ciągu następnych kilku milisekund osiągnięty zostanie drugi próg uruchamiania, poduszka powietrzna napełnia się całkowicie.

Określenie progów aktywacji napinacza pasa bezpieczeństwa oraz poduszki powietrznej odbywa się na podstawie spowolnień lub przyspieszeń występujących w różnych miejscach w pojeździe. Proces ten ma charakter uprzedzający. Aktywacja musi mieć miejsce w odpowiednim czasie, w początkowej fazie zderzenia.

Wartość spowolnienia i przyspieszenia oraz jego kierunek są zależne przede wszystkim

Czynniki pojawiające się lub możliwe do zmierzenia dopiero po zderzeniu nie wpływają na działanie systemów zabezpieczających i nie są też podstawą do aktywacji.

Pojazd może być w znacznym stopniu zdeformowany, chociaż nie doszło do aktywacji poduszki powietrznej. Ma to miejsce w razie uderzenia w stosunkowo podatne na odkształcenie elementy, częściowo pochłaniające siłę zderzenia. Odwrotnie może dojść aktywacji poduszki powietrznej, chociaż pojazd wykazuje tylko ograniczone odkształcenia. Taki przypadek zachodzi w przypadku uderzenia w bardzo sztywne elementy pojazdu, np. w podłużnicę, która nie absorbuje siły zderzenia.

Jeśli moduł sterujący systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków rozpozna zderzenie boczne, odpowiednie komponenty systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków są aktywowane niezależnie od siebie.

Info 

Nie wszystkie poduszki powietrzne są uruchamiane podczas kolizji. Systemy poszczególnych poduszek powietrznych działają niezależnie od siebie.

Aktywacja każdego systemu jest zależna od wykrytych w pierwszej fazie kolizji okoliczności, w szczególności od przyspieszenia pojazdu oraz rodzaju zderzenia:

  • zderzenie czołowe

  • uderzenie w bok pojazdu

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE Po aktywacji jednej z poduszek powietrznych elementy poduszki są gorące. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Dlatego nie nal ...

PRE-SAFE (system prewencyjnej ochrony pasażerów)

Wprowadzenie System prewencyjnej ochrony pasażerów PRE-SAFE uruchamia w sytuacjach zagrożenia odpowiednie środki zapobiegawcze, służące ochronie osób znajdujących si ...

Zobacz tez:

Odsuwana podłoga przestrzeni ładunkowej
OSTRZEŻENIE Nie odsuwaj podłogi przestrzeni ładunkowej do tyłu, gdy pojazd stoi na pochyłości o nachyleniu 15 stopni lub więcej przodem do góry.   UWAGA Maksymalne dopuszczalne obciążenie odsuwa ...

Wyjmowanie płyt ze zmieniacza
UWAGA Pokrywa powinna być zamknięta, gdy magazyn jest zamontowany. Otwórz pokrywę.  Wciśnij przycisk.  Wyjmij magazyn.  Wyjmij szufladkę korzystając z dźwigni z boku.  Wyjmij płytę i zamkn ...

Mokra nawierzchnia
Jeżeli podczas jazdy w intensywnym deszczu hamulec nie był używany przez dłuższy czas, przy pierwszym naciśnięciu pedału hamulca reakcja może być opóźniona. Również po myciu pojazdu lub przejeździe przez głębo ...

Categorie