Fiat Croma: Przednie poduszki powietrzne

Fiat Croma –> Bezpieczeństwo –> Przednie poduszki powietrzne

Samochód wyposażony jest w przednie boczne poduszki powietrzne zabezpieczające klatkę piersiową (Side Bag przednie) kierowcy i pasażera (gdzie przewidziano), poduszki powietrzne zabezpieczające głowę pasażerów siedzeń przednich i tylnych (Window Bag) (gdzie przewidziano), poduszki powietrzne boczne tylne zabezpieczające klatkę piersiową po stronie kierowcy i pasażera (Side Bag tylne) (gdzie przewidziano).

Poduszki powietrzne boczne (gdzie przewidziano) zabezpieczają siedzących w przypadku zderzeń bocznych o średniej - dużej energii oddzielając poduszką siedzących od elementów wewnętrznych konstrukcji bocznej samochodu.

Brak aktywacji bocznych poduszek powietrznych w innych rodzajach zderzeń (przednie, tylne, wywrócenie się samochodu) nie oznacza nieprawidłowego działania systemu.

W przypadku zderzenia bocznego centralka elektroniczna aktywuje, gdy jest to konieczne, napełnianie poduszek. Poduszki wypełniają się natychmiast, oddzielając ciała pasażerów od elementów konstrukcji samochodu, które mogą spowodować obrażenia: natychmiast potem poduszki opróżniają się.

Boczne poduszki powietrzne (gdzie przewidziano) nie zastępują, lecz uzupeł- nią użycie pasów bezpieczeństwa, które powinny być zawsze zapięte zgodnie z wymaganiami legislacyjnymi w Europie oraz w większości krajów poza Europą.

BOCZNE PRZEDNIE I TYLNE PODUSZKI POWIETRZNE ZABEZPIECZAJąCE KLATKĘ PIERSIOWą (SIDE BAG) (gdzie przewidziano)

Składają się z dwóch typu poduszek, wypełniających się natychmiast, umieszczonych w oparciach siedzeń i mają za zadanie zabezpieczenie klatki piersiowej siedzących w przypadku zderzeń bocznych o średniej - dużej energii.

BOCZNE PRZEDNIE I TYLNE PODUSZKI POWIETRZNE ZABEZPIECZAJąCE KLATK¢ PIERSIOWą (SIDE BAG) (gdzie przewidziano)


PODUSZKI POWIETRZNE BOCZNE ZABEZPIECZAJąCE GłOWĘ (WINDOW BAG) (gdzie przewidziano)

PODUSZKI POWIETRZNE BOCZNE ZABEZPIECZAJąCE GłOW¢ (WINDOW BAG) (gdzie przewidziano)


Składają się z dwóch poduszek typu "kurtyny", umieszczone za boczną wykładziną dachu, złożone w odpowiednich gniazdach i mają za zadanie zabezpieczenie głowy pasażerów siedzeń przednich i tylnych w przypadku zderzenia bocznego samochodu, dzięki dużej powierzchni poduszek po wypełnieniu.

OSTRZEŻENIE Najlepsze zabezpieczenie przez system w przypadku zderzenia bocznego daje prawidłowa pozycja na siedzeniu, ponieważ umożliwia właściwe rozłożenie się bocznych poduszek powietrznych.

OSTRZEŻENIE Aktywacja poduszek powietrznych przednich i/lub bocznych, jest także możliwa, gdy samochód zostanie mocno uderzony o spód nadwozia jak na przykład gwałtowne uderzenie o schody, chodniki, nasypy ziemi lub wyrwy w drodze.

OSTRZEŻENIE Uruchomienie poduszki powietrznej wyzwala niewielką ilość dymu. Dym ten nie jest szkodliwy i nie oznacza początku pożaru; ponadto powierzchnia roz- łożonej poduszki i wnętrze samochodu może zostać pokryte pyłem: pył ten może powodować podrażnienia oczu i skóry. W tym przypadku natychmiast przemyć te miejsca neutralnym mydłem i wodą.

Instalacja poduszki powietrznej ma trwałość przewidzianą na 14 lat dla ładunku pirotechnicznego i 10 lat dla spiralnej wiązki przewodów. Gdy zbliża się ten termin, zwrócić się do ASO Fiatadla ich wymiany.

OSTRZEŻENIE W przypadku incydentu, podczas którego uruchomiły się jakiekolwiek urządzenia bezpieczeństwa, zwrócić się do ASO Fiataw celu ich wymiany i sprawdzenia stanu instalacji.

Wszystkie interwencje kontrolne, naprawy lub wymiany dotyczące air bag muszą być wykonywane w ASO Fiata.

W przypadku złomowania samochodu zwrócić się do ASO Fiat a, aby dezaktywować instalację; ponadto w przypadku zmiany właściciela samochodu, nowy właściciel powinien zapoznać się ze sposobem działania instalacji poduszek powietrznych, z wyżej wymienionymi uwagami oraz otrzymać "Instrukcję obsługi".

OSTRZEŻENIE Uruchomienie napinaczy pasów bezpieczeństwa, przednich poduszek powietrznych, bocznych poduszek powietrznych przednich i tylnych sterowane jest w różny sposób, w zależności od typu zderzenia.

Dlatego nie uruchomienie jednego lub kilku urządzeń nie oznacza uszkodzenia systemu.

