Lexus IS300h: Automatyczne wywoływanie zapamiętanych ustawień

Lexus IS300h –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Regulacja ustawienia foteli –> Pamięć ustawień do jazdy –> Automatyczne wywoływanie zapamiętanych ustawień

Każdy z elektronicznych kluczyków (w tym karta kluczyka) może zostać zarejestrowany w celu wywoływania zapamiętanych ustawień.

Zapamiętanie ustawień

Przed wykonaniem poniższych działań należy przyporządkować ustawienia do jazdy przyciskowi "1", "2" lub "3": Pozostawić przy sobie tylko ten z kluczyków, z którym ma być sprzężona funkcja automatycznego wywoływania ustawień do jazdy, a następnie zamknąć drzwi kierowcy. Jeżeli w samochodzie są 2 lub więcej kluczyków, operacja przyporządkowania ustawień do jazdy nie zostanie wykonana prawidłowo.

 1. Sprawdzić, czy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu P.
 2. Przyciskiem rozruchu wybrać stan ON.
 3. Wywołać ustawienia do jazdy, które mają zostać przyporządkowane.
 4. Naciskając przycisk wywoływania ustawień, nacisnąć i przytrzymać przycisk centralnego zamka (po stronie blokowania lub odblokowania), aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

  Jeżeli przycisk nie może zostać zarejestrowany rozlegnie się ciągły sygnał ostrzegawczy przez około 3 sekundy.

Zapamiętanie ustawień


Wywoływanie zapamiętanych ustawień

 1. Posiadając przy sobie elektroniczny kluczyk, który posiada przypisaną pozycję do jazdy, odblokować i otworzyć drzwi kierowcy za pomocą układu elektronicznego kluczyka lub zdalnego sterowania.

  Nastąpi wywołanie zapamiętanej pozycji (z wyjątkiem ustawienia kierownicy).

  Jednak fotel zostanie ustawiony nieco dalej niż zapamiętane położenie, aby ułatwić wsiadanie do samochodu.

  Jeżeli obecne ustawienia są dokładnie takie jak zapamiętane ustawienia, fotel i zewnętrzne lusterka wsteczne nie zostaną przestawione.

 2. Przyciskiem rozruchu wybrać stan ACCESSORY lub ON lub zapiąć pas bezpieczeństwa.

  Fotel i kierownica zostaną ustawione w zapamiętanej pozycji.

Wyłączanie funkcji

Posiadając przy sobie tylko ten kluczyk, dla którego funkcja ma zostać wyłączona, zamknąć drzwi kierowcy. Jeżeli w samochodzie są 2 lub więcej kluczyków, wyłączenie funkcji nie zostanie prawidłowo przeprowadzone.

 1. Przyciskiem rozruchu wybrać stan ON.
 2. Naciskając przycisk "SET", nacisnąć przycisk centralnego zamka po stronie blokowania lub odblokowania, aż rozlegnie się dwukrotny sygnał akustyczny.

  Jeżeli przycisk nie może zostać wyrejestrowany rozlegnie się ciągły sygnał ostrzegawczy przez około 3 sekundy.

Automatyczne wywoływanie zapamiętanych ustawień

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana drzwi uruchamiających realizację zapamiętanych ustawień do jazdy przy odblokowaniu.


Ostrzeżenia odnośnie regulacji ustawień fotela

Podczas regulacji ustawień fotela należy zachować ostrożność, tak aby nie uderzyć pasażera siedzącego z tyłu albo nie docisnąć swojego tułowia do kierownicy.

Pamięć ustawień do jazdy

Ustawienia fotela kierowcy, kierownicy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych można zapisać w pamięci mikroprocesora, z której następnie można ...

Zagłówki

Zagłówki są zainstalowane we wszystkich fotelach. Przednie fotele Podwyższanie Pociągnąć zagłówek w górę. ...

Zobacz tez:

Warto wiedzieć
Info  Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie modele, elementy wyposażenia seryjnego i dodatkowego Państwa pojazdu, które były dostępne w chwili zakończenia redakcji tej instrukcji. W wersjach pro ...

Warto wiedzieć
Info  Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie modele, elementy wyposażenia seryjnego i dodatkowego Państwa pojazdu, które były dostępne w chwili zakończenia redakcji tej instrukcji. W wersja ...

Pióra wycieraczek przedniej szyby
UWAGI Ustaw wycieraczki przedniej szyby w położeniu serwisowym, aby wymienić pióra wycieraczek. Możesz korzystać z położenia serwisowego w zimie, aby łatwiej uzyskać dostęp do piór wycieraczek w celu ocz ...

Categorie