Lexus IS300h: Właściwości hybrydowego układu napędowego

Lexus IS300h –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Hybrydowy układ napędowy –> Właściwości hybrydowego układu napędowego

Pojazd ten jest pojazdem hybrydowym. Posiada on inne charakterystyki niż pojazdy konwencjonalne. Należy pamiętać, aby dobrze zapoznać się z charakterystykami swojego samochodu i eksploatować go ostrożnie.

Hybrydowy układ napędowy łączy w sobie silnik o zapłonie iskrowym oraz silnik elektryczny (trakcyjny), stosownie do warunków jazdy, co obniża zużycie paliwa i redukuje emisje z układu wydechowego.

Właściwości hybrydowego układu napędowego


Jest to tylko przykładowa ilustracja, która może się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

  1. Silnik benzynowy
  2. Silnik elektryczny (trakcyjny)

Kiedy pojazd jest zatrzymany/przy ruszaniu z miejsca

Kiedy pojazd jest zatrzymany, silnik spalinowy zostaje wyłączony*.

Przy ruszaniu z miejsca pojazd jest napędzany silnikiem elektrycznym (trakcyjnym). Przy małych prędkościach jazdy albo podczas zjazdu na drodze o małym nachyleniu silnik spalinowy jest wyłączony*, a wykorzystywany jest silnik elektryczny (trakcyjny).

Gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu N, akumulator trakcyjny nie jest ładowany.

*: Jeżeli akumulator trakcyjny wymaga ładowania lub układ napędowy jest w fazie rozgrzewania itp., silnik spalinowy nie zostanie automatycznie zatrzymany.

Podczas normalnej jazdy

Przeważnie wykorzystuje się silnik spalinowy. Silnik elektryczny (trakcyjny) ładuje akumulator trakcyjny, o ile to konieczne.

Podczas silnego przyspieszania

Kiedy pedał przyspieszenia zostanie mocno naciśnięty, moc akumulatora trakcyjnego jest dodawana do mocy silnika spalinowego za pośrednictwem silnika elektrycznego (trakcyjnego).

Podczas hamowania (hamowanie regeneracyjne)

Silnik elektryczny wykorzystywany jest do ładowania akumulatora trakcyjnego.

Hamowanie regeneracyjne

W następujących sytuacjach energia kinetyczna jest przekształcana w energię elektryczną i można uzyskać siłę opóśniania w powiązaniu z ładowaniem akumulatora trakcyjnego.

Lampka sygnalizacyjna jazdy z napędem elektrycznym (EV)

Lampka sygnalizacyjna jazdy z napędem elektrycznym (EV) świeci się, gdy pojazd jedzie, wykorzystując jedynie silnik elektryczny (trakcyjny) lub silnik spalinowy jest zatrzymany.


Warunki, w których silnik spalinowy może nie być wyłączany

Silnik spalinowy jest uruchamiany i wyłączany automatycznie. Może on jednak nie być wyłączany automatycznie w następujących warunkach:

Ładowanie akumulatora trakcyjnego

Z uwagi na to, że silnik spalinowy ładuje akumulator trakcyjny, akumulator nie wymaga ładowania ze śródeł zewnętrznych. Jednakże w przypadku pozostawienia pojazdu na postoju przez długi czas, akumulator trakcyjny będzie się powoli rozładowywał. Z tego powodu należy przynajmniej raz na dwa miesiące przejechać się samochodem przez co najmniej 30 minut lub na dystansie 16 km. Jeżeli akumulator trakcyjny zostanie całkowicie rozładowany i nie będzie możliwe uruchomienie pojazdu, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub z innym specjalistycznym warsztatem.

Ładowanie akumulatora 12-woltowego

Po rozładowaniu, wymianie lub wymontowaniu akumulatora 12-woltowego

Silnik spalinowy może nie być zatrzymany, nawet jeśli pojazd jest napędzany przez akumulator trakcyjny. Jeśli taka sytuacja utrzymuje się przez kilka dni, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem

Dświęki i drgania charakterystyczne dla pojazdu hybrydowego

W stanie gotowości do jazdy, gdy świeci się lampka kontrolna "READY", samochód może nie emitować żadnych odgłosów pracy silnika, jak również mogą nie być odczuwalne jakiekolwiek wibracje. Kiedy pojazd jest zaparkowany, dla zapewnienia bezpieczeństwa, należy uruchomić hamulec postojowy i upewnić się, czy dśwignia przekładni napędowej ustawiona jest w położeniu P.

Kiedy działa hybrydowy układ napędowy, mogą występować następujące dświęki lub drgania i nie oznaczają one usterki samochodu:

Obsługa techniczna, naprawy, recykling i złomowanie

Odnośnie obsługi technicznej, napraw, recyklingu i złomowania należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub z innym specjalistycznym warsztatem. Nie wolno samodzielnie przeprowadzać złomowania pojazdu.

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień (np. włączanie/wyłączanie działania lampki sygnalizacyjnej jazdy z napędem elektrycznym).

Hybrydowy układ napędowy

...

Środki ostrożności dotyczące hybrydowego układu napędowego

Podczas obsługi hybrydowego układu napędowego należy zachować ostrożność, ponieważ posiada on instalację elektryczną wysokie ...

Zobacz tez:

Żywotność opon
Rys. 230 Otwarte drzwi kierowcyztabelą ciśnienia w oponach Ciśnienie w oponach sprawdzać co najmniej raz w miesiącu. Ciśnienie sprawdzać zawsze w zimnej oponie. Nie " zmniejszać ciśnienia podw ...

Uchwyty mocujące ładunek
OSTRZEŻENIE Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 60 kg dla dwóch elementów mocujących bagaż i 30 kg dla jednego. Sprawdzaj bezpieczne zamocowanie elementów mocujących bagaż i dokręcaj ich mocowa ...

Wymiary
Wymiary podane są w mm i odnoszą się do samochodu wyposażonego w standardowe opony. Wysokość odnosi się do samochodu nieobcią żonego. Objętość bagażnika Objętość ...

Categorie