Lexus IS300h: Podgrzewanie foteli

Każde wciśnięcie wyłącznika zmienia intensywność podgrzewania fotela i lampka kontrolna poziomu (bursztynowa) świeci się w następujący sposób:

Wysoka (świecą się 3 segmenty)
Średnia (świecą się 2 segmenty)
Niska (świeci się 1 segment)
Wyłączone

Podgrzewanie foteli


Podgrzewanie foteli może być używane, gdy

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ON.

Sterowanie czasowe podgrzewania fotela

Sterowanie czasowe podgrzewania fotela można włączyć, jednocześnie przytrzymując naciśnięte przełączniki podgrzewania foteli po stronie kierowcy i po stronie pasażera do momentu usłyszenia pojedynczego sygnału akustycznego.

Gdy włączone jest podgrzewanie fotela i działa sterowanie czasowe, intensywność podgrzewania foteli przełączana jest automatycznie pomiędzy poziomami Wysoka Średnia
Niska.


Gdy włączone jest podgrzewanie fotela, czas zmiany intensywności podgrzewania zależy od temperatury wewnątrz samochodu itp.

Aby wyłączyć sterowanie czasowe podgrzewania fotela, należy jednocześnie przytrzymać wciśnięte przełączniki podgrzewania foteli po stronie kierowcy i po stronie pasażera do momentu usłyszenia dwukrotnego sygnału akustycznego.

Podgrzewanie kierownicy

Włączanie/wyłączanie podgrzewania kierownicy Kiedy podgrzewanie kierownicy działa, świeci się lampka kontrolna. Z podgrzewania kierown ...

Wentylowanie foteli

Każde wciśnięcie wyłącznika zmienia intensywność pracy wentylatora fotela i lampka kontrolna poziomu (zielona) świeci się w nast ...

Zobacz tez:

Nastawianie punktu ostrzegania i wibracji kierownicy
Kierowca może indywidualnie nastawić system lane assist w radiu lub w systemie MMI*. Wybrać: przycisk funkcji [CAR] > Audi lane assist. N a s t a w i a n i e p u n k t u o s t r z e g a n i a friih (wcześnie): W tym po ...

Odpowiednie fotele do montażu fotelika dziecięcego i-Size
Jeśli na fotelu tylnym używany jest fotelik dziecięcy grupy 0 lub 0+ lub fotelik dziecięcy skierowany tyłem do kierunku jazdy I, fotel kierowcy lub pasażera należy ustawić w taki sposób, aby fotelik nie dotykał op ...

Ogrzewanie
Ogrzewanie postojowe - czas odjazdu NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli końcówka rury wydechowej jest zablokowana lub wystarczająca wentylacja nie jest możliwa, do wnętrza pojazdu mogą się przedostać trujące spaliny, w szczeg ...

Categorie