Lexus IS300h: O czym należy wiedzieć

Jeżeli pojawią się niepokojące objawy

Jeżeli podczas użytkowania systemu da się zauważyć poniższe objawy, należy odwołać się do prawdopodobnej przyczyny, następnie spróbować zastosować proponowane rozwiązanie i sprawdzić, czy objaw nadal istnieje.

Jeżeli objaw nie został usunięty po zastosowaniu proponowanego rozwiązania, należy sprawdzić pojazd w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub w innym specjalistycznym warsztacie.

Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Obraz jest mało czytelny
 • Samochód znajduje się w ciemnym obszarze
 • Temperatura w okolicach obiektywu jest albo wysoka, albo niska
 • Temperatura zewnętrzna jest niska
 • Obiektyw pokryty jest kroplami wody
 • Panuje duża wilgotność powietrza lub pada deszcz
 • Do obiektywu przywarło obce ciało (np.

  śnieg lub błoto)

 • Obiektyw kamery jest zarysowany
 • Światło słoneczne lub blask reflektorów innego samochodu wpada bezpośrednio w obiektyw
 • Obiektyw kamery jest skierowany w kierunku światła emitowanego przez lampy fluorescencyjne, sodowe lub rtęciowe itp.
Opisane przyczyny nie oznaczają usterki.

Cofać, kontrolując wzrokowo sytuację wokół pojazdu. (Użyć ekranu ponownie, gdy warunki się poprawią.) Regulacja ekranu układu ułatwiającego parkowanie odbywa się w taki sam sposób jak regulacja ekranu wyświetlacza.

Obraz jest rozmyty
Do obiektywu przywarł brud lub obce ciało (np. krople deszczu, śnieg lub błoto). Należy spłukać kamerę dużą ilością wody, a następnie wytrzeć obiektyw do czysta miękką i wilgotną szmatką.
Obraz jest porzesunięty
Kamera i obszar otaczający zostały silnie uderzone. Należy wtedy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.
Linie pomocnicze nie układają się odpowiednio
Nastąpiło przemieszczenie lub przekrzywienie kamery. Należy wtedy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.
 • Prześwit samochodu zmniejszył się (w samochodzie znajduje się ciężki ładunek, ciśnienie w ogumieniu jest niskie z powodu przebicia opony itp.)
 • Samochód znajduje się na pochyłości.
Jeżeli objaw występuje z powodu wymienionych obok powodów, nie oznacza to usterki.

Cofać, kontrolując wzrokowo sytuację wokół pojazdu.

Linie kursowe poruszają się na ekranie pomimo faktu, że kierownica jest ustawiona prosto
Nieprawidłowe działanie czujnika położenia kierownicy. Należy wtedy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.
Linie pomocnicze nie są widoczne na ekranie
Bagażnik jest otwarty. Zamknąć pokrywę bagażnika.

Jeżeli to nie rozwiąże problemu, należy wtedy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Linie pomocnicze nie są widoczne na ekranie
 • Kierownica została skręcona podczas wymiany akumulatora.
 • Niski poziom naładowania akumulatora.
 • Wymieniony został czujnik położenia kierownicy.
 • Nieprawidłowe działanie czujnika poło- żenia kierownicy.
Przy zatrzymanym samochodzie skręcić kierownicą do końca w lewą stronę, a następnie do końca w prawą stronę.

Jeżeli to nie rozwiąże problemu, należy wtedy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.


Podczas korzystania z układu ułatwiającego parkowanie

Układ ułatwiający parkowanie jest dodatkowym urządzeniem zaprojektowanym w celu wspomagania kierowcy podczas parkowania. Podczas cofania należy wzrokowo ocenić sytuację z tyłu i wokół samochodu, zarówno patrząc przez szyby, jak i korzystając z lusterek wstecznych.

Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności, aby uniknąć wypadku mogącego powodować śmierć lub poważne obrażenia.

Nie należy całkowicie polegać na wskazaniach układu ułatwiającego parkowanie. Obraz na ekranie i położenie linii prowadzących wyświetlanych na ekranie może różnić się od rzeczywistej sytuacji.

Podczas cofania należy zachować takie same środki ostrożności jak w przypadku wykonywania tego manewru każdym innym samochodem.

Cofać należy powoli, kontrolując prędkość samochodu za pomocą pedału hamulca.

Wprzypadku stwierdzenia ryzyka kolizji należy, naciskając pedał hamulca, zatrzymać samochód.

Przedstawione instrukcje stanowią jedynie przykład.

Podczas parkowania czas i kąt skręcenia kierownicy będą się różnić w zale żności od warunków drogowych, stanu drogi i pojazdu. Należy o tym pamiętać, korzystając z tego układu.

Dodatkowo, podczas parkowania, należy przed rozpoczęciem manewru upewnić się, czy wolna przestrzeń jest wystarczająca, aby pojazd się w niej zmieścił.

W następujących sytuacjach nie należy korzystać z układu:

Przy niskiej temperaturze otoczenia wyświetlany obraz może być mało wyraśny i ciemny, zaś ruchome obiekty mogą być zniekształcone lub słabo widoczne. Podczas cofania należy wzrokowo i korzystając z lusterek wstecznych kontrolować sytuację z tyłu i wokół samochodu.

Po zmianie rozmiaru opon może ulec zmianie położenie wyświetlanych na ekranie linii prowadzących.

Ze względu na własności optyczne obiektywu kamery przedstawione na ekranie odległości oraz położenia przechodniów lub przeszkód mogą odbiegać od rzeczywistych.

Prowadzenie liniami kursowymi: Jeżeli kierownica ustawiona jest do jazdy na wprost i linie obrysowe samochodu nie pokrywają się z liniami kursowymi, należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.


Obsługa kamery

Wnastępujących sytuacjach układ ułatwiający parkowanie może nie działać prawidłowo.

Nie narażać kamery na uderzenia, ponieważ grozi to jej uszkodzeniem.

W takiej sytuacji należy jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Ostrzeżenia dotyczące układu ułatwiającego parkowanie

Obraz pokazywany na ekranie Układ ułatwiający parkowanie wyświetla obraz z kamery umieszczonej na zderzaku z tyłu samochodu. Ustawienia ekranu uk ...

Monitorowanie martwych pól widoczności (BSM)

Zestawienie elementów funkcyjnych monitorowania martwych pól widoczności Układ monitorowania martwych pól widoczności wyposażony jest w 2 ...

Zobacz tez:

Wprowadzenie
W celu rozpoznania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera klasyfikuje osobę siedzącą na fotelu pasażera. W zależności od wyniku następuje włącznie ...

Informacje ogólne
UWAGA Korzystanie z układu przy wyłączonym silniku powoduje rozładowywanie akumulatora. Ten rozdział przedstawia funkcje i cechy zestawu głośnomówiącego telefonu komórkowego z systemem Bluetooth. Część układu ...

Numer identyfikacyjny pojazdu (FIN)
Przesunąć prawy przedni fotel maksymalnie do tyłu. Odwinąć wykładzinę podłogową 1 do góry. Widać FIN 2. Dodatkowo FIN jest umieszczony na tabliczce znamionowej. T ...

Categorie