Lexus IS300h: Przełączanie pomiędzy wycieraczkami przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej i wycieraczkami przedniej szyby z czujnikiem kropli deszczu (wersje z wycieraczkami przedn

Lexus IS300h –> Jazda –> Włączanie i wyłączanie świateł oraz wycieraczek szyb –> Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby –> Przełączanie pomiędzy wycieraczkami przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej i wycieraczkami przedniej szyby z czujnikiem kropli deszczu (wersje z wycieraczkami przedn

Wycieraczki mogą być wykorzystywane jako wycieraczki przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej, który funkcjonuje niezależnie od prędkości pojazdu i natężenia opadu kropel deszczu. Działanie wycieraczek przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej może być przełączane, kiedy pojazd jest unieruchomiony i wycieraczki są wyłączone. Działanie wycieraczek przedniej szyby nie może być przełączane w trybie AUTO lub wtedy, kiedy wycieraczki przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej pracują.

Przełączanie pomiędzy wycieraczkami przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej i wycieraczkami przedniej szyby z czujnikiem kropli deszczu (wersje z wycieraczkami przedniej szyby z czujnikiem kropli deszczu)


Nacisnąć i przytrzymać przycisk
do chwili, gdy lampka kontrolna trybu AUTO przestanie migać.

Jeżeli przycisk  jest
wciśnięty i przytrzymywany aż do chwili, gdy lampka kontrolna trybu AUTO ponownie przestanie migać, nastąpi powrót do jego wcześniejszego stanu. Wycieraczka może być przełączana, gdy pojazd jest unieruchomiony i wycieraczki są wyłączone.

Wycieraczki przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej

 1. Przesunąć dśwignię
  w górę o 2 poziomy
 2. Przesunąć dśwignię
  w górę o 1 poziom
 3. Przesunąć dśwignię
  w dół o 1 poziom
 4. Przesunąć dśwignię
  w dół o 2 poziomy

Wycieraczki przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej


Wycieraczki przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej


W trybie pracy przerywanej wycieraczek można regulować czas trwania przerw pomiędzy cyklami roboczymi.

 1. Zwiększanie częstotliwości przerywanej pracy wycieraczek
 2. Zmniejszanie częstotliwości przerywanej pracy wycieraczek

Wycieraczki przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej


Częstotliwość pracy wycieraczek zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości jazdy.

 1. Jednoczesne uruchomienie spryskiwaczy i wycieraczek szyby

Wycieraczki przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej


Wraz z uruchomieniem spryskiwaczy szyby automatycznie zostają uruchomione wycieraczki.

Gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ON, a światła główne są włączone i dśwignia spryskiwaczy jest pociągnięta i przytrzymana, zmywacze reflektorów zostaną uruchomione jeden raz. Póśniej zmywacze reflektorów będą dzia- łały raz na 5 pociągnięć dświgni spryskiwaczy.

Włączenie wycieraczek i spryskiwaczy przedniej szyby jest możliwe, gdy

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ON.

Ruch wycieraczek zapobiegający zaciekom

Po kilkukrotnym użyciu wycieraczek i spryskiwaczy wycieraczki zostaną uruchomione jeszcze raz po określonym czasie, aby zapobiec powstawaniu zacieków.

Jednak podczas jazdy ostatnie uruchomienie wycieraczek nie będzie mieć miejsca.

Wpływ prędkości jazdy samochodu na działanie wycieraczek (wersje z wycieraczkami przedniej szyby z czujnikiem kropli deszczu)

Prędkość jazdy samochodu ma wpływ na następujące aspekty działania wycieraczek, gdy tryb AUTO jest wyłączony.

Gdy wybrany jest tryb wolnej pracy wycieraczek przedniej szyby, po zatrzymaniu samochodu wycieraczki samoczynnie przełączają się na tryb pracy przerywanej.

Czujnik kropli deszczu (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

Gdy wycieraczki przedniej szyby pracują w trybie pracy przerywanej (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

Trybu AUTO nie można włączyć nawet wtedy, gdy wyłącznik 
tego trybu jest wciśnięty.

Gdy nie działają spryskiwacze szyby

Sprawdzić, czy dysze spryskiwaczy nie są zatkane i czy zbiornik płynu do spryskiwaczy nie jest pusty.


Ostrzeżenie dotyczące automatycznej pracy wycieraczek w trybie "AUTO"

Gdy przełącznik wycieraczek przedniej szyby ustawiony jest w pozycji "AUTO", dotknięcie czujnika kropli deszczu lub drgania przedniej szyby samochodu mogą spowodować uruchomienie wycieraczek. Należy wówczas uważać, aby nie zaczepić o nie palcami lub niczym innym.

Ostrzeżenie dotyczące stosowania płynu do spryskiwaczy

Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia nie należy uruchamiać spryskiwaczy, dopóki szyba dostatecznie się nie nagrzeje. Płyn może zamarzać na szybie, ograniczając widoczność. Stwarza to ryzyko wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.


Gdy przednia szyba jest sucha

Nie należy uruchamiać wycieraczek, ponieważ mogą zarysować przednią szybę.

Gdy nie działają spryskiwacze szyby

Dłuższe przytrzymywanie wychylonej do przodu dświgni przełącznika może doprowadzić do uszkodzenia pompy płynu w układzie spryskiwaczy.

Gdy dysza spryskiwacza jest niedrożna

W takim przypadku należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Dyszy spryskiwacza nie wolno próbować udrażniać szpilką ani podobnego typu przedmiotem, ponieważ grozi to jej uszkodzeniem.

Działanie dświgni przełącznika wycieraczek

Tryb pracy wycieraczek może być wybrany poprzez odpowiednie ustawienie dświgni. Dśwignia powraca do swojego pierwotnego położenia natychmiast po jej ...

Uzupełnianie paliwa

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa Zamknąć wszystkie drzwi oraz okna i przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony. Potwierdzić właściwy ...

Zobacz tez:

Wskazówki ogólne
Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1. Gniazda mogą być stosowane w przypadku akcesoriów o mocy każdorazowo maks. 180 W (15 A). Akcesoriami są np. ładowarki do telefonów komórkowych. Gdy siln ...

Wymiana uszkodzonych elementów w oponach przystosowanych dojazdy awaryjnej
Opony przystosowane dojazdy awaryjnej zostały skonstruowane specjalnie dla tego samochodu i sq do nieao dostosowane. UWAGA! Oprócz zalecanego użycia opon przystosowanych dojazdy awaryjnej, również obręcz mu ...

Czujnik ruchu (w niektórych wersjach) / Czujnik ruchu i czujnik przechyłu (w niektórych wersjach)
Czujnik ruchu w kabinie wykrywa włamanie do samochodu bądś ruch w jego wnętrzu. Czujnik przechyłu wykrywa ruch samochodu, np. gdy samochód jest holowany. Funkcja monitorowania wnętrza samochodu ma na c ...

Categorie