Lexus IS300h: Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Lexus IS300h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia korzysta z czujnika radarowego i czujnika optycznego w celu rozpoznawania pojazdów i pieszych*1 znajdujących się przed samochodem. W przypadku wykrycia dużego prawdopodobieństwa zderzenia czołowego z pojazdem lub pieszym rozlega się sygnał akustyczny, aby kierowca wykonał manewr wymijający. Zwiększane jest również potencjalne ciśnienie płynu w układzie hamulcowym, aby wspomóc kierowcę w uniknięciu kolizji.

Jeżeli układ oceni, że ryzyko zderzenia z pojazdem lub pieszym jest bardzo wysokie, automatycznie zostaną uruchomione hamulce*2, aby pomóc uniknąć kolizji lub pomóc zmniejszyć negatywne skutki zderzenia dla pasażerów i samochodu.

Możliwe jest włączenie/wyłączenie układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia i zmiana momentu uruchomienia sygnalizacji ostrzegawczej.

*1: Zależnie od rynku, na którym samochód został sprzedany, funkcja wykrywania pieszych może nie być dostępna. Szczegółowych informacji udzieli autoryzowana stacja obsługi Lexusa lub inny specjalistyczny warsztat.

*2: Zależnie od rynku, na którym samochód został sprzedany, funkcja przedkolizyjnego automatycznego hamowania może nie być dostępna. Szczegółowych informacji udzieli autoryzowana stacja obsługi Lexusa lub inny specjalistyczny warsztat.

Sygnalizacja ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Wprzypadku wykrycia dużego prawdopodobieństwa zderzenia czołowego rozlega się sygnał akustyczny, a na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat zalecający kierowcy wykonanie manewru wymijającego.

Sygnalizacja ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)


Przedkolizyjne wspomaganie hamowania

W sytuacji wysokiego ryzyka wystąpienia kolizji czołowej układ samoczynnie zwiększa siłę hamowania w stosunku do głębokości wciśni ęcia pedału hamulca zasadniczego.

Przedkolizyjne automatyczne hamowanie*3

W sytuacji wysokiego ryzyka wystąpienia kolizji czołowej układ ostrzega kierowcę. Gdy układ wykryje bardzo duże ryzyko zderzenia, następuje samoczynne uruchomienie hamulców, aby wspomóc uniknięcie kolizji lub zredukować prędkość, przy jakiej nastąpi zderzenie.

*3: Zależnie od rynku, na którym samochód został sprzedany, funkcja przedkolizyjnego automatycznego hamowania może nie być dostępna.

Sterowanie zawieszeniem (w niektórych wersjach)

W przypadku wykrycia dużego prawdopodobieństwa zderzenia czołowego odpowiednio regulowana jest siła tłumienia amortyzatorów za pośrednictwem funkcji elektronicznej modulacji charakterystyki zawieszenia


Ograniczenia układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Kierowca odpowiedzialny jest za bezpieczny sposób prowadzenia samochodu.

Powinien bacznie obserwować otoczenie i starać się prowadzić ostrożnie.

Nie należy używać układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zamiast normalnego hamowania. Układ ten nie uniknie lub nie zmniejszy skutków zderzenia w każdej sytuacji. Nie należy bezkrytycznie polegać na działaniu układu. W przeciwnym razie może dojść do wypadku grożącego śmiercią lub odniesieniem poważnych obrażeń ciała.

Układ został zaprojektowany w celu wspomagania unikania kolizji lub zmniejszenia skutków wypadku i jego działanie zależy od różnych czynników.

W związku z tym nie zawsze działa tak samo skutecznie.

Należy dokładnie zapoznać się z następującymi ostrzeżeniami. Nie należy bezkrytycznie polegać na działaniu układu i zawsze prowadzić ostrożnie.

Nie należy samodzielnie sprawdzać działania układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), ponieważ może on zadziałać nieprawidłowo, co może doprowadzić do kolizji.

Przedkolizyjne automatyczne hamowanie*3

*3: Zależnie od rynku, na którym samochód został sprzedany, funkcja przedkolizyjnego automatycznego hamowania może nie być dostępna.

Kiedy należy wyłączyć układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

W następujących sytuacjach istnieje ryzyko nieprawidłowego działania układu, co może doprowadzić do wypadku powodującego śmierć lub poważne obrażenia ciała:

Zmiana ustawień układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Włączanie/wyłączanie układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia może zostać włączony/wyłączony w zakładce ( S.
119) za pomocą wyświetlacza wielofunkcyjnego.

Za każdym razem po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu ON układ pozostaje włączony.

Jeżeli układ zostanie wyłączony, zaświeci się lampka ostrzegawcza PCS i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Włączanie/wyłączanie układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)


Zmiana momentu uruchomienia sygnalizacji ostrzegawczej

Moment uruchomienia sygnalizacji ostrzegawczej może zostać zmieniony w zakładce ( S. 119) za pomocą wyświetlacza wielofunkcyjnego.

Ustawienia momentu uruchomienia sygnalizacji ostrzegawczej zostają zachowane, gdy przyciskiem rozruchu wybrany zostanie stan wyłączony.

  1. Daleko

Sygnalizacja ostrzegawcza zostanie uruchomiona wcześniej niż przy ustawieniu domyślnym.

  1. Średnio

Jest to ustawienie domyślne.

