Lexus IS300h: Podgrzewanie kierownicy

Włączanie/wyłączanie podgrzewania kierownicy

Kiedy podgrzewanie kierownicy działa, świeci się lampka kontrolna.

Podgrzewanie kierownicy


Podgrzewanie kierownicy/ podgrzewanie foteli/ wentylowanie foteli

Funkcja podgrzewania kierownicy oraz foteli powoduje podgrzanie uchwytów bocznych kierownicy i foteli. Wentylatory foteli zapewniają dobry przepływ powietrza, od ...

Podgrzewanie foteli

Każde wciśnięcie wyłącznika zmienia intensywność podgrzewania fotela i lampka kontrolna poziomu (bursztynowa) świeci się w nastę ...

Zobacz tez:

Dodatki specjalne w benzynie
Wskazówka  Eksploatacja silnika z dodatkami do paliwa może prowadzić do uszkodzeń silnika. Dlatego nie należy stosować żadnych dodatków do paliwa. Wyjątek stanowią dodatki stosow ...

Wymiana bezpiecznika
OPIS OGÓLNY Bezpiecznik zabezpiecza instalację elektryczną interweniując w przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania instalacji elektrycznej. Jeżeli urządzenie elektryczne nie działa, nale ...

Obsługa zdalnego sterownika dotykowego
Wybór: Należy przesunąć gałkę sterownika w żądanym kierunku. Potwierdzenie: Nacisnąć gałkę sterownika lub przycisk "ENTER". Ekran wyświetlacza przy niskich temperatura ...

Categorie