Lexus IS300h: Wymontowanie filtra

  1. Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.
  2. Otworzyć schowek w desce rozdzielczej. Unieść stronę z podpórką, odłączyć zaczepy podpórki i wyjąć ściankę dzia- łową, wyciągając ją poziomo.

Wymontowanie filtra


  1. Nacisnąć zaczepy i zdjąć pokryw ę filtra.

Wymontowanie filtra


  1. Nacisnąć zaczepy i wyjąć obudow ę filtra.

Wymontowanie filtra


  1. Wyjąć filtr powietrza doprowadzanego do kabiny z obudowy filtra i wymienić go na nowy.

    Oznaczenia "↑UP" na filtrze i na obudowie powinny być skierowane do góry.

Wymontowanie filtra


Filtr powietrza doprowadzanego do kabiny

Warunkiem sprawnego działania układu klimatyzacji jest regularna wymiana filtra powietrza doprowadzanego do kabiny. ...

Okres międzyprzeglądowy

Filtr powietrza doprowadzanego do kabiny należy sprawdzać i wymieniać zgodnie z planem obsługi okresowej. W regionach o znacznym zapyleniu powietrza lub o dużym natężeniu ru ...

Zobacz tez:

Polecenia układu klimatyzacji i ogrzewania
Klimat Polecenia głosowe dla klimatyzacji sterują prędkością wentylatora oraz ustawieniami temperatury i trybu. Nie w każdym pojeździe dostępne są wszystkie opisane funkcje. Schemat Poniższy schemat przedstawia dostępne polecenia g ...

Światła drogowe
Włączanie świateł drogowych: Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2 lub uruchomić silnik. Przekręcić włącznik świateł w położenie lub . Nacisnąć przełącznik zespolony w kierunku strza ...

Zasady działania
OSTRZEŻENIA System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Jesteś zawsze odpowiedzialny za kontrolę nad swoim pojazdem, w tym za korzystanie z układu i interweniowanie w razie p ...

Categorie