Lexus IS300h: Środki ostrożności dotyczące hybrydowego układu napędowego

Lexus IS300h –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Hybrydowy układ napędowy –> Środki ostrożności dotyczące hybrydowego układu napędowego

Podczas obsługi hybrydowego układu napędowego należy zachować ostrożność, ponieważ posiada on instalację elektryczną wysokiego napięcia (maksymalnie około 650 V), jak również z uwagi na części, które są bardzo gorące, kiedy pracuje hybrydowy układ napędowy.

Należy stosować się do instrukcji umieszczanych na etykietach ostrzegawczych zamocowanych w samochodzie.

Środki ostrożności dotyczące hybrydowego układu napędowego


  1. Etykieta ostrzegawcza
  2. Sterownik mocy
  3. Silnik elektryczny (trakcyjny)
  4. Akumulator trakcyjny
  5. Wtyk serwisowy
  6. Przewody wysokiego napięcia (pomarańczowe)
  7. Sprężarka układu klimatyzacji

Właściwości hybrydowego układu napędowego

Pojazd ten jest pojazdem hybrydowym. Posiada on inne charakterystyki niż pojazdy konwencjonalne. Należy pamiętać, aby dobrze zapoznać się z charakte ...

Otwór wentylacyjny do pobierania powietrza doprowadzanego do akumulatora trakcyjnego

Z prawej strony oparcia tylnego fotela znajduje się otwór wentylacyjny do pobierania powietrza dla celów chłodzenia akumulatora trakcyjnego. Je ...

Zobacz tez:

Wskazówki dotyczące jazdy z automatyczną skrzynią biegów
Ruszanie  Zwolnij hamulec postojowy.  Zwolnij pedał hamulca i wciśnij pedał przyspiesznika. Zatrzymywanie się  Zwolnij pedał przyspiesznika i wciśnij pedał hamulca.  Włącz hamulec postojowy. Kickdown ...

Przednie zagłówki
Ustawić zagłówki w taki sposób, aby górna krawędź znajdowała się na możliwie jednej linii z górną częścią głowy. Rys. 60 Przednie siedzenie: ustawianie zag& ...

Systemy nawigacyjne SD
Działanie Podłącz urządzenie iPod. Patrz Podłączanie urządzenia zewnętrznego . Wybierz urządzenie iPod jako źródło dźwięku, naciskając przycisk CD/AUX, aż z lewej strony ekranu pojawi się przycisk iPod. Wybierz iPod z listy do ...

Categorie