Lexus IS300h: Informacje podróżne

Wersje F SPORT: Niektóre z informacji podróżnych mogą być wyświetlane tylko, gdy główny licznik znajduje się na środku lub gdy zostanie przesunięty w prawo.

Wyświetlane są poniższe informacje podróżne.

Wersje F SPORT (gdy główny licznik znajduje się na środku): Każda zakładka wyświetlana jest oddzielnie.

Informacje podróżne 1

Informacje podróżne 2

Informacje podróżne 3

Wyświetlane wskazania (wyszczególnione poniżej) mogą zostać zmienione w zakładce .


Pozycja Zawartość
Chwilowe zużycie paliwa Pokazywana jest aktualna wartość chwilowego zużycia paliwa
Średnie zużycie paliwa Od wyzerowania Pokazywana jest wartość średniego zużycia paliwa od momentu wyzerowania licznika*1, 2
Od uruchomienia Pokazywana jest wartość średniego zużycia paliwa od momentu uruchomienia hybrydowego układu napędowego* 2
Od uzupełnienia paliwa Pokazywana jest wartość średniego zużycia paliwa od momentu uzupełnienia paliwa*2, 3
Średnia prędkość jazdy Od wyzerowania Pokazywana jest wartość średniej prędkości samochodu od ostatniego wyzerowania wskazań*1
Od uruchomienia Pokazywana jest wartość średniej prędkości samochodu od uruchomienia hybrydowego układu napędowego
Czas jazdy Od wyzerowania Pokazywany jest czas jazdy od ostatniego wyzerowania wskazań*1
Od uruchomienia Pokazywany jest czas jazdy od uruchomienia hybrydowego układu napędowego
Odległość Zasięg jazdy Pokazywana jest przybliżona maksymalna odległość, jaką można pokonać na pozostałym w zbiorniku paliwie*3, 4
Od uruchomienia Wyświetlana jest odległość pokonana od momentu uruchomienia samochodu
Inne Puste Brak informacji

*1: Wyzerowanie

*2: Pokazywaną wartość zużycia paliwa należy traktować jako orientacyjną.

*3: W przypadku dolania do zbiornika niewielkiej ilości paliwa pokazywana wartość może nie ulec zmianie.

Przed uzupełnieniem paliwa przyciskiem rozruchu należy wybrać stan wyłączony.

W przypadku uzupełniania paliwa bez wybrania stanu wyłączonego wskazania na wyświetlaczu mogą nie zostać zaktualizowane.

*4: Odległość ta obliczana jest na podstawie średniego zużycia paliwa. Z tego powodu może różnić się od wartości rzeczywistej.

Monitor przepływu energii

Siła przeciążenia (w niektórych wersjach)*1

Wyświetlana jest siła przeciążenia działająca na pojazd.

  1. Siła przeciążenia działająca na pojazd podczas przyspieszania
  2. Aktualna wartość siły przecią żenia (wartości składowych siły przeciążenia dzia- łających do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo)
  3. Zapis maksymalnych sił przeciążenia działających na pojazd

Siła przeciążenia (w niektórych wersjach)*1


Wyświetlane wartości należy traktować jako przybliżone. Aktualny stan samochodu może różnić się od informacji prezentowanych na ekranie, zależnie od warunków drogowych, temperatury na zewnątrz, prędkości jazdy itp.

Nacisnąć i przytrzymać , aby
wyzerować wskazania.

Jeżeli wyświetlana wartość siły przeciążenia wyniesie 0,5 G lub wię- cej, zostanie ona podświetlona na pomarańczowo przez 2 sekundy.

*1: Dla wersji F SPORT zawartość ta nie jest dostępna, gdy główny licznik znajduje się na środku.

Ostrzeżenie przed kołysaniem (w niektórych wersjach)*1

Wykrywa kołysanie samochodu na pasie ruchu, które często wynika ze spadku uwagi kierowcy i wyświetla poziom uwagi kierowcy za pomocą wskaśnika.

Im mniejsza długość paska, tym większe wskazanie konieczności odpoczynku kierowcy.

Wskaśnik jest częścią układu ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu z kontrolą kierownicy (LDA). Wskaśnik jest dostępny, gdy spełnione są warunki działania ostrzegania przed kołysaniem.

*1: Dla wersji F SPORT zawartość ta nie jest dostępna, gdy główny licznik znajduje się na środku.

Jednostki (w niektórych wersjach)*2

Możliwa jest zmiana jednostek podczas jazdy.

W przeciwieństwie do ustawień jednostek w zakładce , ustawienia jednostek
w zakładce   mogą zostać
zmienione podczas jazdy.

*2: Dla wersji F SPORT zawartość ta nie jest dostępna, gdy główny licznik znajduje się po prawej stronie.

Pusty (Brak informacji)

Nie są wyświetlane żadne informacje dotyczące jazdy.

Menu zakładek

Wybrać zakładkę, aby wyświetlić jej zawartość. Informacje podróżne Wyświetlane są różne informacje dotycz ...

Ustawienia wyświetlacza

Zmiana ustawień Ustawienia należy zmieniać za pomocą przycisków na kierownicy. Nacisnąć   lub , aby wybrać   . Za po ...

Zobacz tez:

Boczne poduszki powietrzne
Boczne poduszki powietrzne znajdują się w oparciach przednich siedzeń. O zainstalowaniu bocznych poduszek powietrznych w pojeździe informuje etykieta. Boczne poduszki powietrzne są odpalane podczas silnego uderzenia bocznego. Podu ...

Prawidłowa pozycja siedząca kierowcy
Prawidłowa pozycja siedząca kierowcy jest warunkiem bezpiecznej i wygodnej jazdy. Rys. 170 Minimalny odstęp kierowcy od koła kierownicy Rys. 171 Prawidłowe ustawienie zagłówka kierowcy Dla własneg ...

Opis przednich poduszek bezpieczeństwa
System poduszek bezpieczeństwa nie zastępuje pasów! Rys. 185 Kierownica: poduszką bezpieczeństwa kierowcy Rys. 186 Tablica przyrządów: Poduszka bezpieczeństwa przedniego pasażera Przednia po ...

Categorie