Lexus IS300h: Ustawienia wyświetlacza

Zmiana ustawień

Ustawienia należy zmieniać za pomocą przycisków na kierownicy.

  1. Nacisnąć   lub
    , aby wybrać
      .

  2. Za pomocą przycisków wybrać żądany element.
  3. Ustawienia należy zmieniać zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.

Układ ostrzegania o
zjeżdżaniu z pasa ruchu z kontrolą kierownicy (LDA) (w niektórych wersjach)

Poniższe ustawienia dotyczące układu LDA mogą zostać zmienione:Pozycja Ustawienia Szczegóły
Kontrola kierownicy Włączona Wybrać, aby włączyć/wyłączyć wspomaganie kontroli kierownicy.
Wyłączona
Sygnalizacja ostrzegawcza Wybrać, aby ustawić wibrację lub sygnał ostrzegawczy jako sposób ostrzegania kierowcy.
Czułość sygnalizacji ostrzegawczej Wysoka Wybrać, aby ustawić czułość sygnalizacji ostrzegawczej.
Normalna
Ostrzeżenie przed kołysaniem pojazdu Włączone Wybrać, aby włączyć/wyłączyć funkcję ostrzegania przed kołysaniem pojazdu.
Wyłączone
Czułość ostrzegania przed kołysaniem pojazdu Wysoka Wybrać, aby ustawić czułość ostrzegania przed kołysaniem pojazdu.
Średnia
Niska

Układ wczesnego reagowania w
razie ryzyka zderzenia (PCS) (w niektórych wersjach)

Poniższe ustawienia dotyczące układu PCS mogą zostać zmienione:
Pozycja Ustawienia Szczegóły
Układ PCS Włączona Wybrać, aby włączyć/wyłączyć układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS).
Wyłączona
Czułość ostrzegania Wybrać, aby zmienić moment uruchomienia sygnalizacji ostrzegawczej.

Ostrzeżenie o prędkości

Poniższe ustawienia ostrzeżeń o prędkości mogą zostać zmienione:

Pozycja Ustawienia Szczegóły
Ostrzeżenie o prędkości Włączone Wybrać, aby włączyć/wyłączyć ostrzeżenia o prędkości.
Wyłączone
Ustawienia prędkości od 30 do 260 km/h* Wybrać, aby ustawić prędkość samochodu, od której będą działały ostrzeżenia.

*: Należy zawsze przestrzegać obowiązujących w danym miejscu ograniczeń prędkości podczas jazdy po drogach publicznych.


Poniższe ustawienia układu RSA mogą zostać zmienione:

Pozycja Ustawienia Szczegóły
Układ RSA Włączony Wybrać, aby włączyć/wyłączyć układ rozpoznawania znaków drogowych.
Wyłączony
Powiadomienie o przekroczeniu prędkości Brak powiadomienia Wybrać, aby ustawić sposób powiadamiania kierowcy o przekroczeniu prędkości, której znak ograniczenia wyświetlany jest na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.
Tylko na wyświetlaczu
Na wyświetlaczu i sygnał ostrzegawczy
Poziom przekroczenia prędkości 10 km/h Wybrać, aby ustawić poziom, po którego przekroczeniu wyświetlone zostanie powiadomienie o przekroczeniu prędkości, której znak ograniczenia wyświetlany jest na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.
5 km/h
2 km/h
Inne powiadomienia Brak powiadomienia Wybrać, aby ustawić sposób powiadamiania kierowcy, jeżeli układ rozpozna poniższą sytuację:
  • Samochód wyprzedza inny pojazd, gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetlany jest znak zakazu wyprzedzania.
  • Samochód wjeżdża w obszar objęty zakazem, gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetlany jest znak zakazu wjazdu.*
Tylko na wyświetlaczu
Na wyświetlaczu i sygnał ostrzegawczy

