Mercedes-Benz CLA-Class: Ważne zasady bezpieczeństwa

Mercedes-Benz CLA-Class –> Fotele, kierownica i lusterka –> Fotele –> Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Gdy fotele są przestawiane przez dzieci, dzieci mogą się przy tym zakleszczyć, szczególnie w sytuacji, gdy pozostają bez opieki. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Opuszczając pojazd należy zabrać ze sobą kluczyk i zablokować zamki. Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe.

Położenie foteli można regulować również po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.

OSTRZEŻENIE

Podczas przestawiania fotela może dojść do zakleszczenia, np. w obszarze prowadnicy fotela. Istnieje ryzyko obrażeń!

Przed przestawianiem fotela należy upewnić się, czy nikt nie trzyma kończyn w strefie ruchu fotela.

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w rozdziałach "Poduszki powietrzne" oraz "Dziecko w pojeździe".

OSTRZEŻENIE

Jeśli fotel kierowcy nie jest zablokowany, w czasie jazdy może się nieoczekiwanie przesuwać. W wyniku tego można utracić kontrolę nad pojazdem. Istnieje ryzyko wypadku!

Dlatego przed uruchomieniem silnika należy upewnić się, że fotel kierowcy jest zablokowany.

 

OSTRZEŻENIE

Do utraty kontroli nad pojazdem może dojść wskutek

  • ustawiania fotela kierowcy, zagłówka, kierownicy lub lusterek podczas jazdy

  • zakładania pasa bezpieczeństwa podczas jazdy.

Istnieje ryzyko wypadku!

Przed uruchomieniem silnika należy ustawić fotel kierowcy, zagłówek, kierownicę i lusterka oraz zapiąć pas bezpieczeństwa.

 

OSTRZEŻENIE

W przypadku nieuważnego ustawiania wysokości fotela kierowca lub inni pasażerowie mogą zostać zakleszczeni i doznać przy tym obrażeń. W szczególności dzieci mogą w sposób niezamierzony nacisnąć przyciski elektrycznej regulacji foteli, w wyniku czego mogą zostać zakleszczone. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Należy zwracać uwagę, aby ręce lub inne części ciała podczas ruchu fotela nie znajdowała się pod dźwignią systemu regulacji fotela.

 

Wskazówka 

Aby wykluczyć możliwość uszkodzenia foteli i ich ogrzewania należy przestrzegać następujących zasad:

  • Nie dopuszczać do rozlania się płynów na fotele. Jeśli dojdzie do rozlania płynu na fotel, należy go jak najszybciej wysuszyć.

  • Nie włączać ogrzewania foteli, jeśli fotele są wilgotne lub mokre. Nie wykorzystywać ogrzewania fotela do jego osuszenia.

  • Obicia foteli czyścić zgodnie z zaleceniami, patrz rozdział "Konserwacja wnętrza".

  • Nie przewozić na fotelach ciężkich przedmiotów. Nie kłaść na fotelach ostrych lub szpiczastych przedmiotów, jak np. noże, gwoździe lub narzędzia. Fotele wykorzystywać w miarę możliwości wyłącznie do przewożenia osób.

  • Podczas działania ogrzewania foteli nie należy ich przykrywać izolującymi materiałami, np. kocami, pokrowcami ochronnymi, nie kłaść na nich toreb, nie montować fotelika dziecięcego itd.

 

Wskazówka Upewnić się, że podczas cofania foteli we wnęce na nogi, pod lub za fotelem nie znajdują się żadne przedmioty. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że dojdzie do uszkodzenia foteli i/ lub tych przedmiotów.

 

Info 

Dalsze informacje:

  • Powiększanie przestrzeni bagażowej (składanie foteli tylnych)

Fotele

...

Ręczne ustawianie fotela

...

Zobacz tez:

Osłona bagażnika
Rys. 75 Bagażnik: zawieszona osłona w położeniu (A) Rys. 76 Prawa, przednia część bagażnika: wymontowanie osłony bagażnika Osłonę przestrzeni bagażnika można zawiesić ...

Wskazówki ogólne
Biegi można również zmieniać samodzielnie za pomocą manetek zmiany biegów przy kierownicy. Skrzynia biegów musi się przy tym znajdować w położeniu D. Jeśli jest to dopuszczalne, w zależności od pocią ...

Położenie haka holowniczego/wspornika oraz kuli zaczepu
436 mm 475 mm 476 mm 502 mm 520 mm 560 mm 622 mm 307 mm 318 mm 342 mm 394 mm 704 mm 1138 mm 58 mm 53 mm 42 mm 34 mm 6 mm 11 mm 390 mm Opony Do holowania należy podwyższyć ci&# ...

Categorie