Lexus IS300h: Zagłówki

Zagłówki są zainstalowane we wszystkich fotelach.

Przednie fotele

Przednie fotele


  1. Podwyższanie

Pociągnąć zagłówek w górę.

  1. Obniżanie

Popchnąć zagłówek w dół, jednocześnie naciskając przycisk zwalniający blokadę.

Tylne fotele

  1. Podwyższanie

Tylne fotele


Pociągnąć zagłówek w górę.

  1. Obniżanie

Popchnąć zagłówek w dół, jednocześnie naciskając przycisk zwalniający blokadę.

Demontaż zagłówków

Pociągnąć zagłówek w górę, jednocześnie naciskając przycisk zwalniający blokadę.

Jeśli zagłówek dotknie do podsufitki, utrudniającej jego demontaż, należy zmienić wysokość lub kąt ustawienia fotela.


Montaż zagłówków

Ustawić zagłówek naprzeciwko otworów instalacyjnych i nacisnąć go ku dołowi, do położenia blokowania.

Podczas opuszczania zagłówka nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający blokadę.


Tylne fotele

Ustawić zagłówek naprzeciwko otworów instalacyjnych i nacisnąć go ku dołowi, do najniższego położenia blokowania, jednocześnie naciskając przycisk zwalniający blokadę.


Regulacja wysokości zagłówków

Należy upewnić się, że zagłówki są wyregulowane tak, że środek zagłówka znajduje się jak najbliżej górnej krawędzi uszu.


Regulacja zagłówków foteli tylnych

Podczas korzystania z foteli tylnych należy zawsze unieść zagłówek o jeden poziom wyżej niż jego pozycja spoczynkowa.


Środki ostrożności dotyczące zagłówków

W odniesieniu do zagłówków należy przestrzegać następujących środków ostrożności. Nieprawidłowe postępowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

Automatyczne wywoływanie zapamiętanych ustawień

Każdy z elektronicznych kluczyków (w tym karta kluczyka) może zostać zarejestrowany w celu wywoływania zapamiętanych ustawień. Zapamięta ...

Regulacja ustawienia kierownicy i lusterek wstecznych

...

Zobacz tez:

Co wpływa na bezpieczeństwo jazdy ?
Bezpieczeństwo jazdy w znacznej mierze zależy od sposobu jazdy i zachowania się osób jadących samochodem. Kierowca ponosi odpowiedzialność za siebie i za przewożone osoby. Ograniczenie bezpieczeństwa ...

Opis
Rys. 7 Zestaw wskaźników: Lampki kontrolne Lampki kontrolne wskazują funkcje lub zakłócenia tych funkcji. Obok niektórych lampek kontrolnych pojawiają się informacje tekstowe. jednocześnie ...

Ruszanie
Udogodnienie podczas ruszania powoduje, że hamulec parkowania zostanie automatycznie zwolniony podczas ruszania samochodu. Zatrzymywanie się i włączanie hamulca parkowania Aby zamknąć hamulec parkowania, nale& ...

Categorie