Lexus IS300h: Funkcja ostrzegania o pojeśdzie nadjeżdżającym z boku

Lexus IS300h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Funkcja ostrzegania o pojeśdzie nadjeżdżającym z boku

Obszary, w których mogą być wykrywane pojazdy, wyszczególniono poniżej.

Zasięg obszaru detekcji wynosi:

Funkcja ostrzegania o pojeśdzie nadjeżdżającym z boku


  1. Około 0,5 m do 3,5 m w bok od samochodu*

*: Początkowe 0,5 m od boku samochodu nie jest obszarem detekcji

  1. Około 3 m od tylnego zderzaka w kierunku tyłu
  2. Około 1 m od tylnego zderzaka w kierunku przodu


Ostrzeżenia dotyczące korzystania z układu

Za bezpieczeństwo odpowiada wyłącznie kierowca. Samochód należy prowadzić bezpiecznie, uważnie obserwując sytuację wokół niego.

Układ monitorowania martwych pól widoczności jest elementem pomocniczym, który ostrzega o obecności innego pojazdu w martwym polu widoczności. Nie należy nadmiernie polegać na jego działaniu. Układ nie rozstrzyga, czy można bezpiecznie zmienić pas ruchu, dlatego nadmierne poleganie na jego działaniu może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

W pewnych warunkach układ może nie działać prawidłowo. Dlatego niezb ędna jest bezpośrednia kontrola wzrokowa przez kierowcę, czy sytuacja jest bezpieczna.

Układ monitorowania martwych pól widoczności działa, gdy

Funkcja monitorowania martwych pól widoczności działa, gdy spełnione są nast ępujące warunki:

Funkcja monitorowania martwych pól widoczności wykryje pojazd, gdy

Funkcja monitorowania martwych pól widoczności wykryje pojazd w obszarze detekcji w następujących sytuacjach:

Warunki, w których funkcja monitorowania martwych pól widoczności nie wykryje pojazdu

Funkcja monitorowania martwych pól widoczności nie reaguje na następujące rodzaje pojazdów i/lub obiektów:

*: W pewnych warunkach może się zdarzyć, że układ zareaguje.

Warunki, w których funkcja monitorowania martwych pól widoczności może działać nieprawidłowo

W następujących sytuacjach funkcja BSM może nie wykrywać prawidłowo pojazdów:

Sytuacje dodatkowo zwiększające prawdopodobieństwo niewykrycia pojazdów i/lub obiektów przez funkcję monitorowania martwych pól widoczności:

Monitorowanie martwych pól widoczności (BSM)

Zestawienie elementów funkcyjnych monitorowania martwych pól widoczności Układ monitorowania martwych pól widoczności wyposażony jest w 2 ...

Funkcja ostrzegania o pojeśdzie nadjeżdżającym z boku (RCTA)

Funkcja ostrzegania o pojeśdzie nadjeżdżającym z boku (RCTA) korzysta z czujników radarowych w celu wykrywania pojazdów nadjeżdżają ...

Zobacz tez:

Regulacja panoramicznego okna dachowego lub rolety przeciwsłonecznej
Jeśli otwieranie panoramicznego okna dachowego lub rolety przeciwsłonecznej następuje wyłącznie skokowo, należy przeprowadzić ich regulację. Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1 lub 2. Pociągnąć kilka ...

Wskazówki ogólne
Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach monitoruje ciśnienie we wszystkich czterech oponach poprzez rejestrowanie zmian w ich prędkości obrotowej. Umożliwia to rozpoznanie znacznego spadku ciśnienia w jednej z op ...

Zasady działania
Układ wspomaga kierowcę w bardziej wydajnym prowadzeniu pojazdu, stale monitorując charakterystykę zmiany biegów, przewidywanie warunków na drodze oraz prędkości na autostradach i otwartych drogach. Wskazówka:Wartości wydajności ni ...

Categorie