UWAGA

DEZAKTYWACJA MANUALNA PODUSZEK POWIETRZNYCH BOCZNYCH TYLNYCH ZABEZPIECZAJąCYCH KLATKĘ PIERSIOWą (Side Bag tylne) (gdzie przewidziano)

DEZAKTYWACJA MANUALNA PODUSZEK POWIETRZNYCH BOCZNYCH TYLNYCH ZABEZPIECZAJąCYCH KLATK¢ PIERSIOWą (Side Bag tylne) (gdzie przewidziano)


W przypadku absolutnie koniecznym przewożenia dziecka na siedzeniu tylnych, można dezaktywować poduszki powietrzne tylne zabezpieczającą klatk ę piersiową (Side Bag tylne) (gdzie przewidziano) Dezaktywację/aktywację poduszek powietrznych tylnych zabezpieczających klatkę piersiową można wykonać, za pomocą odpowiedniego wyłącznika umieszczonego w bagażniku pod półką tylną, jak pokazano na rysunku, czę- ścią metalową awaryjną znajdująca się wewnątrz pilota zdalnego sterowania.

Wyłącznik jest dostępny tylko przy otwartej pokrywie bagażnika.

OSTRZEŻENIE Wykonywać tę operację tylko, gdy silnik jest wyłączony i kluczyk jest wyjęty z wyłącznika zapłonu.

Wyłącznik posiada dwa położenia:

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników świeci się światłem ciągłym do momentu ponownego włączenia tylnych poduszek powietrznych (Side Bag tylne).

UWAGA

Jeżeli lampka sygnalizacyjna nie zapali się po obróceniu
kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie ON lub pozostanie zapalona podczas jazdy samochodu (razem z komunikatem wyświetlanym na wyświetlaczu) możliwe jest, że wystąpiła anomalia w systemie bezpieczeństwa; w tym przypadku poduszki powietrzne lub napinacze mogą nie aktywować się podczas wypadku lub w ograniczonej ilości przypadków, aktywować się nieprawidłowo. Przed podróżą skontaktować się z ASO Fiatadla natychmiastowej kontroli systemu.

Nie zakładać pokrowców na oparcia siedzeń przednich i tylnych, jeżeli nie są przystosowane dla użycia z Side-bag.

Nie podróżować z przedmiotami znajdującymi się na kolanach, klatce piersiowej lub z fajką, ołówkiem itp. w ustach. W razie zderzenia z interwencją poduszki powietrznej mogą spowodować poważne obrażenia.

Podczas jazdy samochodu trzymać rękami kierownicę tak, aby w przypadku interwencji poduszki powietrznej, mogła napełnić się bez przeszkód. Nie pochylać się nad kierownicą ale siedzieć prosto opierając plecy o oparcie siedzenia.

Podczas jazdy samochodu trzymać rękami kierownicę tak, aby w przypadku interwencji poduszki powietrznej, mogła napełnić się bez przeszkód. Nie pochylać się nad kierownicą ale siedzieć prosto opierając plecy o oparcie siedzenia.

Jeżeli samochód został skradziony lub próbowano się do niego włamać, jeżeli był narażony na próbę zniszczenia, był zalany wodą lub zatopiony, sprawdzić system poduszki powietrznej w ASO Fiata.

Przy kluczyku włożonym w gniazdo w desce rozdzielczej i przy wyłączonym silniku poduszki powietrzne mogą uaktywnić się także, gdy stojący samochód zostanie uderzony przez inny poruszający się pojazd. Dlatego także gdy samochód stoi, absolutnie nie umieszczać fotelika z dzieckiem na siedzeniu przednim. Z drugiej strony należy również pamiętać, że gdy kluczyk nie jest włożony do wyłącznika zapłonu w desce rozdzielczej żadne urządzenie bezpieczeństwa (poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa) nie aktywuje się w przypadku zderzenia; brak ich aktywacji tych urządzeń w tych przypadkach nie oznacza nieprawidłowego funkcjonowania systemu.

Po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie ON, lampka sygnalizacyjna (przy wyłączniku przedniej poduszki
powietrznej po stronie pasażera i bocznej po stronie pasażera ustawionym w położeniu ON) zapali się najpierw światłem stałym i następnie będzie pulsować przez kilka sekund aby przypomnieć, że poduszka powietrzna po stronie pasażera uaktywni się w przypadku zderzenia, a następnie powinna zgasną.

Po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie ON, lampka sygnalizacyjna (z wyłącznikiem dezaktywacji
tylnych poduszek powietrznych bocznych w położeniu ON) zapali się najpierw światłem stałym i następnie będzie pulsować przez kilka sekund, aby przypomnieć, że poduszki powietrzne tylne boczne uaktywnią się w przypadku zderzenia, a następnie powinna zgasną.

Przystosowanie do montażu fotelikow Isofix universale

Samochód wyposażony jest w przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera i poduszkę powietrzną zabezpieczającą kolana kierowcy (gdzie ...

Uruchomienie silnika i jazda

...

Zobacz tez:

System alarmowy
Twój pojazd może być wyposażony w jeden z poniższych systemów alarmowych:  Alarm obwodowy.  Alarm obwodowy z wewnętrznymi czujnikami.  Alarm pierwszej kategorii z wewnętrznymi czujnikami i syreną alarmu zasilan ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE Opary paliwa są łatwopalne. W przypadku niefachowego obchodzenia się z paliwem istnieje ryzyko pożaru i wybuchu! Należy koniecznie unikać ognia, otwartych źródeł światła, palenia papiero ...

Porady dotyczące jazdy
Jeśli przyczepa zacznie się "wahać": W żadnym przypadku nie dodawać gazu. Nie kontrować kierownicą. Hamować tylko w sytuacji awaryjnej ...

Categorie