Mercedes-Benz CLA-Class: Układy bezpieczeństwa

Problem

Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania

Czerwona
lampka ostrzegawcza hamulców świeci się, podczas gdy silnik pracuje. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.
OSTRZEŻENIE

Serwo hamulcowe ma usterkę i skuteczność hamowania może się zmienić.

Istnieje ryzyko wypadku!

Natychmiast zatrzymać pojazd, zwracając uwagę, aby nie spowodować przy tym zagrożenia dla ruchu drogowego. Przerwać jazdę!

Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Skontaktować się z fachowym serwisem.

Zwracać uwagę na dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Czerwona
lampka ostrzegawcza hamulców świeci się, podczas gdy silnik pracuje. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.
Zbyt niski poziom płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym.

OSTRZEŻENIE

Skuteczność hamowania może być zakłócona.

Istnieje ryzyko wypadku!

Natychmiast zatrzymać pojazd, zwracając uwagę, aby nie spowodować przy tym zagrożenia dla ruchu drogowego. Przerwać jazdę!

Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Nie dolewać płynu hamulcowego. Dolanie nie powoduje usunięcia usterki.

Skontaktować się z fachowym serwisem.

Zwracać uwagę na dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Żółta
lampka ostrzegawcza ABS świeci się, podczas gdy silnik pracuje.

Układ ABS (układ zapobiegający poślizgowi kół podczas hamowania) jest wyłączony z powodu usterki. W wyniku tego wyłączone są także np. układy BAS, COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, ESP, funkcja stabilizowania przyczepy przez ESP, funkcja HOLD, funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniu, adaptacyjne światła stop i PRE-SAFE.

Układ ATTENTION ASSIST jest wyłączony.

OSTRZEŻENIE

Układ hamulcowy działa nadal z normalną skutecznością, choć bez wspomagania przez wyżej wymienione funkcje. Dlatego np. w razie pełnego hamowania może dojść do zablokowania się kół.

W wyniku tego sterowność i reakcje pojazdu podczas jazdy są mocno zakłócone. Droga hamowania w sytuacjach awaryjnych może się wydłużyć.

Jeśli ESP nie jest gotowy do działania, ingerencja ESP nie następuje.

Istnieje podwyższone ryzyko poślizgu i wypadku!

Zwracać uwagę na dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Ostrożnie kontynuować jazdę.

Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu.

Jeśli moduł sterujący ABS jest uszkodzony, niedostępne mogą być również inne układy, np. system nawigacji lub automatyczna skrzynia biegów.

Żółta
lampka ostrzegawcza ABS świeci się, podczas gdy silnik pracuje.

Układ ABS jest chwilowo niedostępny. W wyniku tego wyłączone są także np. układy BAS, COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, ESP, funkcja stabilizowania przyczepy przez ESP, EBD (Electronic Brake-force Distribution), funkcja HOLD, funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniu, adaptacyjne światła stop i PRE-SAFE.

Możliwe przyczyny:

 • Autodiagnostyka nie jest jeszcze zakończona.

 • Napięcie w instalacji elektrycznej może być za niskie.

Układ ATTENTION ASSIST jest wyłączony.

OSTRZEŻENIE

Układ hamulcowy działa nadal z normalną skutecznością, choć bez wspomagania przez wyżej wymienione funkcje. Dlatego np. w razie pełnego hamowania może dojść do zablokowania się kół przednich i tylnych.

W wyniku tego sterowność i reakcje pojazdu podczas jazdy są mocno zakłócone. Droga hamowania w sytuacjach awaryjnych może się wydłużyć.

Jeśli ESP nie jest gotowy do działania, ingerencja ESP nie następuje.

Istnieje ryzyko wypadku!

Na odpowiednim odcinku drogi ostrożnie pokonać kilka łagodnych zakrętów z prędkością większą niż 20 km/h.

 • Gdy lampka ostrzegawcza gaśnie, wyżej wymienione funkcje są ponownie dostępne.

  Jeśli lampka ostrzegawcza nadal się świeci:

  Zwracać uwagę na dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

  Ostrożnie kontynuować jazdę.

  Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu.

 • Żółta
  lampka ostrzegawcza ABS świeci się, podczas gdy silnik pracuje. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

  Układ EBD jest uszkodzony. W wyniku tego niedostępne są także np. układy ABS, BAS, COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, ESP, funkcja stabilizowania przyczepy przez ESP, funkcja HOLD, funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniu, adaptacyjne światła stop i PRE-SAFE.

