Mercedes-Benz CLA-Class: Opony

Komunikaty na wyświetlaczu

Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania

Ciśnienie w oponach: sprawdzić opony

Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach rozpoznał gwałtowną stratę ciśnienia.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Możliwa przyczyna:

 • Zamieniono koła i opony lub zamontowano nowe koła i opony.

 • Ciśnienie w jednej lub kilku oponach obniżyło się.

OSTRZEŻENIE

Opony ze zbyt niskim ciśnieniem powietrza kryją w sobie następujące niebezpieczeństwa:

 • Mogą pęknąć, szczególnie w przypadku dużego obciążenia i prędkości.
 • Mogą ulec nadmiernemu i/lub nierównomiernemu zużyciu, co może wpływać bardzo negatywnie na przyczepność.
 • Reakcje pojazdu podczas jazdy i hamowania mogą być mocno pogorszone.

Istnieje ryzyko wypadku!

Zatrzymać się, unikając gwałtownych manewrów kierownicą i silnego hamowania oraz uwzględniając sytuację na drodze.

Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Sprawdzić opony i, jeśli to konieczne, postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi uszkodzenia opony.

Sprawdzić ciśnienie w oponach i w razie potrzeby skorygować.

Po ustawieniu prawidłowego ciśnienia w oponach ponownie uruchomić układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach.

Po kontroli ciśn. ponownie uruchomić monitorowanie ciśn. w oponach

Na wyświetlaczu przedstawiany był komunikat ostrzegający o spadku ciśnienia w oponach i od tego czasu układ nie został ponownie uruchomiony.

Ustawić prawidłowe ciśnienie we wszystkich oponach.

Ponownie uruchomić układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach.

Kontrola ciśnienia w oponach nieaktywna

Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach jest uszkodzony.

Udać się do fachowego serwisu.

Poprawić ciśn. w oponach

W co najmniej jednej oponie ciśnienie jest za niskie lub ciśnienia w poszczególnych oponach różnią się za mocno od siebie.

Przy następnej okazji sprawdzić ciśnienie w oponach.

Jeśli to konieczne skorygować ciśnienie w oponach.

Ponownie uruchomić układ kontroli ciśnienia w oponach

Sprawdzić opony

Nastąpił duży spadek ciśnienia w jednej lub kilku oponach. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się położenie kół.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

OSTRZEŻENIE

Opony ze zbyt niskim ciśnieniem powietrza kryją w sobie następujące niebezpieczeństwa:

 • Mogą pęknąć, szczególnie w przypadku dużego obciążenia i prędkości.
 • Mogą ulec nadmiernemu i/lub nierównomiernemu zużyciu, co może wpływać bardzo negatywnie na przyczepność.
 • Reakcje pojazdu podczas jazdy i hamowania mogą być mocno pogorszone.

Istnieje ryzyko wypadku!

Zatrzymać się, unikając gwałtownych manewrów kierownicą i silnego hamowania oraz uwzględniając sytuację na drodze.

Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Sprawdzić opony i, jeśli to konieczne, postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi uszkodzenia opony.

Sprawdzić ciśnienie w oponach.

Jeśli to konieczne skorygować ciśnienie w oponach.

Uwaga uszkodz. opony Nastąpił gwałtowny spadek ciśnienia w jednej lub kilku oponach. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się położenie kół.

OSTRZEŻENIE

Jazda z oponą pozbawioną powietrza kryje w sobie następujące niebezpieczeństwa:

 • Opona bez powietrza zakłóca sterowność i hamowanie pojazdu.
 • W wyniku tego można utracić kontrolę nad pojazdem.
 • Kontynuacja jazdy z oponą pozbawioną powietrza prowadzi do nadmiernego podgrzania i ewentualnie pożaru.

Istnieje ryzyko wypadku!

Zatrzymać się, unikając gwałtownych manewrów kierownicą i silnego hamowania oraz uwzględniając sytuację na drodze.

Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Sprawdzić opony i, jeśli to konieczne, postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi uszkodzenia opony.

Kontrola ciśn. w oponach chwilowo niedostępna

Silny sygnał radiowy stanowi zakłócenie, w wyniku czego nie są odbierane sygnały z czujników ciśnienia w oponach. W układzie kontroli ciśnienia w oponach występują chwilowe zakłócenia.

Jechać dalej.

 • Natychmiast po zniknięciu przyczyny zakłóceń układ kontroli ciśnienia w oponach uruchomi się samoczynnie.

 • Brak czujników kół

  Brak sygnałów czujnika koła lub kół. Na wyświetlaczu nie ma wskazania ciśnienia w danej oponie.

  Zlecić wymianę uszkodzonego czujnika koła w fachowym serwisie.

  Kontrola ciśnienia w oponach nieaktywna brak czujników kół

  Zamontowane koła nie mają odpowiednich czujników ciśnienia w oponach. Układ kontroli ciśnienia w oponach jest wyłączony.

  Zamontować koła z odpowiednimi czujnikami kół.

 • Układ kontroli ciśnienia w oponach włącza się po kilku minutach jazdy.

 • Kontrola ciśnienia w oponach nieaktywna

  Układ kontroli ciśnienia w oponach jest uszkodzony.

  Udać się do fachowego serwisu.

  Układy ułatwiające jazdę

  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania Attention Assist: Odpocznij! ATTENTION ASSIST stwierdził na pods ...

  Pojazd

  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania Przy rozruchu silnika wcisnąć hamulec Kierowca spróbował uruchomi ...

  Zobacz tez:

  CLA 200
  Opony letnie R 16 R 17 R 18 Opony zimowe R 16 R 17 R 18 ...

  Działanie
  Funkcja ostrzegania o odległości ostrzega kierowcę od prędkości ok. 30 km/h, jeśli przez kilka sekund odległość od pojazdu poprzedzającego jest zbyt mała w stosunku do aktualnej ...

  Uruchamianie hybrydowego układu napędowego
  Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony. Sprawdzić, czy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w poło- żeniu P. Mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Na wyświet ...

  Categorie