Lexus IS300h: Uzupełnianie paliwa

Lexus IS300h –> Jazda –> Uzupełnianie paliwa

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa

Rodzaj paliwa

Otwór wlewowy zbiornika paliwa dla benzyny bezołowiowej

Wcelu uniknięcia pomyłki podczas uzupełniania paliwa w otworze wlewowym zbiornika paliwa mieszczą się wyłącznie specjalne króćce dystrybutorów benzyny bezołowiowej.


Uzupełnianie paliwa

Podczas uzupełniania paliwa należy przestrzegać następujących środków ostrożności. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważ- nych obrażeń ciała.

Uzupełnianie paliwa

Podczas uzupełniania paliwa należy przestrzegać następujących środków ostrożności, aby zapobiec przelaniu paliwa:


Uzupełnianie paliwa

Należy uważać, aby podczas uzupełniania paliwa nie doszło do jego rozlania.

Grozi to uszkodzeniem samochodu, np. może spowodować nieprawidłową pracę układu kontroli emisji spalin, a także uszkodzeniem elementów układu zasilania lub powierzchni lakierowych.

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa

  1. Przy odblokowanych drzwiach nacisnąć środek tylnej krawędzi pokrywy wlewu paliwa.

    Popchnąć pokrywę wlewu paliwa aż do usłyszenia kliknięcia i odsunąć dłoń, aby lekko otworzyć pokryw ę. Następnie całkowicie otworzyć pokrywę wlewu paliwa dłonią.

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa


  1. Powoli obracać korek wlewu paliwa, by go wyjąć i włożyć go do uchwytu w pokrywie wlewu paliwa.

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa


Jeżeli nie można otworzyć pokrywy wlewu paliwa

Jeżeli nie można otworzyć pokrywy wlewu paliwa poprzez naciśnięcie jej tylnej krawę- dzi, należy zdjąć pokrywę znajdującą się w bagażniku i pociągnąć dśwignię.

Jeżeli nie można otworzyć pokrywy wlewu paliwa


Zamykanie korka wlewu paliwa

  1. Po uzupełnieniu paliwa należy dokręcić korek wlewu paliwa, aż rozlegnie się dświęk kliknięcia.

    Po zwolnieniu nacisku korek wlewu paliwa cofnie się o niewielki kąt.

Zamykanie korka wlewu paliwa


  1. Zamknąć pokrywę wlewu paliwa i nacisnąć środek jej tylnej krawędzi, aż rozlegnie się dświęk kliknięcia.

    Po zablokowaniu drzwi pokrywa wlewu paliwa zostanie również zablokowana

Zamykanie korka wlewu paliwa


Warunek zablokowania pokrywy wlewu paliwa

Pokrywa wlewu paliwa może nie zostać zablokowana, po zablokowaniu drzwi samochodu, w następujących sytuacjach:


Wymiana korka wlewu paliwa

Należy używać wyłącznie oryginalnego korka wlewu paliwa marki Lexus, przeznaczonego do tego samochodu. Niezastosowanie się do tego wymogu może doprowadzić do pożaru lub innych zagrożeń, w wyniku których może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Przełączanie pomiędzy wycieraczkami przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej i wycieraczkami przedniej szyby z czujnikiem kropli deszczu (wersje z wycieraczkami przedn

Wycieraczki mogą być wykorzystywane jako wycieraczki przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej, który funkcjonuje niezależnie od prędko&# ...

Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu

...

Zobacz tez:

Czyszczenie i konserwacja wnętrza
Poniższe wskazówki będą przydatne w utrzymaniu wnętrza samochodu w możliwie najlepszym stanie: Ochrona wnętrza pojazdu Usunąć kurz i piach za pomocą odkurzacza. Zabrudzone powierzchnie wycie ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
Info  Z funkcji RACE START nie wolno korzystać w normalnym ruchu drogowym. Funkcję RACE START można włączać i korzystać z niej wyłącznie na zamkniętych torach wyścigowych, wyłączonych ...

Układ klimatyzacji
Ustawienia rozdziału nawiewu powietrza Nawiew z dysz odszraniania Nawiew z dysz środkowych i bocznych Nawiew z dysz we wnękach na nogi Info  Można jednocześnie włączyć kilka ustawień rozdziału nawiewu. ...

Categorie