Lexus IS300h: Obsługa techniczna

Lexus IS300h –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Obsługa techniczna

Wymagania dotyczące obsługi technicznej

Niezbędnym warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej jazdy jest codzienna dbałość o samochód oraz regularnie wykonywane przeglądy okresowe i konserwacje. Poniżej podane są zalecenia producenta samochodu Lexus dotyczące wykonywania przeglądów okresowych i konserwacji.

Przeglądy okresowe

Przeglądy okresowe powinny być przeprowadzane po określonych okresach międzyprzeglądowych i w terminach zgodnych z harmonogramem przeglądów okresowych.

Szczegółowy zakres i terminarz obsługi okresowej podany jest w książce gwarancyjnej samochodu Lexus.

Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie

Jakie czynności serwisowe mogą zostać wykonane we własnym zakresie? Wiele punktów obsługi okresowej jest łatwych do wykonania dla osoby o pewnych zdolnościach mechanicznych, dysponującej kilkoma podstawowymi narzędziami samochodowymi.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że niektóre czynności obsługowe wymagają użycia specjalistycznych narzędzi oraz posiadania wysokich umiejętności. Dlatego należy je zlecać wykwalifikowanym mechanikom.

Nawet gdy użytkownik ma doświadczenie mechaniczne, zalecane jest powierzenie czynności obsługi okresowej autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. Autoryzowana stacja obsługi Lexusa będzie ponadto prowadzić rejestr wykonanych przeglądów oraz czynności serwisowych, pomocny na wypadek korzystania z naprawy gwarancyjnej.

Wprzypadku korzystania z usług warsztatu nienależącego do sieci serwisowej Lexusa wskazane jest poproszenie o dokonywanie odpowiednich zapisów przebiegu historii serwisowej tego samochodu.

Gdzie dokonywać przeglądów i napraw?

W celu utrzymania możliwie najwyższej sprawności samochodu, zalecane jest powierzanie wszelkich przeglądów i czynności serwisowych autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym odpowiednio przygotowanym i wyposażonym warsztatom. W okresie gwarancji wymagane przeglądy okresowe i ewentualne naprawy najlepiej zlecać autoryzowanej stacji obsługi Lexusa, która stosuje wyłącznie oryginalne części zamienne. Warto też korzystać z usług autoryzowanych stacji obsługi Lexusa po upływie tego okresu oraz w przypadku wszelkich napraw nieobjętych gwarancją producenta samochodu, ponieważ stacje te są wyspecjalizowane w obsłudze samochodów marki Lexus, a ich wysoce wykwalifikowani pracownicy potrafią poradzić sobie z wszelkimi problemami, jakie mogą zdarzyć się w trakcie eksploatacji tego samochodu.

Ze względu na to, że autoryzowane stacje obsługi Lexusa lub inne odpowiednio przygotowane i wyposażone specjalistyczne warsztaty posiadają duże doświadczenie w obsłudze samochodów Lexus, rzetelnie i za rozsądną cenę wykonają wszelkie niezbędne przeglądy i obsługi okresowe tego samochodu.

Kiedy samochód wymaga naprawy?

Należy zwracać uwagę na wszelkie zmiany w zachowaniu się samochodu podczas jazdy, nietypowe dświęki i inne oznaki świadczące o konieczności interwencji serwisowej. Najważniejsze z nich to:

Zaobserwowanie jednego z powyższych objawów wymaga niezwłocznego oddania samochodu do regulacji lub naprawy w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztacie.


Nieprzestrzeganie zasad dbałości o stan techniczny samochodu

Grozi doprowadzeniem do poważnej awarii samochodu, a także spowodowaniem wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Zasady postępowania z akumulatorem 12-woltowym

Bieguny akumulatora 12-woltowego, zaciski i związane z nimi akcesoria zawierają potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia związki ołowiu lub czysty ołów, o których wiadomo, że powodują uszkodzenia mózgu. Po każdym kontakcie z akumulatorem należy umyć ręce.

Czyszczenie i konserwacja wnętrza

Poniższe wskazówki będą przydatne w utrzymaniu wnętrza samochodu w możliwie najlepszym stanie: Ochrona wnętrza pojazdu Usunąć k ...

Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie

Podczas samodzielnego wykonywania czynności serwisowych należy przestrzegać podanych w tym rozdziale wskazówek i prawidłowych procedur postępowani ...

Zobacz tez:

Opuszczanie pojazdu z podnośnika
OSTRZEŻENIE Jeśli śruby lub nakrętki kół nie zostaną dokręcone zalecanym momentem dokręcania, może dojść do poluzowania się kół. Istnieje ryzyko wypadku! Po zmianie koła zlecić niezwłocznie sp ...

Warto wiedzieć
Info  Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie modele, elementy wyposażenia seryjnego i dodatkowego Państwa pojazdu, które były dostępne w chwili zakończenia redakcji tej instrukcji. W wersja ...

Punkty podstawienia podnośnika
UWAGA Korzystaj tylko z wyznaczonych miejsc podstawienia podnośnika. Podstawienie podnośnika pod inne miejsca może spowodować uszkodzenia nadwozia, układu kierowniczego, zawieszenia, silnika, układu hamulcowego lub p ...

Categorie