  1. Blisko

Sygnalizacja ostrzegawcza zostanie uruchomiona póśniej niż przy ustawieniu domyślnym.

Zmiana momentu uruchomienia sygnalizacji ostrzegawczej


Warunki działania

Dostępność funkcji wykrywania pieszych i przedkolizyjnego automatycznego hamowania zależy od rynku, na którym samochód został sprzedany.

Rynki Dostępność funkcji
Rynek A Funkcja wykrywania pieszych i przedkolizyjne automatyczne hamowanie są dostępne
Rynek B Funkcja wykrywania pieszych nie jest dostępna, przedkolizyjne automatyczne hamowanie jest dostępne
Rynek C Funkcja wykrywania pieszych i przedkolizyjne automatyczne hamowanie nie są dostępne

Szczegółowe informacje:

Rynek A (Funkcja wykrywania pieszych i przedkolizyjne automatyczne hamowanie są dostępne)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) jest włączony i oceni, że ryzyko zderzenia czołowego z pojazdem lub pieszym jest wysokie.

Każda z funkcji dostępna jest przy następujących prędkościach:

Sygnalizacja ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS):

Przedkolizyjne wspomaganie hamowania:

Przedkolizyjne automatyczne hamowanie:

W następujących sytuacjach układ może nie działać:

Rynek B

(Funkcja wykrywania pieszych nie jest dostępna, przedkolizyjne automatyczne hamowanie jest dostępne)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) jest włączony i oceni, że ryzyko zderzenia czołowego z pojazdem jest wysokie.

Każda z funkcji dostępna jest przy następujących prędkościach:

Sygnalizacja ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS):

Przedkolizyjne wspomaganie hamowania:

Przedkolizyjne automatyczne hamowanie:

W następujących sytuacjach układ może nie działać:

Rynek C

(Funkcja wykrywania pieszych i przedkolizyjne automatyczne hamowanie nie są dostępne)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) jest włączony i oceni, że ryzyko zderzenia czołowego z pojazdem jest wysokie.

Każda z funkcji dostępna jest przy następujących prędkościach:

Sygnalizacja ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS):

Przedkolizyjne wspomaganie hamowania:

W następujących sytuacjach układ może nie działać:

Funkcja wykrywania pieszych*4

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia wykrywa pieszych na podstawie wielkości, kształtu i ruchu rozpoznawanego obiektu. Jednak zależnie od oświetlenia, ruchu, kształtu i kąta rozpoznawanego obiektu układ może nie zadziałać prawidłowo i nie wykryć pieszego.


*4: Zależnie od rynku, na którym samochód został sprzedany, funkcja wykrywania pieszych może nie być dostępna.

Przerwanie przedkolizyjnego awaryjnego hamowania*3

Jeżeli wystąpi jedna z następujących czynności, przedkolizyjne awaryjne hamowanie zostanie przerwane:

*3: Zależnie od rynku, na którym samochód został sprzedany, funkcja przedkolizyjnego automatycznego hamowania może nie być dostępna.

Sytuacje, w których układ może zadziałać mimo braku zagrożenia kolizją

W następujących sytuacjach układ może rozpoznać, że istnieje ryzyko kolizji i zadziałać.

*4: Zależnie od rynku, na którym samochód został sprzedany, funkcja wykrywania pieszych może nie być dostępna.

Sytuacje, w których układ może nie działać prawidłowo

W następujących sytuacjach pojazd może nie zostać rozpoznany przez czujnik radarowy lub optyczny i układ może nie działać prawidłowo:

W następujących sytuacjach siła hamowania może nie być odpowiednia i układ może nie działać prawidłowo:

Wnastępujących sytuacjach piesi mogą nie być rozpoznani przez czujnik radarowy i optyczny i układ może nie działać prawidłowo*4

*4: Zależnie od rynku, na którym samochód został sprzedany, funkcja wykrywania pieszych może nie być dostępna.

Miga lampka ostrzegawcza układu PCS i pojawia się komunikat na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) może być tymczasowo niedostępny lub uszkodzony.

Wnastępujących sytuacjach lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zniknie i układ zacznie działać po przywróceniu normalnych warunków pracy:

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia nadal miga, może to oznaczać, że układ nie działa prawidłowo.

Należy natychmiast zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Gdy wyłączony jest układ VSC

Czujniki

Informacje niezbędne do działania układów wspomagania prowadzenia samochodu wykrywane są przez dwa rodzaje czujników znajdujących się ...

Układ ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu z kontrolą kierownicy (LDA)

...

Zobacz tez:

Warto wiedzieć
Info  Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie modele, elementy wyposażenia seryjnego i dodatkowego Państwa pojazdu, które były dostępne w chwili zakończenia redakcji tej instrukcji. ...

Nagrzewnica postojowa
OSTRZEŻENIE Nagrzewnicy postojowej nie wolno włączać na stacjach benzynowych, w pobliżu źródeł łatwopalnych oparów lub pyłów oraz w zamkniętych pomieszczeniach. Nagrzewnica postojowa pracuje niezależnie od n ...

Odblokowanie i otwieranie drzwi od wewnątrz
Wskazówka  Opuszczanie i podnoszenie szyb bocznych nie następuje, jeśli są one znacznie oblodzone lub jeśli akumulator jest rozładowany. Nie można wtedy zamknąć drzwi. Nie należy próbować zamykan ...

Categorie