Lexus IS300h: Otwór wentylacyjny do pobierania powietrza doprowadzanego do akumulatora trakcyjnego

Lexus IS300h –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Hybrydowy układ napędowy –> Środki ostrożności dotyczące hybrydowego układu napędowego –> Otwór wentylacyjny do pobierania powietrza doprowadzanego do akumulatora trakcyjnego

Otwór wentylacyjny do pobierania powietrza doprowadzanego do akumulatora trakcyjnego


Z prawej strony oparcia tylnego fotela znajduje się otwór wentylacyjny do pobierania powietrza dla celów chłodzenia akumulatora trakcyjnego.

Jeżeli otwór wentylacyjny zostanie zablokowany, akumulator hybrydowy może ulec przegrzaniu, co spowoduje ograniczenie jego wydajności.

Awaryjne odcinanie zasilania

Kiedy czujnik zderzeń wykryje zderzenie o pewnym poziomie, układ awaryjnego odcinania zasilania blokuje przepływ prądu wysokiego napięcia i wyłącza pompę paliwową, aby zminimalizować ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym i wycieku paliwa. Jeżeli awaryjne odcinanie zasilania zostanie włączone, uruchomienie pojazdu nie będzie możliwe. Aby ponownie uruchomić hybrydowy układ napędowy, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub z innym specjalistycznym warsztatem.

Środki ostrożności dotyczące hybrydowego układu napędowego

Podczas obsługi hybrydowego układu napędowego należy zachować ostrożność, ponieważ posiada on instalację elektryczną wysokie ...

Komunikat ostrzegawczy dotyczący układu hybrydowego

Komunikat ostrzegawczy jest wyświetlany automatycznie, gdy w układzie hybrydowym pojawi się usterka lub podjęta będzie próba jego niewłaś ...

Zobacz tez:

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Wskazanie temperatury płynu chłodzącego (1)=> rys. 2 działa tylko przy włączonym zapłonie. Aby uniknąć uszkodzenia silnika, zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi zakre ...

Lampka oświetlenia okolic progu
Wskazówka: Ustaw szybkę lusterka jak najdalej do środka. Wsuń śrubokręt w szczelinę pomiędzy obudową lusterka a szybką lusterka i zwolnij metalowy zacisk mocujący. Wyjmij lampkę.  Wyjmij żarówkę. ...

Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach
OSTRZEŻENIA Układ nie zwalnia Cię z odpowiedzialności za regularne sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach. Układ dostarcza jedynie ostrzeżenia o niskim ciśnieniu powietrza w oponach. Nie pompuje on opon. ...

Categorie