  Układ ATTENTION ASSIST jest wyłączony.

  OSTRZEŻENIE

  Układ hamulcowy działa nadal z normalną skutecznością, choć bez wspomagania przez wyżej wymienione funkcje. Dlatego np. w razie pełnego hamowania może dojść do zablokowania się kół przednich i tylnych.

  W wyniku tego sterowność i reakcje pojazdu podczas jazdy są mocno zakłócone. Droga hamowania w sytuacjach awaryjnych może się wydłużyć.

  Jeśli ESP nie jest gotowy do działania, ingerencja ESP nie następuje.

  Istnieje podwyższone ryzyko poślizgu i wypadku!

  Zwracać uwagę na dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

  Ostrożnie kontynuować jazdę.

  Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu.

  Czerwona
  lampka ostrzegawcza hamulców oraz żółte lampki ostrzegawcze ABS, ESP oraz ESP OFF świecą się podczas pracy silnika.

  Układy ABS i ESP są uszkodzone. W wyniku tego niedostępne są także np. układy BAS, COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, EBD, PRE-SAFE, funkcja HOLD, funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniu, adaptacyjne światła stop i funkcja stabilizowania przyczepy przez ESP.

  Układ ATTENTION ASSIST jest wyłączony.

  OSTRZEŻENIE

  Układ hamulcowy działa nadal z normalną skutecznością, choć bez wspomagania przez wyżej wymienione funkcje. Dlatego np. w razie pełnego hamowania może dojść do zablokowania się kół przednich i tylnych.

  W wyniku tego sterowność i reakcje pojazdu podczas jazdy są mocno zakłócone. Droga hamowania w sytuacjach awaryjnych może się wydłużyć.

  Jeśli ESP nie jest gotowy do działania, ingerencja ESP nie następuje.

  Istnieje podwyższone ryzyko poślizgu i wypadku!

  Zwracać uwagę na dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

  Ostrożnie kontynuować jazdę.

  Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu.

  Żółta
  lampka ostrzegawcza ESP miga podczas jazdy.

  Układ ESP lub układ kontroli trakcji ingeruje, ponieważ istnieje ryzyko poślizgu lub co najmniej jedno koło osiągnęło granicę przyczepności.

  TEMPOMAT lub DISTRONIC PLUS jest wyłączony.

  Podczas ruszania wciskać pedał gazu tylko w takim stopniu, w jakim jest to konieczne.

  W trakcie jazdy zdjąć nogę z pedału gazu.

  Dostosować technikę jazdy do warunków drogowych i atmosferycznych.

  Nie wyłączać ESP.

  W sytuacjach wyjątkowych lepszym rozwiązaniem może być wyłączenie ESP.

  Należy przestrzegać ważnych zasad bezpieczeństwa dotyczących ESP.

  Żółta
  lampka ostrzegawcza ESP OFF świeci się, podczas gdy silnik pracuje.
  Układ ESP jest wyłączony. Gdy pojazd wpadnie w poślizg lub koło straci granicę przyczepności, układ ESP nie stabilizuje pojazdu.

  OSTRZEŻENIE

  Jeśli ESP jest wyłączony, ingerencja ESP nie następuje.

  W wyniku tego działanie dalszych układów wspomagających lub układów poprawiających bezpieczeństwo jest dostępne w ograniczonym zakresie.

  Istnieje podwyższone ryzyko poślizgu i wypadku!

  Włączyć ponownie układ ESP.

  W sytuacjach wyjątkowych lepszym rozwiązaniem może być wyłączenie ESP.

  Należy przestrzegać ważnych zasad bezpieczeństwa dotyczących ESP.

  Dostosować technikę jazdy do warunków drogowych i atmosferycznych.

  Jeśli nie można włączyć układu ESP:

  Ostrożnie kontynuować jazdę.

  Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu i zlecić kontrolę układu ESP.

  Tylko pojazdy Mercedes-AMG:

  Żółta lampka ostrzegawcza SPORT handling mode świeci się, podczas gdy silnik pracuje.

  Tryb SPORT handling mode jest włączony.

  OSTRZEŻENIE

  Gdy tryb SPORT handling mode jest włączony, układ ESP nie stabilizuje pojazdu.

