Lexus IS300h: Otwór wentylacyjny do pobierania powietrza doprowadzanego do akumulatora trakcyjnego

Lexus IS300h –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Hybrydowy układ napędowy –> Środki ostrożności dotyczące hybrydowego układu napędowego –> Otwór wentylacyjny do pobierania powietrza doprowadzanego do akumulatora trakcyjnego

Otwór wentylacyjny do pobierania powietrza doprowadzanego do akumulatora trakcyjnego


Z prawej strony oparcia tylnego fotela znajduje się otwór wentylacyjny do pobierania powietrza dla celów chłodzenia akumulatora trakcyjnego.

Jeżeli otwór wentylacyjny zostanie zablokowany, akumulator hybrydowy może ulec przegrzaniu, co spowoduje ograniczenie jego wydajności.

Awaryjne odcinanie zasilania

Kiedy czujnik zderzeń wykryje zderzenie o pewnym poziomie, układ awaryjnego odcinania zasilania blokuje przepływ prądu wysokiego napięcia i wyłącza pompę paliwową, aby zminimalizować ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym i wycieku paliwa. Jeżeli awaryjne odcinanie zasilania zostanie włączone, uruchomienie pojazdu nie będzie możliwe. Aby ponownie uruchomić hybrydowy układ napędowy, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub z innym specjalistycznym warsztatem.

Środki ostrożności dotyczące hybrydowego układu napędowego

Podczas obsługi hybrydowego układu napędowego należy zachować ostrożność, ponieważ posiada on instalację elektryczną wysokie ...

Komunikat ostrzegawczy dotyczący układu hybrydowego

Komunikat ostrzegawczy jest wyświetlany automatycznie, gdy w układzie hybrydowym pojawi się usterka lub podjęta będzie próba jego niewłaś ...

Zobacz tez:

Jazda z DISTRONIC PLUS
Ruszanie i jazda Pojazd może również ruszyć, nawet jeśli znajduje się przed nierozpoznaną przeszkodą lub stoi przesunięty względem innego pojazdu. Pojazd nie hamuje wtedy automatycznie. Należy zawsze być gotowy ...

Przygotowania do sezonu zimowego
Materiały eksploatacyjne powinny być dostosowane do niższych temperatur otoczenia. Olej w silniku spalinowym Płyn w układzie chłodzenia Płyn w zbiorniku spryskiwaczy Należy zlecić pracownikowi ...

Zużycie paliwa
Wartości zużycia paliwa podane w poniższych tabelach zostały określone na podstawie prób homologacyjnych przewidzianych w specyfikacji Dyrektywy Europejskiej. Dla określenia zużycia paliwa zostały ...

Categorie