Mercedes-Benz CLA-Class: Ważne zasady bezpieczeństwa

Mercedes-Benz CLA-Class –> Usuwanie awarii –> Akumulator (pojazd) –> Ważne zasady bezpieczeństwa

Do prac przy akumulatorze, takich np. jak demontaż lub montaż, konieczne są narzędzia specjalistyczne i fachowa wiedza. Dlatego wykonanie wszelkich prac przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie.

OSTRZEŻENIE

Niefachowo wykonane prace przy akumulatorze mogą prowadzić np. do zwarcia. W wyniku tego może dojść do ograniczeń działania ważnych układów bezpieczeństwa, np. oświetlenia, układu ABS (układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania) lub ESP (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy). Bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu może być ograniczone.

W wyniku tego można utracić kontrolę nad pojazdem, np.:

 • przy hamowaniu

 • podczas gwałtownych skrętów i/ lub prędkości niedostosowanej do warunków panujących na drodze.

Istnieje ryzyko wypadku!

W przypadku zwarcia lub podobnego zdarzenia należy skontaktować się niezwłocznie z fachowym serwisem. Nie jechać dalej. Dlatego wykonanie wszelkich prac przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie.

Szczegółowe informacje dotyczące ABS i ESP.

OSTRZEŻENIE

Rozładowanie elektrostatyczne może prowadzić do powstawania iskier i w wyniku tego łatwopalna mieszanka gazów wydobywających się z akumulatora może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Bezpośrednio przed dotknięciem akumulatora nie należy dotykać metalowego nadwozia, aby zredukować występujące rozładowanie elektrostatyczne.

Podczas ładowania akumulatora oraz korzystania z funkcji awaryjnego uruchamiania silnika może powstawać łatwopalna mieszanina gazów.

Należy zawsze zwracać uwagę, aby kierowca oraz akumulator nie byli naładowani elektrostatycznie. Naładowanie elektrostatyczne powstaje np.

OSTRZEŻENIE

W czasie ładowania akumulator wytwarza wodór. W przypadku zwarcia lub iskry wodór może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

 • Należy uważać, aby zacisk bieguna dodatniego podłączonego akumulatora nie zetknął się z elementami pojazdu.

 • Na akumulator nie wolno kłaść metalowych przedmiotów lub narzędzi.

 • Podczas podłączania i odłączania akumulatora należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności zacisków.

 • W przypadku awaryjnego uruchamiania silnika należy łączyć ze sobą tylko bieguny o tym samym ładunku.

 • Podczas awaryjnego uruchamiania silnika należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności podłączania i odłączania przewodów rozruchowych.

 • Nie podłączać lub odłączać zacisków akumulatora przy włączonym silniku.

 

Ochrona środowiska

Baterie zawierają substancje trujące i żrące. Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi. Należy je składować oddzielnie i przekazać do ekologicznej utylizacji.


Baterie należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Rozładowane baterie należy przekazać fachowemu serwisowi lub oddać w punkcie zbiórki zużytych baterii.

 

Wskazówka 

Akumulator należy regularnie sprawdzać w fachowym serwisie.

Należy przestrzegać okresów międzyprzeglądowych podanych w książce serwisowej lub w celu uzyskania informacji na ten temat zwrócić się do fachowego serwisu.

 

Wskazówka 

Dlatego wykonanie wszelkich prac przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie. Jeśli w sytuacji wyjątkowej niezbędnie konieczne jest samodzielne odłączenie akumulatora, należy pamiętać, że

 • silnik musi być wyłączony i kluczyk wyjęty ze stacyjki. W pojazdach z KEYLESS-GO upewnić się, że zapłon jest wyłączony. Zwrócić uwagę, aby wszystkie lampki kontrolne w zestawie wskaźników były wyłączone. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia podzespołów elektronicznych, np. alternatora.

 • najpierw należy odłączyć zacisk ujemny a następnie zacisk dodatni. W żadnym razie nie należy zamieniać zacisków akumulatora! W przeciwnym razie układy elektroniczne pojazdu mogą zostać uszkodzone.

 • po odłączeniu akumulatora, w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów, jest ona zablokowana w położeniu P. Zabezpieczyć pojazd przed odtoczeniem się. Pojazdu nie może się wtedy poruszać.

Akumulator i osłona bieguna dodatniego muszą być zawsze zamontowane podczas eksploatacji.

Podczas obchodzenia się z akumulatorem należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz zaleceń ochronnych.Niebezpieczeństwo wybuchu.
Ogień, otwarty płomień i palenie w pobliżu akumulatora jest zabronione. Należy unikać powstawania iskier.
Elektrolit jest żrący. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.

Nosić odpowiednie ubranie ochronne, w szczególności rękawice, fartuch i maskę.

W razie pryśnięcia natychmiast spłukać elektrolit czystą wodą. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Nosić okulary ochronne.
Przechowywać z dala od dzieci.
Należy przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi.

Ze względów bezpieczeństwa firma Daimler AG zaleca korzystanie wyłącznie z akumulatorów, które zostały sprawdzone i dopuszczone do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz. Akumulatory te zapewniają maksymalne zabezpieczenie przed wydobywaniem się elektrolitu, aby pasażerowie nie zostali poparzeni, gdy akumulator zostanie uszkodzony podczas wypadku.

Aby akumulator osiągnął przewidywaną żywotność, powinien być zawsze w dostatecznym stopniu naładowany.

Tak jak inne akumulatory, także akumulator pojazdu może się z czasem rozładować, jeśli pojazd nie jest wykorzystywany. W tym przypadku należy zlecić odłączenie akumulatora w fachowym serwisie. Można także podłączyć prostownik zalecany przez Daimler AG, w celu podtrzymania ładowania. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z fachowym serwisem.

Jeśli jeżdżą Państwo przeważnie na krótkich dystansach lub jeśli przerwy w użytkowaniu pojazdu są stosunkowo długie, zalecamy częstsze sprawdzanie stopnia naładowania akumulatora. Jeśli pojazd nie będzie eksploatowany przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady w fachowym serwisie.

Jeśli pojazd jest parkowany i korzystanie z odbiorników elektrycznych nie jest konieczne, należy wyjąć kluczyk. Pojazd zużywa wtedy bardzo mało energii i akumulator jest chroniony.

Po przerwie zasilania, np. gdy akumulator był rozładowany, należy

Akumulator (pojazd)

...

Ładowanie akumulatora

OSTRZEŻENIE Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje niebezpieczeńst ...

Zobacz tez:

Holowanie pojazdu na czterech kołach
Wszystkie pojazdy OSTRZEŻENIA Włącz zapłon, kiedy pojazd jest holowany. W przeciwnym razie kierownica zostanie zablokowana, a kierunkowskazy i światła STOP nie będą działały. Wspomaganie hamulców i kiero ...

Wskaźniki i elementy obsługi
Działanie Prędkościomierz Segmenty w prędkościomierzu Wyświetlacz wielofunkcyjny Obrotomierz Temperatura płynu chłodzącego Poziom paliwa Wskazanie położenia wlewu paliwa : wlew paliwa znajduje się po lewej stroni ...

Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 2,3 L DURATEC-HE (MI4)
Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z prawej strony). Patrz Sprawdzenie płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego . Korek wlewu oleju1. Patrz B Sprawdzenie oleju silnikowego . Zbiornik ...

Categorie