  Istnieje podwyższone ryzyko poślizgu i wypadku!

  Tryb SPORT handling mode włączać tylko w warunkach opisanych w rozdziale "Włączanie lub wyłączanie ESP".

  Żółte
  lampki ostrzegawcze ESP i ESP OFF świecą się, podczas gdy silnik pracuje.

  Układy ESP, funkcja stabilizowania przyczepy przez ESP, BAS, COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, funkcja HOLD, funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniu, adaptacyjne światła stop i PRE-SAFE są niedostępne z powodu usterki.

  Układ ATTENTION ASSIST jest wyłączony.

  OSTRZEŻENIE

  Układ hamulcowy działa nadal z normalną skutecznością, choć bez wspomagania przez wyżej wymienione funkcje.

  W wyniku tego droga hamowania w sytuacjach awaryjnych może się wydłużyć.

  Jeśli ESP nie jest gotowy do działania, ingerencja ESP nie następuje.

  Istnieje podwyższone ryzyko poślizgu i wypadku!

  Zwracać uwagę na dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

  Ostrożnie kontynuować jazdę.

  Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu.

  Żółte
  lampki ostrzegawcze ESP i ESP OFF świecą się, podczas gdy silnik pracuje.

  Układy ESP, funkcja stabilizowania przyczepy przez ESP, BAS, funkcja HOLD, funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniu oraz PRE-SAFE są chwilowo niedostępne.

  Awaria może również dotyczyć adaptacyjnych świateł stop i COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS.

  Układ ATTENTION ASSIST jest wyłączony.

  Autodiagnostyka nie jest jeszcze zakończona.

  OSTRZEŻENIE

  Układ hamulcowy działa nadal z normalną skutecznością, choć bez wspomagania przez wyżej wymienione funkcje.

  W wyniku tego droga hamowania w sytuacjach awaryjnych może się wydłużyć.

  Jeśli ESP nie jest gotowy do działania, ingerencja ESP nie następuje.

  Istnieje podwyższone ryzyko poślizgu i wypadku!

  Na odpowiednim odcinku drogi ostrożnie pokonać kilka łagodnych zakrętów z prędkością większą niż 20 km/h.

 • Gdy lampka ostrzegawcza gaśnie, wyżej wymienione funkcje są ponownie dostępne.

  Jeśli lampka ostrzegawcza nadal się świeci:

  Zwracać uwagę na dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

  Ostrożnie kontynuować jazdę.

  Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu.

 • Czerwona
  lampka kontrolna elektrycznego hamulca postojowego miga lub świeci się i/ lub żółta lampka ostrzegawcza elektrycznego hamulca postojowego świeci się.
  Zwracać uwagę na dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.
  Czerwona
  lampka ostrzegawcza układu zapobiegającego przed skutkami wypadków świeci się, podczas gdy silnik pracuje.
  Układ zabezpieczający przed skutkami wypadków ma usterkę.

  OSTRZEŻENIE

  Może dojść do niezamierzonego wyzwolenia poduszek powietrznych lub napinaczy pasów bezpieczeństwa lub ich niezadziałania w razie wypadku.

  Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń!

  Zwracać uwagę na dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

  Ostrożnie kontynuować jazdę.

  Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu i zlecić kontrolę układu zabezpieczającego przed skutkami wypadków.

  Dalsze informacje na temat układu zabezpieczającego przed skutkami wypadków.

  Pas bezpieczeństwa

  Problem Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania Tylko w niektórych krajach: czerwona lampka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa świeci się ...

  Silnik

  Problem Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania Żółta lampka ostrzegawcza diagnostyki silnika świeci się, podczas gdy silnik pracuje. ...

  Zobacz tez:

  Włączanie i wyłączanie funkcji ATTENTION ASSIST
  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Asysta . Za pomocą lub wybrać Attention Assist . Potwierdzić za pomocą . Pojawia się aktualny wybór. ...

  Sprawdzenie płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego
  OSTRZEŻENIE Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.   UWAGA Upewnij się, że jest wskazywany po ...

  Ekran "Menu"
  W celu wyświetlenia ekranu "Menu" należy nacisnąć przycisk "MENU" w zdalnym sterowniku dotykowym. Gdy wybrany jest tryb dzielonego ekranu, ekran "Menu" zostanie wyświetlony na głównym ekranie. *1: W ni ...

  Categorie