Lexus IS300h: Menu zakładek

Wybrać zakładkę, aby wyświetlić jej zawartość.

Informacje podróżne


Wyświetlane są różne informacje dotyczące parametrów jazdy.

Zakładka połączona z systemem
nawigacji (w niektórych wersjach)

Wyświetlane są następujące informacje dotyczące systemu nawigacji.

Zakładka połączona z systemem
audio (w niektórych wersjach)

Umożliwia wybór śródła dświęku lub ścieżki za pomocą przycisków sterowania zespołem wskaśników.

Informacje dotyczące układów
wspomagających kierowcę podczas jazdy (w niektórych wersjach)

Wybrać, aby wyświetlić status działania następujących układów:

Komunikaty ostrzegawcze


Wyświetlane są komunikaty ostrzegawcze i środki, jakie należy podjąć w razie wykrycia awarii.

Ustawienia


Umożliwia zmianę ustawień wskazań wyświetlacza oraz innych ustawień

Obsługa wyświetlacza wielofunkcyjnego

Obsługa obszaru wyświetlania zawartości Obszar wyświetlania zawartości obsługiwany jest przy użyciu przycisków sterowania zespołem ...

Informacje podróżne

Wersje F SPORT: Niektóre z informacji podróżnych mogą być wyświetlane tylko, gdy główny licznik znajduje się na środku lub ...

Zobacz tez:

Wtaczanie/wytaczanie
Rys. 126 Dzwignia kierunkowskazow: przycisk systemu lane assist Rys . 127 Przednia szyba okno waierkowe kamery system lane assist Lampki kontrolne G o t o w o ś ć ostrzegania: lampka kontrolna świeci się, kiedy system ...

CLA 200 d
Opony letnie R 16 R 17 R 18 Opony zimowe R 16 R 17 R 18 ...

Wskazówki ogólne
Kamera cofania 1 jest optycznym wspomaganiem podczas parkowania i manewrów. Na wyświetlaczu Audio/ COMAND przedstawia ona widok obszaru za pojazdem z nałożonymi na obraz liniami pomocniczymi. Obszar z tyłu pojazdu jest w ...

Categorie