Lexus IS300h: Monitorowanie martwych pól widoczności (BSM)

Lexus IS300h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Monitorowanie martwych pól widoczności (BSM)

Zestawienie elementów funkcyjnych monitorowania martwych pól widoczności

Układ monitorowania martwych pól widoczności wyposażony jest w 2 funkcje:

Wspomaga kierowcę w podejmowaniu decyzji podczas zmiany pasa ruchu

Wspomaga kierowcę podczas cofania

Obie funkcje korzystają z tych samych czujników.

Zestawienie elementów funkcyjnych monitorowania martwych pól widoczności


  1. Wyłącznik układu monitorowania martwych pól widoczności (BSM)

Układ można włączać i wyłączać kolejnymi naciśnięciami przycisku. Gdy układ zostaje włączony za pomocą przycisku, zaświeca się lampka kontrolna w przycisku i rozlega się sygnał akustyczny. Jest to wspólny przycisk dla funkcji monitorowania martwych pól widoczności oraz funkcji ostrzegania o pojeśdzie nadjeżdżającym z boku.

  1. Sygnalizatory w zewnętrznych lusterkach wstecznych

Funkcja monitorowania martwych pól widoczności: Gdy w martwym polu widoczności zostanie wykryty pojazd, zaświeci się sygnalizator w odpowiednim zewnętrznym lusterku wstecznym, pod warunkiem że dśwignia przełącznika kierunkowskazów nie została poruszona.

W przypadku poruszenia dśwignią przełącznika kierunkowskazów, gdy w martwym polu widoczności zostanie wykryty pojazd, sygnalizator w zewn ętrznym lusterku wstecznym zacznie migać.

Funkcja ostrzegania o pojeśdzie nadjeżdżającym z boku: W przypadku wykrycia pojazdu nadjeżdżającego z prawej bądś lewej strony z tyłu samochodu lampki kontrolne umieszczone na zewnętrznych lusterkach wstecznych zaczynają migać.

  1. Akustyczny sygnał ostrzegający o pojeśdzie nadjeżdżającym z boku (funkcja RCTA)

W przypadku wykrycia pojazdu nadjeżdżającego z prawej bądś lewej strony z tyłu samochodu zza tylnych foteli rozlega się sygnał akustyczny.

Sygnał akustyczny rozlega się również przez około 1 sekundę po włączeniu funkcji BSM.

  1. Ekran wyświetlacza (funkcja RCTA)

W przypadku wykrycia pojazdu nadjeżdżającego z prawej bądś lewej strony z tyłu samochodu na ekranie zostanie wyświetlony symbol RCTA ( S. 344) dla strony, z której wykryty został nadjeżdżający pojazd. Ilustracja przedstawia przykład, gdy samochód nadjeżdża z lewej strony z tyłu samochodu.

Widoczność sygnalizatorów w zewnętrznych lusterkach wstecznych

Przy intensywnym świetle słonecznym sygnalizatory w zewnętrznych lusterkach wstecznych mogą być trudne do zauważenia.

Gdy słyszalny jest sygnał akustyczny funkcji RCTA

Ze względu na wysoki poziom hałasu, np. głośno ustawiony system audio, sygnalizacja akustyczna funkcji ostrzegania o pojeśdzie nadjeżdżającym z boku może być trudna do odnotowania.

Gdy wystąpi usterka układu monitorowania martwych pól widoczności

Jeżeli w wyniku następujących czynników układ wykryje usterkę, wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy:

Certyfikat dotyczący monitorowania martwych pól widoczności


Certyfikat dotyczący monitorowania martwych pól widoczności


Certyfikat dotyczący monitorowania martwych pól widocznościObsługa czujnika radarowego

Czujniki układu monitorowania martwych pól widoczności zamontowane są wewnątrz tylnego zderzaka samochodu, odpowiednio, po lewej i prawej stronie. Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby zapewnić skuteczne działanie układu monitorowania martwych pól widoczności.

Stale utrzymywać czujnik i obszar zderzaka wokół niego w czystości.

Jeżeli czujnik lub obszar zderzaka wokół niego jest zabrudzony lub pokryty śniegiem, układ monitorowania martwych pól widoczności może nie działać i zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy ( S. 581). W takiej sytuacji należy oczyścić czujnik i jechać samochodem przez około 10 minut, zachowując warunki odpowiednie do działania układu ( S. 341). Jeżeli komunikat ostrzegawczy nadal jest wyświetlany, należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.


Nie narażać czujnika lub obszaru zderzaka wokół niego na silne uderzenia.

Jeżeli czujnik nawet nieznacznie zmieni położenie, układ może nie działać prawidłowo, a pojazdy znajdujące się w polu detekcji mogą nie zostać wykryte. W następujących sytuacjach należy zlecić sprawdzenie czujnika przez autoryzowaną stację obsługi Lexusa lub inny specjalistyczny warsztat.

Nie rozmontowywać czujnika.

Nie mocować do czujnika ani otaczającego obszaru tylnego zderzaka żadnych akcesoriów ani nie umieszczać w tym obszarze żadnych naklejek.

Nie modyfikować czujnika ani otaczającego obszaru tylnego zderzaka.

Nie malować czujnika ani otaczającego obszaru tylnego zderzaka.

Funkcja monitorowania martwych pól widoczności

Funkcja monitorowania martwych pól widoczności korzysta z czujników radarowych, za pomocą których wykrywane są podążające przyległym pasem pojazdy, które nie są widoczne w zewnętrznych lusterkach wstecznych (znajdują się w tzw. martwym polu widoczności) i informuje o tym kierowcę za pośrednictwem sygnalizatorów w zewnętrznych lusterkach wstecznych.

O czym należy wiedzieć

Jeżeli pojawią się niepokojące objawy Jeżeli podczas użytkowania systemu da się zauważyć poniższe objawy, należy odwoł ...

Funkcja ostrzegania o pojeśdzie nadjeżdżającym z boku

Obszary, w których mogą być wykrywane pojazdy, wyszczególniono poniżej. Zasięg obszaru detekcji wynosi: Około 0,5 m do 3,5 m w bo ...

Zobacz tez:

Zasady działania
Aktywne zawieszenie zapewnia polepszone trzymanie się drogi, komfort i stabilność, dzięki stałemu dostosowywaniu amortyzacji do aktualnego stanu drogi i warunków jazdy. System ten w połączeniu z układem ABS zapewnia korzyść w posta ...

Zdejmowanie koła
OSTRZEŻENIA Zaparkuj pojazd w taki sposób, aby nie przeszkadzał i nie zagrażał innym uczestnikom ruchu i Tobie. Ustaw trójkąt ostrzegawczy. Upewnij się, że pojazd stoi na twardym, równym podłożu, a koła ...

Długi  postój samochodu
Jeżeli samochód ma stać dłużej niż miesiąc, przestrzegać podanych poniżej zaleceń: ustawić samochód w pomieszczeniu zamkniętym, suchym i przewiewnym; włączyć ...

Categorie