Lexus IS300h: Obszar wyświetlania licznika przebiegu całkowitego/licznika przebiegu dziennego

Lexus IS300h –>  Zespół wskaśników –> Wyświetlacz wielofunkcyjny –> Obsługa wyświetlacza wielofunkcyjnego –> Obszar wyświetlania licznika przebiegu całkowitego/licznika przebiegu dziennego

Wyświetlane pozycje

Licznik przebiegu całkowitego

Pokazuje sumaryczny dystans pokonany przez samochód.

Licznik przebiegu dziennego A/licznik przebiegu dziennego B

Pokazuje dystans pokonany przez samochód od ostatniego wyzerowania licznika. Dwa liczniki przebiegu dziennego, A i B, pozwalają niezależnie rejestrować i wyświetlać pokonywane odległości.

Należy wyświetlić żądany licznik przebiegu dziennego oraz nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby go wyzerować.

Przebieg do następnej wymiany
oleju silnikowego

Wyświetlany jest przebieg, jaki może pokonać samochód do koniecznej wymiany oleju silnikowego.

Ekran komunikatu

W niektórych sytuacjach chwilowo wyświetlone zostaną poniższe informacje:

Przebieg do następnej wymiany
oleju silnikowego

Wyświetlany jest przebieg do następnej wymiany oleju silnikowego.

Informacja ta zostanie wyświetlona w następujących sytuacjach:

Gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ON.

Gdy wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy informujący o zbliżającej się konieczności lub konieczności wymiany oleju.

Ostrzeżenie o prędkości

Gdy funkcja jest włączona, wyświetlona zostanie prędkość samochodu, od której będą działały ostrzeżenia. Jeżeli samochód przekroczy prędkość, wskazanie prędkości zacznie migać i rozlegnie się sygnał ostrzegawczy.

Kolor tła obszaru wyświetlania lampek kontrolnych/położenia dświgni przekładni napędowej (z wyjątkiem wersji F SPORT)

Kolor tła obszaru wyświetlania lampek kontrolnych/położenia dświgni przekładni napędowej zmienia się zależnie od trybu jazdy w następujący sposób

Wyświetlacz siły przeciążenia (w niektórych wersjach)

Pomimo że samochód jest zatrzymany, wartości siły przeciążenia mogą nie wynosić zero, jeżeli samochód zaparkowany jest na pochyłości.

Samoczynne przerwanie działania zakładki ustawień

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Niewielkie kropki lub jasne kropki mogą być widoczne na wyświetlaczu. Zjawisko to jest charakterystyczne dla wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i nie utrudnia korzystania z nich.

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień.


Obsługa wyświetlacza podczas jazdy

Wyświetlacz wielofunkcyjny przy niskich temperaturach

Przed przystąpieniem do korzystania z informacji ukazujących się na wyświetlaczu należy doprowadzić do rozgrzania wnętrza samochodu. W bardzo niskich temperaturach wyświetlacz ciekłokrystaliczny reaguje w sposób spowolniony, przez co zmiany wskazań ukazują się z opóśnieniem.

Na przykład gdy informacja o włączonym właśnie biegu nie ukaże się natychmiast na wyświetlaczu, kierowca może powtórzyć zmianę biegu na niższy, doprowadzając do gwałtownego i nadmiernego wzrostu prędkości obrotowej silnika, w wyniku czego może dojść do wypadku powodującego śmierć lub poważne obrażenia ciała.

Zalecenia dotyczące zmiany ustawień wyświetlacza

Ponieważ podczas dokonywania zmiany ustawień funkcyjnych hybrydowy układ napędowy powinien być włączony, samochód musi być zaparkowany w miejscu zapewniającym odpowiednią wentylację. W zamkniętej przestrzeni, np. w garażu, mogą gromadzić się zawierające trujący tlenek węgla (CO) spaliny, przedostając się również do wnętrza samochodu. Grozi to śmiercią lub poważnym zagrożeniem dla zdrowia.


Podczas zmiany ustawień wyświetlacza

Aby uniknąć rozładowania akumulatora 12-woltowego, należy upewnić się, że hybrydowy układ napędowy jest włączony.

Ustawienia wyświetlacza

Zmiana ustawień Ustawienia należy zmieniać za pomocą przycisków na kierownicy. Nacisnąć   lub , aby wybrać   . Za po ...

Ekran monitora przepływu energii i zużycia paliwa

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym oraz ekranie systemu audio ukazują się informacje o stanie operacyjnym hybrydowego układu napędowego. Wersje z wyś ...

Zobacz tez:

Co należy wiedzieć?
Utrzymanie zdolności akumulatora do rozruchu silnika ma najwyższy priorytet. Na krótkich odcinkach jazdy, w ruchu miejskim i w zimnych porach roku akumulator jest silnie obciążony. Potrzebna jest duża ilość ...

Wiersz informacji na wyświetlaczu zestawu wskaźników
braking guard Bremsruck Ta informacja tekstowa pojawia się, kiedy nastąpiło szarpnięcie  hamulca z powodu ostrego ostrzegania. Nastawianie systemu Audi braking guard Ustawień systemu i ostrzegania wstępnego dok ...

Światła mijania
Również gdy czujnik światła nie rozpozna ciemności, przy włączonym zapłonie i położeniu włącznika świateł włączane są światła postojowe i światła mijania. Jest to korzystne przede wszystkim w razie m ...

Categorie