Lexus IS300h: Zagłówki

Zagłówki są zainstalowane we wszystkich fotelach.

Przednie fotele

Przednie fotele


  1. Podwyższanie

Pociągnąć zagłówek w górę.

  1. Obniżanie

Popchnąć zagłówek w dół, jednocześnie naciskając przycisk zwalniający blokadę.

Tylne fotele

  1. Podwyższanie

Tylne fotele


Pociągnąć zagłówek w górę.

  1. Obniżanie

Popchnąć zagłówek w dół, jednocześnie naciskając przycisk zwalniający blokadę.

Demontaż zagłówków

Pociągnąć zagłówek w górę, jednocześnie naciskając przycisk zwalniający blokadę.

Jeśli zagłówek dotknie do podsufitki, utrudniającej jego demontaż, należy zmienić wysokość lub kąt ustawienia fotela.


Montaż zagłówków

Ustawić zagłówek naprzeciwko otworów instalacyjnych i nacisnąć go ku dołowi, do położenia blokowania.

Podczas opuszczania zagłówka nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający blokadę.


Tylne fotele

Ustawić zagłówek naprzeciwko otworów instalacyjnych i nacisnąć go ku dołowi, do najniższego położenia blokowania, jednocześnie naciskając przycisk zwalniający blokadę.


Regulacja wysokości zagłówków

Należy upewnić się, że zagłówki są wyregulowane tak, że środek zagłówka znajduje się jak najbliżej górnej krawędzi uszu.


Regulacja zagłówków foteli tylnych

Podczas korzystania z foteli tylnych należy zawsze unieść zagłówek o jeden poziom wyżej niż jego pozycja spoczynkowa.


Środki ostrożności dotyczące zagłówków

W odniesieniu do zagłówków należy przestrzegać następujących środków ostrożności. Nieprawidłowe postępowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

Automatyczne wywoływanie zapamiętanych ustawień

Każdy z elektronicznych kluczyków (w tym karta kluczyka) może zostać zarejestrowany w celu wywoływania zapamiętanych ustawień. Zapamięta ...

Regulacja ustawienia kierownicy i lusterek wstecznych

...

Zobacz tez:

Korzystanie z opon przystosowanych do jazdy awaryjnej
Zwrócić uwagę na zmienione własności jazdy. Jazda ze zbyt małym ciśnieniem lub bez ciśnienia w oponie oznacza sytuację nienormalną. Ponieważjednak dzięki oponom przystosowanym do jazdy ...

Radioodtwarzacz
Aby uzyskać informacje dotyczące funkcjonowania radioodtwarzacza z CD lub z CD MP3 (gdzie przewidziano) odnieść się do uzupełnienia załączonego do niniejszej Instrukcji obsługi. Instalacja audio (gdzie ...

PozositaŁe schowki
W różnych miejscach w samochodzie można znaleźć szereg półek, schowków i uchwytów: W tapicerce dachu, nad wewnętrznym lusterkiem. W czołowej części przedniego siedzenia. ...

Categorie