Lexus IS300h: Podgrzewanie kierownicy/ podgrzewanie foteli/ wentylowanie foteli

Lexus IS300h –> Elementy wyposażenia wnętrza –> Korzystanie z układu klimatyzacji –> Podgrzewanie kierownicy/ podgrzewanie foteli/ wentylowanie foteli

Funkcja podgrzewania kierownicy oraz foteli powoduje podgrzanie uchwytów bocznych kierownicy i foteli. Wentylatory foteli zapewniają dobry przepływ powietrza, odprowadzając powietrze z foteli.


Wprzypadku niżej wymienionych osób zajmujących fotele i mających dostęp do kierownicy należy zachować ostrożność, aby nie doszło do oparzeń ciała:

W celu zapobieżenia drobnym oparzeniom lub przegrzaniu należy przestrzegać następujących środków ostrożności:


Wyloty wentylacyjne

Lokalizacja wylotów wentylacyjnych Wyloty wentylacyjne i wydatek powietrza zmieniają się stosownie do wybranego strumienia nadmuchu powietrza. Regulacja u ...

Podgrzewanie kierownicy

Włączanie/wyłączanie podgrzewania kierownicy Kiedy podgrzewanie kierownicy działa, świeci się lampka kontrolna. Z podgrzewania kierown ...

Zobacz tez:

Pojemności
Następujące wartości odnoszą się do wymiany oleju oraz filtra oleju. Dodatki specjalne Wskazówka  Nie wolno stosować specjalnych dodatków do oleju silnikowego, gdyż może to doprowadzić do ...

Pokrywa wlewu paliwa
OSTRZEŻENIA Podczas tankowania uważaj, aby nie rozlać resztek paliwa z dyszy dystrybutora. Nie zapalaj ognia, ani nie zbliżaj się z przedmiotami emitującymi ciepło do układu paliwowego. Układ paliwowy jest ...

Wspomaganie zjeżdżania w dót
Wspomaganie zjeżdżania w dói pomaga kierowcy w czasie jazdy na odcinkach pogórkowatych. W położeniach dźwigni przełączania D/S, po naciśnięciu pedału hamulca uatywnia się wspomag ...

Categorie