Lexus IS300h: Menu zakładek

Wybrać zakładkę, aby wyświetlić jej zawartość.

Informacje podróżne


Wyświetlane są różne informacje dotyczące parametrów jazdy.

Zakładka połączona z systemem
nawigacji (w niektórych wersjach)

Wyświetlane są następujące informacje dotyczące systemu nawigacji.

Zakładka połączona z systemem
audio (w niektórych wersjach)

Umożliwia wybór śródła dświęku lub ścieżki za pomocą przycisków sterowania zespołem wskaśników.

Informacje dotyczące układów
wspomagających kierowcę podczas jazdy (w niektórych wersjach)

Wybrać, aby wyświetlić status działania następujących układów:

Komunikaty ostrzegawcze


Wyświetlane są komunikaty ostrzegawcze i środki, jakie należy podjąć w razie wykrycia awarii.

Ustawienia


Umożliwia zmianę ustawień wskazań wyświetlacza oraz innych ustawień

Obsługa wyświetlacza wielofunkcyjnego

Obsługa obszaru wyświetlania zawartości Obszar wyświetlania zawartości obsługiwany jest przy użyciu przycisków sterowania zespołem ...

Informacje podróżne

Wersje F SPORT: Niektóre z informacji podróżnych mogą być wyświetlane tylko, gdy główny licznik znajduje się na środku lub ...

Zobacz tez:

Sygnalizacja anomalii
W przypadku ewentualnej anomalii, system ESP wyłącza się automatycznie i w zestawie wskaśników zapala się światłem ciągłym lampka sygnalizacyjna razem z komunikatem wyświetlanym na wyś ...

Regulacja szyb bocznych
Szyba boczna wymaga wyregulowania, jeśli nie zamyka się do końca. Zamknąć wszystkie drzwi. Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1 lub 2. Pociągnąć odpowiedni przycisk na panelu obsługi w drzwiach i przytr ...

Lakier
Lakier nadaje samochodowi nie tylko odpowiedni wyglad, ale także zabezpiecza elementy blaszane przed korozja. W przypadku starcia lub pojawienia się głębokich rys, zaleca się natychmiast wykonanie koniecznych zaprawek, aby ...

Categorie