Lexus IS300h: System elektronicznego kluczyka

Podczas noszenia elektronicznego kluczyka przy sobie (włącznie z kartą kluczem), przykładowo w kieszeni, mogą być wykonywane w prosty sposób następujące operacje. Kierowca powinien zawsze nosić kluczyk elektroniczny przy sobie.

Rozmieszczenie anten

Rozmieszczenie anten


  1. Anteny usytuowane na zewnątrz kabiny pasażerów (wersje z funkcją dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka)
  2. Anteny usytuowane wewnątrz kabiny pasa żerów
  3. Antena usytuowana wewnątrz bagażnika
  4. Antena usytuowana na zewnątrz bagażnika (wersje z funkcją dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka)

Zakres działania (obszary, w których wykrywany jest kluczyk elektroniczny)

Zakres działania (obszary, w których wykrywany jest kluczyk elektroniczny)


Przy blokowaniu lub
odblokowywaniu drzwi (wersje z funkcją dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka) Układ reaguje, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w odległości nie większej niż około 70 cm od zewnętrznych klamek drzwiowych. (Reagują tylko te drzwi, przy których zarejestrowana została obecność kluczyka.)

Przy otwieraniu bagażnika (wersje
z funkcją dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka) Układ reaguje, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w odległości nie większej niż około 70 cm od przycisku otwierania bagażnika.

Przy uruchamianiu hybrydowego
układu napędowego albo zmianie stanów przycisku rozruchu.

Układ reaguje, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się wewnątrz samochodu.

Funkcja oszczędzania energii elektrycznej (wersje z funkcją dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka)

Funkcja oszczędzania energii elektrycznej będzie aktywowana w celu oszczę- dzania baterii kluczyka elektronicznego i akumulatora 12-woltowego przed rozładowaniem, kiedy pojazd nie jest eksploatowany przez długi czas.

System elektronicznego kluczyka może potrzebować trochę czasu do odblokowania drzwi w następujących sytuacjach:

W przypadku gdy funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka nie była wykorzystywana od co najmniej 14 dni, układ wyłącza ze swojego zakresu działania wszystkie pozostałe drzwi z wyjątkiem drzwi kierowcy. Wtakiej sytuacji, w celu odblokowania drzwi, należy przytrzymać klamkę drzwi kierowcy bądś użyć układu zdalnego sterowania lub kluczyka mechanicznego.

Zapobieganie wyczerpaniu się baterii w kluczyku elektronicznym

Funkcja oszczędzania energii elektronicznego kluczyka ogranicza wyczerpywanie się jego baterii, dzięki wyłączeniu odbioru fal radiowych.

Zapobieganie wyczerpaniu się baterii w kluczyku elektronicznym


Nacisnąć przycisk dwa razy,
jednocześnie przytrzymując wciśnięty przycisk .
Upewnić się, czy dioda kontrolna w kluczyku elektronicznym mignęła 4 razy.

Gdy włączony jest tryb oszczędzania energii elektronicznego kluczyka, system zdalnego dostępu do samochodu nie może być używany.

W celu anulowania trybu oszczędzania energii należy nacisnąć dowolny przycisk w kluczyku elektronicznym.

Czynniki powodujące zakłócenie działania

System elektronicznego kluczyka wykorzystuje fale radiowe o niewielkiej mocy.

W niżej wyszczególnionych warunkach mogą nie działać prawidłowo funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka, układ zdalnego sterowania i elektronicznej blokady rozruchu. (Sposób postępowania w takiej sytuacji

W przypadku rozładowania baterii w elektronicznym kluczyku

W pobliżu obiektów emitujących silne pola elektromagnetyczne, takich jak wieże telewizyjne, elektrownie, stacje paliwowe, nadajniki radiowe, duże ekrany wizyjne, lotniska itp.

Wprzypadku noszenia elektronicznego kluczyka razem z przenośnymi urządzeniami łączności w rodzaju radiotelefonów, telefonów komórkowych, telefonów bezprzewodowych lub innych tego typu urządzeń

Wprzypadku dotykania lub zasłaniania elektronicznego kluczyka metalowymi przedmiotami, takimi jak:

Wobrębie zasięgu działania innych elektronicznych kluczyków (emitujących fale radiowe)

W przypadku noszenia elektronicznego kluczyka wraz z urządzeniem emitującym fale radiowe, takim jak:

Gdy tylna szyba samochodu pokryta jest metalizowaną folią przyciemniającą lub zasłonięta innego rodzaju obiektami metalicznymi

Uwagi dotyczące działania funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka (w niektórych wersjach)

Nawet jeżeli elektroniczny kluczyk znajduje się w obszarze działania (w obszarze detekcji), system może nie działać prawidłowo w następujących warunkach:

Wysiadając z samochodu, nie należy pozostawiać elektronicznego kluczyka na desce rozdzielczej lub w pobliżu kieszeni drzwi. W zależności od warunków odbioru fal radiowych jego sygnały mogłyby zostać wykryte przez antenę na zewnątrz kabiny, co umożliwiłoby zablokowanie drzwi od zewnątrz kabiny, powodując ryzyko uwięzienia elektronicznego kluczyka w samochodzie.