*: Wersje z systemem nawigacji

Ustawienia samochodu

Pozycja Ustawienia Szczegóły
Wymiana oleju
Wyzerowanie danych dotyczących wymiany oleju silnikowego Wybrać, aby wyzerować dane po wykonaniu wymiany oleju silnikowego (komunikat informujący o konieczności wymiany i przebieg do następnej wymiany oleju).
Język Wybrać, aby zmienić język.
Jednostki Wybrać, aby zmienić jednostki wyświetlanych wartości.
(Lampka
kontrolna napędu elektrycznego)
Włączona Wybrać, aby włączyć/wyłączyć lampkę kontrolną napędu elektrycznego.
Wyłączona
Informacje podróżne 1 Wybrać, aby wyświetlić sposób przełączania głównego ekranu.
Informacje podróżne 2 Wybrać, aby ustawić do 2 pozycji wyświetlanych odpowiednio na każdym ekranie Informacji podróż- nych (ekran Informacje podróżne 1, Informacje podróżne 2 i Informacje podróżne 3).
Informacje podróżne 3
Ekran komunikatu Prowadzenie na skrzyżowaniu (w niektórych wersjach) Wybrać, aby włączyć/wyłączyć ekran komunikatu.
Połączenia przychodzące (w niektórych wersjach)
Regulacja jasności
Kolor (z wyjątkiem wersji F SPORT) 2 dostępne kolory Wybrać, aby ustawić kolor wskaśnika na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.
Wskaśnik (wersje F SPORT) 3 dostępne kolory Wybrać, aby ustawić kolor wskazówki obrotomierza.
Ustawienia obrotomierza Zmiana w zależności od trybu jazdy Wybrać, aby ustawić stałe wyświetlanie obrotomierza lub wskaśnika stanu hybrydowego układu napę- dowego, lub zmianę wyświetlania zależnie od wybranego trybu jazdy.
Zawsze obrotomierz
Zawsze wskaśnik stanu hybrydowego układu napędowego
Wskaśnik obrotów (wersje F SPORT) Włączony Wybrać, aby włączyć/wyłączyć wskaśnik obrotów.
Wyłączony
Ustawienia wskaśnika obrotów Wybrać, aby zaprogramować żądanaą prędkość obrotową silnika, przy której będzie pojawiał się wskaśnik obrotów.

Dostępny zakres prędkości obrotowej: od 2000 obr/min do 6000 obr/min

Znacznik granicznej prędkości obrotowej silnika (wersje F SPORT) Włączony Wybrać, aby włączyć/wyłączyć znacznik granicznej prędkości obrotowej silnika.
Wyłączony
Ustawienie domyślne Wybrać, aby przywrócić fabryczne ustawienia wskazań.

Informacje podróżne

Wersje F SPORT: Niektóre z informacji podróżnych mogą być wyświetlane tylko, gdy główny licznik znajduje się na środku lub ...

Obszar wyświetlania licznika przebiegu całkowitego/licznika przebiegu dziennego

Wyświetlane pozycje Licznik przebiegu całkowitego Pokazuje sumaryczny dystans pokonany przez samochód. Licznik przebiegu dziennego A/licznik przebiegu dziennego ...

Zobacz tez:

Oprawka żarówki z mocowaniem bagnetowym
Rys. 255 Widok zasady: oprawka żarówki z mocowaniem bagnetowym Przy oprawkach z mocowaniem bagnetowym postępować w poniższy sposób: Wyjmowanie oprawki żarówki Obrócić oprawkę & ...

Wymiana żarówek z tyłu (w pokrywie bagażnika)
Lampa tylnych świateł: w pokrywie bagażnika Rys. 275 Lampa tylnych świateł w pokrywie bagażnika Tylne światło przeciwmgłowe Tylne światła Przed rozpoczęciem prac zapoznać ...

Ogrzewanie/klimatyzacja
1. Stałe boczne wyloty powietrza 2. Boczne regulowane wyloty powietrza 3. Stały górny wylot powietrza 4. Stały środkowy wylot powietrza 5. Środkowe regulowane wyloty powietrza 6. Dolne wyloty powietrza 7. Do ...

Categorie