Dopóki elektroniczny kluczyk pozostaje w zasięgu detekcyjnym, drzwi mogą zostać zablokowane i odblokowane przez każdą osobę. Jednak możliwe jest odblokowanie tylko tych drzwi, w zasięgu których pozostaje elektroniczny kluczyk

Jeżeli elektroniczny kluczyk znajduje się w zasięgu detekcyjnym i na zewnętrzną klamkę dostanie się duża ilość wody, np. podczas deszczu lub w myjni samochodowej, może nastąpić samoczynne odblokowanie lub zablokowanie drzwi.

(Jeżeli jednak drzwi nie zostaną otwarte, po upływie około 30 sekund nastąpi ich automatyczne zablokowanie.)

Jeżeli drzwi zostaną zablokowane przy użyciu pilota zdalnego sterowania, gdy elektroniczny kluczyk znajdował się blisko samochodu, może się zdarzyć, że nie będzie możliwe ich odblokowanie z użyciem funkcji dostępu do samochodu. (Do odblokowania drzwi należy wtedy użyć pilota zdalnego sterowania.)

W przypadku uchwycenia czujnika blokowania lub odblokowania drzwi dłonią w rękawiczce, zablokowanie lub odblokowanie drzwi może nie nastąpić wcale.

Jeżeli na zewnętrzną klamkę dostanie się duża ilość wody, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w obszarze działania, może nastąpić naprzemienne blokowanie i odblokowanie drzwi. W takiej sytuacji podczas mycia samochodu należy postępować w następujący sposób:

Gdy podczas mycia samochodu elektroniczny kluczyk pozostaje wewnątrz samochodu, w reakcji na zamoczenie zewnętrznych klamek drzwi na wyświetlaczu wielofunkcyjnym może pojawić się komunikat ostrzegawczy oraz na zewnątrz pojazdu rozlegnie się sygnał akustyczny. W takiej sytuacji należy zablokować wszystkie drzwi, aby przerwać alarm.

Oblodzony, zabłocony lub pokryty śniegiem itp. czujnik blokujący może nie działać prawidłowo. W takiej sytuacji należy oczyścić powierzchnię czujnika i powtórzyć próbę lub użyć czujnika blokowania znajdującego się na dole klamki drzwi.

Wprzypadku zbyt gwałtownego znalezienia się w zasięgu detekcyjnym anten systemu elektronicznego kluczyka bądś przedwczesnego uchwycenia klamki odblokowanie drzwi może nie nastąpić. Dotknąć czujnika odblokowania drzwi i przed ponownym pociągni ęciem klamki drzwi upewnić się, że nastąpiło odblokowanie drzwi.

Gdy w obrębie zasięgu detekcyjnego znajduje się inny elektroniczny kluczyk, odblokowanie drzwi może nastąpić z pewnym opóśnieniem.

Uwagi dotyczące funkcji rozruchu uruchamianego przyciskiem

Kiedy pojazd nie był używany przez długi czas

Prawidłowa obsługa systemu

Jeśli system elektronicznego kluczyka nie działa prawidłowo

Ustawienia własne

Mogą być zmienione ustawienia (np. systemu elektronicznego kluczyka).

Jeśli system elektronicznego kluczyka w ustawieniach indywidualnych został wyłączony

Certyfikat systemu elektronicznego kluczyka

Certyfikat systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat systemu elektronicznego kluczykaOstrzeżenie dotyczące zakłóceń działania urządzeń elektronicznych

Szczegółowe informacje odnośnie wyłączenia funkcji dostępu do samochodu można uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztacie.

System zabezpieczenia bagażu

Aby chronić bagaż przechowywany w bagażniku przed kradzieżą, można włączyć system zabezpieczenia bagażu. Tylko z tylnymi fote ...

Regulacja ustawienia foteli

...

Zobacz tez:

Wskaśniki i liczniki
Z wyjątkiem wersji F SPORT Wersje F SPORT Gdy główny licznik znajduje się po prawej stronie, niektóre ekrany i wygląd wskaśników ulegnie zmianie. Główny licznik znajduje się na &# ...

Awaryjne odblokowanie dźwigni przetaczania
lN razie braku zasilania prądu dźwignię można odblokować w trybie awaryjnym. Rys. 156 Konsola środkowa z przodu: Wyjmowanie wkładu popielniczki Rys. 157 Awaryjne odblokowanie dźwigni przełą ...

Wskazówki ogólne
Wskazówka  Przy otwieraniu klapa bagażnika odchyla się w górę. Dlatego należy upewnić się, czy nad klapą bagażnika jest wystarczająco dużo miejsca. Informacje o wysokości pokrywy bagażni ...

Categorie